« Tagasi

24.nädal 2017

 

Esmaspäev, 12.juuni:

Linnapea Enno Fels kutsus vastuvõtule selle aasta Keila edukaimad gümnaasiumilõpetajad. Keila Kooli 60. lennu lõpetasid kuldmedaliga neli ( Helis Eensoo, Kristina Abramova, Kristina Golub, Aleksanders Sapogs) ja hõbemedaliga kolm (Madle Mäesepp, Hannamari Vaher, Veronika Batšinskaja) Keila noort. Lisaks tulid kullad ka Tallinna Reaalkoolist (Kai-Brith Kalda) ja Tallinna Humanitaargümnaasiumist (Diana Aronova).Klassijuhatajad on Eve Salmistu ja Nadežda Lisovskaja. Vaata pilte.

Linnapea Enno Fels saatis Keila linnaelanike nimel pöördumise Riigihalduse minister Jaak Aabile, mille linnapea soovis edu riigihalduse ministri raskes töös ning kutsus ministrit Keilasse külla. Linnape meenutas, et igati haldusreformi tingimustele vastav Keila linn sattus 2017. aastal ootamatult haldusreformi keerisesse - Keilat ähvardab sundliitmine Vasalemma, Keila, Padise valla ja Paldiski linnaga. „Sellisest sundkollektiviseerimisest ei võida tegelikult ei Keila linn ega teised sundliidetavad omavalitsused, kelle haldussuutlikkus on faktiliselt täna väga hea. Sundliitmise põhjendamatus selgub mh Soraineni advokaadibüroo advokaat Allar Jõksi koostatud õiguslikust hinnangust, Hendrikson&Ko uuringust ning Keila linna ja ka teiste liidetavate omavalitsuste rahvaküsitlustest, mille kohta on informatsioon seaduses ettenähtud viisil tähtaegselt, s.o. 15. maiks k.a. Keila linna ja antud omavalitsuste poolt edastatud. Oluline on märkida, et Keila linnal on oma elanikelt väga tugev mandaat, kuna 2-päevases rahvaküsitluses osales u. 46 protsenti ligi 10 000 elanikuga Keila linna hääleõiguslikest elanikest, kellest 97 protsenti oli sundliitmise vastu," kirjutas Fels kinnitades, et lisaks linnarahva ülekaalukale vastuseisule ei toeta sundliitmist ka sotsiaalmajanduslikud ja õiguslikud uuringud. „Keila linna inimesed on tõsiselt mures ja valutavad südant Keila linna saatuse pärast. Nad loodavad Valitsuse mõistvale ja arvestavale suhtumisele. Eriti nüüd, seoses Teie asumisega riigihalduse ministriks. Loodan, et suudate oma autoriteediga Keila linnale positiivse otsuse vastuvõtmisel kaasa rääkida," kirjutas Fels.

Keila Muusikakoolis saalis toimus Eesti Muusikakoolide Liidu üldkogu. Keila Muusikakooli direktor Andres Teppo on Liidu juhatuse esimehe asetäitja. Üldkogu lõpuks valiti uued juhtorganid, kuhu sel korral Keila inimesed ei kuulu. Pildid.

Algas EJL ja RIMI Jalgpalli Suvelaager! Kuna vihma sadas terve päeva, siis toimus laager Keila Tervisekeskuse saalis. Kolmapäev on ekskursioonipäev, kui sõidetakse A le coq Arenale, et mängida jalkat teiste laagrite vastu. Suvelaager lõppeb reedel.

Noortekeskuse juures alustas tegevust Töömalev ja laste linnalaagri esimene vahetus.

 

Teisipäev, 13.juuni:

Keila Linnavolikogu 46.istung.

Istungi alguses andis linnapea linnavolikogu liikmetele Tanel Mõistusele, Ago Kokserile, Mati Õunloole ja Leino Mägile üle Keila linna teenistusmärgi II järgu. Nad kõik on tegutsenud Keila linna hüvanguks üle 10 aasta.  Ülle Välk saab märgi hiljem kätte.

Keila Linnavolikogu kinnitas Keila linna konsolideerimisgrupi 2016. aasta majandusaasta aruande. Audiitorfirma AUDEST AUDIITORTEENUSTE OÜ vandeaudiitori arvamuse kohaselt kajastab Keila linna konsolideerimisgrupi 2016. aasta majandusaasta aruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt Keila linna konsolideeritud finantstulemust ja konsolideeritud rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. 2016. aasta eelarve tulude plaan täideti 101,5 protsendiliselt, füüsilise isiku tulumaks laekus 101,4 protsendiliselt. Linnapea Enno Fels hindab aruande sissejuhatuses 2016. aasta edukaks: "Keila linna majandusvõimekus paraneb jätkuvalt, laenukoormus väheneb, netovõlakoormus on jõudnud 51 protsendini. See annab võimaluse edasisteks investeeringuteks, et jätkata panustamist linna arengusse."

