« Tagasi

26.nädal 2017

 

Esmaspäev, 26.juuni:

Keila Noortekeskus kuulutas välja Keila Vaba Aja Messi toimumisaja: 7.septembril kell 14.00.

 

Teisipäev, 27.juuni:

Keila Leht ja Hillar Palamets esitlesid Harju Maakonnaraamatukogus raamatut "Lugusid Keilast ja kaugemalt", mis on saanud algus Keila Lehes ilmunud Palametsa pajatustest, mis omakorda on alguse saanud Keila Hoovilugude ajal Wilhelmiine hoovis toimunud Hillar Palametsa vestetest. Vaata pilte.

Keila Kooli kõige väiksemad tantsijad läksid täna XII noorte laulu- ja tantsupeo "Mina jään" esimesse trenni. Õpetajad on Kaia Kärner ja Birgit Erlemann.

Endises Tähe riidevabrikus käib töö peamiselt majas sees ja sisehoovis. Katus on alla võetud, siseruumid koristatud, praht koristatud. Paekivist müüri on plommitud, punasest tellisest kaunistust ja karniisi on korrastatud - lahtised kivid kinnitatud, katkised asendatud. Sel nädalal pestakse kogu sein ära. Järgmisel nädalal tehakse töid tänavapoolsel küljel. Hetkel ei ole hoone tulevane ruumiprogramm selge, projekt on alles koostamisel. Linnavalitsuse väljastatud projekteerimistingimustes on juttu elu- ja bürooruumidest. Vaata pilte.

MTÜ Keila terviseks andis teada: „Keila päeval küsisime linnaelanike ideid, milliseid sündmusi võiks EV100-le "Keila terviseks" raames kinkida. Kõik olid vahvad ja aitäh Teile nende eest! Eriliselt tahame väikeste auhindadega tänada Anu Ehrpais'i, kelle mõte on kinkida Eestile 100000 sammutud kilomeetrit ja Tarmo Mustoneni linnaretke idee. Seeme ideede näol on idanema pandud!"

 

Kolmapäev, 28.juuni:

Algas esimese turupaviljoni ehitus.

Keila JK võitis koduväljakul  Nõmme Kalju U21 3:1 ja tõusis esiliiga turniiritabeli liidriks.

 

Neljapäev, 29.juuni:

Vabariigi Valitsus taas ei teinud mingit otsust Keila linna edasise saatuse osas.

Elron andis teda, et juulis on Keila – Pääsküla vahelisel raudteelõigul toimuvate remonditööde tõttu käigus rongibuss, millel saab Keilas olema 2 peatust: bussipeatus "Jaama" Haapsalu maanteel ja Luha tänaval. Vaata rongibusside sõiduplaani.

Uuel turu parklal algas asfalteerimine.

 

Reede, 30.juuni:

Ilmus viimane Keila Leht enne suvepuhkust. Esiküljel lugu maakaitsepäevast. Uudistes Keila meestele omistatud iseseisvuse taastamise mälestusmedalist, töömalevatest- huvilaagritest, Swimclubi edukaimast võistlusest, väikestest motosportlastest, Keila Ühisgümnaasiumi loodusõpetuse tundidest Eestimaal matkates, Rootsi päevast Padisel ja hullumeelsest jooksust 29.juulil. Pikem usutlus on 13.juulil 90.sünnipäeva tähistava ja 27.juunil oma raamatut esitlenud Hillar Palametsaga, tema on ka 30.juuni Keila Lehe tegija. Järgmine Keila Leht ilmub 4.augustil. Keila Leht soovib sooja ja päikeselist juulit!

Keila Linnavalitsuse istung 30.juunil 2017, kus Linnavalitsus otsustas maksta sotsiaaltoetusi kokku 579,17 eurot. Linnavalitsus otsustas rahastada alates 17. juulist 2017 Lee OÜ teenusel viibiva Keila linna lapse lapsehoiuteenust.

Linnavalitsus kehtestas Keila Linnavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäärad kuni 31.detsembrini 2017. Kõrghariduse  ja pedagoogiliste kompetentsidega õpetaja töötasu alammäärad täistööajaga töötamise korral on ühe õpetaja ja kahe assistendi süsteemis töötamise korral 1035 EUR kuus, kahe õpetaja ja ühe õpetaja abi süsteemis töötamise ning liikumisõpetajana ja muusikaõpetajana töötamise korral 895 EUR kuus. Keskerihariduse korral on vastavad rahanumbrid 1003 ja 861eurot kuus.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa sademeveekanalisatsiooni ehitamiseks Põhjakaare tn 6 ja Põhjakaare tänava kinnistutel, olmekanalisatsiooni ehitamiseks T-8 Tallinn-Paldiski kinnistul ning veetorustiku ehitamiseks Põhja tn 8, Põhja tn 8c, Põhjakaare tn 6, Põhja tänava ja Põhjakaare tänava kinnistutel.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa juba eelmisel sajandil ehitatud ridaelamu boksi ehitamisel Jaama tn 11f asuval kinnistul.  Ehitusaegseid dokumente ei ole kahjuks säilinud, seepärast esitas kasutusloa taotleja esitas ehitustehnilise ekspertiisi aruande, ehitusjärgse kontrollmõõdistuse, tuleohutusauditi ning elektripaigaldise korralise auditi.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Linnamäe tee 8 asuvale 2909 m2 55% ärimaa ja 45% tootmismaa kinnistule tootmishoonete projekti koostamiseks. Linnamäe tee 8 kinnistul asuvad ehitisregistri andmetel 1997. aastast 1 korruseline ladu ehitusaluse pinnaga 173 m2 ja 1 korruseline garaaž ehitusaluse pinnaga 152 m2.

Linnavalitsus koormas Keila linna omandis olev Kullerkupu tänav kinnistu tähtajatult Aktsiaselts Keila Vesi kasuks isikliku kasutusõigusega  ühisveevärgi- ja ühiskanalisatsioonitorustiku väljaehitamiseks, omamiseks, remontimiseks, hooldamiseks, asendamiseks, kasutamiseks, kasutusse andmiseks ja muul viisil ekspluateerimiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse osutamise eesmärgil.

Linnavalitsus määras Keila linnas asuvale maaüksusele koha-aadressi Kalda põik 1a, sihtotstarbe ühiskondlike ehitiste maa (016; Üh) 100% ning nõustus maaüksuse jätmisega riigi omandisse.

Eesti Saalihokiliit andis teada, et selgusid saalihokikeppide komplektide võitjad. Teiste hulgas saab komplekti ka  Waldorfkool Läte. Mängukeppide komplekte said 20. juunini taotleda klubid, koolid, vabaajakeskused, kes on alles algusjärgus oma varustuse ja treenituse osas, tegelevad saalihokiga hobikorras ega saa selleks riigieelarvelist spordi- või treeneritoetust. Alaliidu koostööpartnerid: Fat Pipe, Zone, Oxdog.

Koolinoorte laulupeo osalistel algasid proovid.

Õhtul on tantsupeo esimene kontsert.

 

Laupäev, 1.juuli:

XII noorte laulu- ja tantsupeo "Mina jään" teine tantsu kontsert.

 

Pühapäev, 2.juuli:

XII noorte laulu- ja tantsupeo "Mina jään" rongkäik ja laulupidu.

Rongkäigu korralduse juht on juba neljandat laulu-tantsupidu järjest Jaanus Väljamäe Keilast, ka valdav osa rongkäigu korraldajatest on Keilas.