Linnavolikogu kiitis heaks Keila linna arengukava aastateks 2013 - 2025 tegevuskava muudatused ja eelarvestrateegia aastateks 2018 - 2021 ja otsustas avalikustada need Keila linna veebilehel ja linnakantseleis 3. juulist kuni 1. augustini 2017. Ettepanekuid Keila linna arengukava aastateks 2013 - 2025 tegevuskavale ja eelarvestrateegiale aastateks 2018 – 2021 saab esitada avaliku väljapaneku kestel kuni 1. august 2017 kella 17.00-ni kirjalikult Keila Linnavalitsusele aadressil Keskväljak 11, Keila 76608 või e-posti aadressil klv@keila.ee. Arengukava avalik arutelu toimub 14. augustil 2017 kell 18 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis.

Linnavolikogu otsustas müüa avalikul suulisel enampakkumisel linnale kuuluv Jõe 66-2 asuv korteriomandi. Korteri üldpind on 39,5 m2 ning enampakkumise alghinnaks määrati 27 000 eurot.

Linnavolikogu tunnistas osaliselt kehtetuks Keila Linnavolikogu 27.01.2015 otsus nr  „Keila raudteejaama piirkonna detailplaneeringu III etapi osaline kehtetuks tunnistamine", Ohtu tee 2e (uus aadress Ohtu tee 2c) 471 m2 suuruse ärimaa kinnistu osas. AS Eesti Raudtee kavandab Keila jaamaümbruse rekonstrueerimist ning uue raudteeharu, platvormi, jalakäijate ülekäigukoha ja uue tehnoseadmete- ning jaamakorraldajahoone ehitamist. Viimase jaoks on otstarbekas määrata uus asukoht, mis paikneb kehtivas detailplaneeringus pos 13 – Ohtu tee 2e (uue aadressiga Ohtu tee 2c) kinnistul. Nüüd on Keila Linnavalitsusel võimalik väljastada projekteerimistingimused Ohtu tee 2c kinnistule raudteeliikluse juhtimise seadmete ja jaamakorraldaja komplekthoone  projekti koostamiseks.

 

Kolmapäev, 14.juuni:

Memento korraldas küüditatute mälestuseks kokkusaamise Keila raudteejaamas. Osalesid linnapea Enno Fels ja Keila Miikaeli koguduse õpetaja Marek Roots. Vaata pilte.

 

Neljapäev, 15.juuni:

Vabariigi Valitsus kiitis tänasel heaks otsused, mille järgi viiakse kohalike omavalitsuste ühinemised lõpuni valitsuse 9.02.2017 ettepanekute järgi. Neli varasemat ühinemisettepanekut otsustas valitsus saata piirkondlikesse komisjonidesse täiendava arvamuse saamiseks 28. juuniks. Täiendavat arvamust soovib valitsus: Keila linna ühendamiseks nelja kohaliku omavalitsuse üksusega; Haljala valla ja Rakvere valla ühinemise kohta; Nõo valla ühinemiseks Elva vallaga ning Luunja ja Tähtvere valdade liitumise kohta Tartu linnaga. Valitsus kinnitas kuus haldusreformi erandit, mille järgi jätkavad iseseisvate kohalike omavalitsustena: Loksa linn; Kuusalu vald; Häädemeeste vald; Saarde vald; Kanepi vald; Põlva vald; Narva-Jõesuu linn; Sillamäe linn; Toila vald ja Antsla vald. Setomaa valla maakondliku kuuluvuse otsustab valitsus määruse andmisega. Pärast haldusreformi elluviimist jääb tänaste otsuste järel Eestis alles 83 kohalikku omavalitsuse üksust: 16 linna ja 67 valda. Haldusreformi käigus tehtud haldusterritoriaalse korralduse muudatused jõustuvad kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval oktoobris.

Linnapea Enno Fels kommenteeris valitsuse otsust:" Praegu on Valitsuse poolt positiivne samm seegi, et eelnõud vastu ei võetud vaid otsustati uuesti kaaluda. Analüüsid, referendumi tulemus ja elanike pöördumised Vabariigi Valitsuse poole on väga mõjusad argumendid, mis sundliitmist kuidagi ei toeta ning millest ei saa mööda vaadata. Pöördusime täiendavalt uue riigihalduse ministri poole linnapoolsete selgitustega ja küllakutsega Keila linna. Oleme optimistlikud!"

Täna alustas Elidor Elektritööd Paldiski maantee äärse kõnnitee valgustuse paigaldamist. Teadmata täpselt, kas ja kui sügaval tuleb kaevamisele vastu paas, loodab ehitaja 11 kuue meetri kõrguse posti paigaldamisega hakkama saada ühe kuuga.

Harju Maakonnaraamatukogus on avatud Mari-Liis Bozzi fotonäitus "Malawi - The Warm Heart of Africa". "Mõned aastad tagasi otsustasin ma proovida 24-kuulist vabatahtliku programmi Taanis. Selle aja jooksul elasime 8 kuud Malawis, mis on üks Aafrika riikidest. See, kuidas ma maailma täna näen, on muutunud paljustki tänu sellele, mida nägin Aafrika soojas südames," kirjutab autor näituse tutvustuses. Näitus on raamatukogus vaatamiseks 27. juulini.

 

Reede, 16.juuni:

Keila Lehes: esiküljel artikkel gümnaasiumi lõpetajatest. Kirja on pandud kõik tänavused gümnaasiumi ja põhikooli lõpetajad. Uudistes laupäeval avatavast kolmest hoovist, Keila kandi sümbolitest postmarkidel, Maakaitsepäevast, korvpallikooli laagrist, laupäeval avatavast uuest söögikohast Legends Classic Diner ja kodutoetusest lasterikastele peredele. Saame teada, et Karjaküla kalmistupäeva tarbeks käima pandud bussi tagasitulekuaega nihutati 14.45-le. Pikemalt meenutatakse 25 aastat tagust Eesti krooni käibeletulekut. Lugeja kirjutab Haapsalu maantee 25 hoonest. Tegija on kodukohviku "Elu on lill" perenaine Tiia Krustok. Järgmine Keila Leht ilmub 22.juunil.

Linnapea  Enno Fels saatis maavanem Ülle Rajasalule ja komisjoni esimehele Kaia Sarnetile taotluse osalemise võimaldamiseks järgmisel teisipäeval toimuval Põhja-Eesti piirkondliku komisjoni koosolekul. Linnapea leiab, et on põhjendatud Keila linna esindajate osalemine Keila linna jaoks üliolulise küsimuse arutamise juures. 15. juunil k.a. toimunud Vabariigi valitsuse istungil otsustati mh üle vaadata ühinemisettepanek Keila linna, Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühendamiseks ning saadeti piirkondlikule komisjonile uuesti hindamiseks. Rahandusministeeriumi esindaja Karel Hanni poolt edastatud ajakirjanduses avaldatud info kohaselt vaadatakse ettepanek üle, sest piirkondliku komisjoni otsuse ja valitsuse otsuse vahele on jäänud mitmeid erinevaid sündmusi, arenguid ja pöördumisi ning lisaks hinnatakse veel kord ka omavalitsuste esitatud arvamustes märgitud asjaolusid.

Linnavalitsus otsustas anda sotsiaaleluruumi aadressil Pargi 30-3/308, suurusega 24,1 m2 üürile  8. juunist 2017 kuni 31. detsembrini 2017  üürimääraga 1,70 eurot ruutmeetri kohta.

Linnavalitsus otsustas maksta sotsiaaltoetusi kokku 1 589,13 eurot.

Linnavalitsus andis nõusoleku töötamiseks vanemliku hoolitsuseta saatjata alaealisele.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa automaattankla ehitamiseks Keki tn 1 ja Keki tn 1b asuval kinnistul, olemasoleva diiselküttetankla paigutatakse teise kohta.

Linnavalitsus väljastas M  & A  Pubid esindajale kasutusloa  Tuula tee 2a  asuva toitlustushoonele.

Linnavalitsus otsustas  korraldada Jõe tänav 66 – asuva korteriomandi võõrandamiseks enampakkumise  16. augustil 2017. a kell 11.00 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis. Osavõtutasu peab olema laekunud hiljemalt 15. augustil 2017. a. Kahekorruseline elamu asukohaga Harjumaa Keila linn Jõe 66 (ehitisregistri kood 116031921) on ehitatud 1965. a. Korteriomand, mille mõttelise osa suurus on 395/3596, reaalosana korter nr 2 (plaanil nr 2), üldpinnaga 39,5 m2, on kantud kinnistusregistrisse ja on valduse üleandmisel koormatistest vaba. Enampakkumise alghind on 27 000 eurot. Tagastamatu osavõtutasu on 100 eurot, mis tasutakse Keila Linnavalitsuse arvelduskontole EE121010022073899009 SEB Pank hiljemalt 15. augustil 2017 märgusõna all "Jõe 66-2 enampakkumine".

Linnavalitsus võttis vastu ja suunas avalikustamisele Piiri 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, millega on nimetatud kinnistule   määratud maakasutustingimused ja ehitusõiguse ulatus ning tingimused uute  ärihoonete ehitamiseks. Planeeritud krundi –  aadressi ettepanek  Põhjakaare tänav 3. Krundi suurus on 24 463 m2, sihtotstarve 100% ärimaa, millele on lubatud kaks 2 - 3 maapealse ja 1 maaaluse korrusega ärihoonet, kõrgusega kuni 15 m, kokku võib olla nende ehitusalune kuni 12 200 m2 ja suletud brutopind 19 980 m 2. Krundile on planeeritud 213 parkimiskohta. Krundil on servituutide vajadus planeeritud tehnovõrkudele.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Ohtu tee 2c kinnistule raudteeliikluse juhtimise seadmete ja jaamakorraldaja komplekthoone  projekti koostamiseks. Projekt tuleb koostada vastavalt raudtee seadmeteruumi ja jaamakorraldaja tööruumi tehnilistele nõuetele kaasaegse arhitektuurse lahendusega ning ühtlasi arvestades piirkonnas väljakujunenud ajaloolist miljööd. Kinnistul võib olla üks 1 korruseline hoone ehitusaluse pinnaga kuni 100 m2.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Haapsalu mnt 8/ Jaama 8   kinnistul oleva hoone  laiendus- ja rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Haapsalu mnt 8/ Jaama 8  asuval 1634 m2 suurusel tootmismaa kinnistul olemasoleva tänavaäärse hoone rekonstrueeritakse  70 -80%  ulatuses elamu ja 20 – 30% ärihooneks. Ehitisregistri andmetel asub kinnistul 1917 aastast tootmishoone ehitusaluse pinnaga 737 m2 ja hoovis laohoone ehitusaluse pinnaga 137 m2.  Haapsalu mnt 8/ Jaama 8  kinnistu asub Keila kesklinna miljööväärtuslikul alal, mille kohta on koostatud 1997. aasta detsembris kunstiajaloolase Silvi Lindmaa Pihlaku poolt ,,Keila keskosa arhitektuursed väärtushinnangud, arhitektuuriajaloolised eritingimused raudteejaama ümbrusele". Selles töös Haapsalu mnt 8/ Jaama 8 tänaväärset hoonet käsitletud kui Keila linna ühte arhitektuuri-ajalooliselt enamväärtuslikku ning  rekonstrueerimisele kuuluvat paekivihoonet.

Kolme pakkumuse seast tunnistati hankel toitlustusteenuse tellimine Keila Koolile ja Keila Ühisgümnaasiumile edukaimaks Comlink OÜ, kui kõige soodsaima pakkumise teinud pakkuja.

Parimate Elektrilevi eelmise aasta ehitusobjektide konkursil tunnistati suurte piirkonnaalajaamade kategooria parimaks Keila linnalt ettevõte kategoorias Kauni Kodu tiitli saanud Keila Elevaatori alajaam ja ehitaja Pluvo.

SOS Keila Lasteküla tähistas oma 22.sünnipäeva.

 

Laupäev, 17.juuni:

Kell 10 avati ametlikud uus söögikoht. Paldiski mnt 32a, raamatupoeks ehitatud hoones avas klientidele uksed Legends Classic Diner,

Hoovilugude raames avavad väravad kolm hoovi: Tähe 19 asuv „Wilhelmine",  Männiku 8 Kodukohvik – „Elu on LILL!" ja Jõe 47 kohvik Nooblid Nõud. Wilhelmines on aia ja supipäev, hommikul esineb Pritsu Brass, õhtul Lätte Veetallajad, kell 17 tuleb kõnelema folklorist Marju Kõivupuu. Kodukohvikus „ Elu on LILL!" esineb kell 18 Jarek Kasar.

 

Pühapäev, 18.juuni:

Karjaküla kalmistul toimub oikumeeniline kalmistupüha. Võimalik mälestada lahkunud lähedasi. Karjaküla kalmistule sõidavad bussiliinid K11 ja K12: Karjaküla kalmistule: Rõõmu kaubamaja peatusest 12:10 ja 13:45,  Tammermaa peatusest 10:06. Karjaküla kalmistult tagasi 10:26, 12:36 ja 14:45.