« Tagasi

21.nädal 2017

 

Esmaspäev, 22.mai:

Linnavalitsuses oli DigiMaa projektist. DigiMaa asutati selleks, et kaasaegseid interneti-, televisiooni-, turva- ja telefoniteenuseid võimaldav lairibaühendus jõuaks kõikidesse Harjumaa kodudesse ja ettevõtetesse. DigiMaa projekti käigus ehitatakse välja tulevikukindel valguskaablivõrk sinna, kuhu sideettevõtjad seda ei plaani ehitada. Rajatav lairibavõrk kuulub omavalitsustele. Uue põlvkonna IT-taristu ehitust toetab riik. DigiMaa valguskaablivõrgu kaudu saavad tarbijad kasutada kõikide teenusepakkujate teenuseid oma vabal valikul. Vaata pilte. Enda elamist saab registreerida uue ühenduse saamiseks siin.

Keila Miki Lasteaia 71 lennu lapsed koos vanematega kinkisid Miki Lasteaia Jaama majale mälestuseks omameisterdatud aialaua. Laud ise paigaldati vanemate ja laste poolt möödunud nädalavahetusel, et oleks lõpupeoks aegsasti kohal. Lapsed aitasid ise ka värvimistööde juures.

Harju Maakonnaraamatukogu lastetoas avati suvenäitus "Kevadest suvesse". Tööde autoriteks on Keila Lasteaed Miki Lepatriinu, Sipsiku ja Poku rühmade lapsed.

 

Teisipäev, 23.mai:

Linnavalitsuses toimus koostöös Eesti Korteriühistute Liiduga infopäev korteriühistutele, kus tutvustati muudatusi 2018.aastal jõustuvate korteriomandi- ja korteriühistuseadusega.

Sotsiaalkeskuses avati keskuse ringide aastat kokkuvõttev näitus „Vahva". Vaata pilte.

Väärikate ülikoolis oli Riigikantselei töötaja Diana Leoste loeng õigusloomest.

 

Kolmapäev, 24.mai:

ETV saates „Suud puhtaks" oli teema haldusreform. Saates olid esindajad ka Keila linnavalitsusest eesotsas linnapea Enno Felsiga.

Vikerkaare lasteaias toimus eelmisel nädalal toimunud igakevadise spordinädala „Hüppan, jooksen, viskan palli " pidulik lõpetamine ning kokkuvõtete tegemine. Pildid.

Sipsiku maja külastasid Lätte Veetallajad.  Muusikud esitasid armsa ja südamliku muusikalise muinasjutu "Vaeslapse käsikivi". Lapsed said näha, kuulda ja katsuda erinevaid pille nagu väikekannel, hiiu kannel, eesti lõõtspill, vilepill, parmupill ja harf. Lapsed kuulasid väga vaikselt ja huviga, ka kõige nooremad olid tubli publik. Lapsed oskasid esitada väga vahvaid küsimusi ja tähelepanekuid. Südamlik tänu armsa hommikupooliku eest Lätte Veetallajatele! Pildid.

Kultuurikeskuses avati tarbekunstiringide ülevaatenäitus.

 

Neljapäev, 25.mai:

Trükikojast jõudis Keila Lehe toimetusse jõudnud Hillar Palametsa raamat "Pajatusi Keilast ja kaugemalt".  Imbi Kromanovi imekaunilt kujundatud raamatusse on koondatud Keila Lehes ilmunud rubriik "Palametsa pajatused", millele lisas autor juurde veel hulk lugusid.  Raamatu valmistamise juures osalesid Anne Siniveer ja Agu Veetamm. Raamat tuleb esimest korda müüki Keila Päeval Keila Lehe letist telgis, mille juures on "Keila terviseks"

Keila kultuuripreemia laureaadid saatsid peaminister Ratasele pöördumise, milles kutsuvad valitsust haldusreformi sundliitmise otsuseid tehes seisma näoga rahva poole. Pöördumise ühe eestvedaja Anneli Pärlini sõnul loodavad nad ennekõike peaministri Keilas öeldud sõnadele: "Kõik on teie kätes." "Rahvaküsitlusest võttis osa väga suur osa linnarahvast ning tulemus oli üheselt selge. Nüüd vaatavad need 97% sundliitmisele ei-öelnud Keila elanikku peaministrile otsa. Tegelikult kogu valitsusele, sest haldusreform on nii laiapõhjaline muutus, mis puudutab kõikide ministrite haldusalasid," ütles Pärlin. Pöördumise kohaselt loodavad 39 allakirjutanut, et kaasava valitsemise eestkõnelejana on peaministril sellise ülekaaluka vastuseisu näol otsustamiseks oluline sisend olemas. Me väga loodame, et seisate näoga rahva poole ja ei langeta otsuseid kabinetivaikuses. 2018.a. tähistame EV 100. sünnipäeva, samal aastal tahab Keila elanikkond tähistada oma linna 80. sünnipäeva," seisab dokumendis. Kultuuritegelaste hinnangul ei paranda planeeritav muudatus kohapealsete teenuste kättesaadavust, ei arvesta kohalike elanike soove, vähendab kogukonna sidusust ja ei ole kohane heale poliitikakujundamisele ning demokraatlikule avatud valitsemisega riigile. "Keila elanikena oleme tunnistajaks linna jätkusuutlikule ja tasakaalustatud arengule, kohaliku võimu ja elanike vahelisele koostööle, Keila linn on kokkuhoidev ühtne kogukond. Igakülgselt läbimõtlemata ja sundliitmise tagajärgi arvestamata on vastutustundetu ühe arenguvõimelisema Eesti väikelinna iseseisva arengu katkestamine," seisab täna Stenbocki majja saadetud pöördumises. Allakirjutanute seas on laulu- ja tantsupeo üldjuhte, aasta arst, aasta ema, tuntud ajaloolasi ja teisi nimekaid linnakodanikke, kelle tegevust Keila linn on aastate jooksul kultuuripreemiaga hinnanud.

Lõpetas Keila Muusikakooli XL lend.

Täna käis 3. klassi õpilaste trennis külas Rauno Nurger, kes rääkis oma tegemistest Ameerika ülikoolis ja Eesti rahvuskoondise kutsest. Muuhulgas said lapsed vastuse neid huvitanud küsimustele: Kui pikk sa oled? Vastus: 208cm, koos tossudega. ... ja jalanumber? V: 50,5 :) Lōpuks peeti koos üks tasavägine viskevõistlus.

Harjumaa Muuseum andis tead, et neil on käsil uus põnev ettevõtmine - õuel on kolm mesitaru. Koostöös OÜ Mesiojaga hakkame tootma pargimett. Kui mesilastele praegune asukoht sobib, toome tarusid juurde. Orienteeruvalt kuu aja pärast saab ehk juba mett mekkima tulla!

Noortekeskuses oli hooaja lõpupidu.

 

Reede, 26.mai:

Keila Leht kutsub laupäeval Keila Päevale !  Esiküljel ülevaade Harjumaa Muuseumis uuest näitusest "Kirik keset küla". Uudistes saame teada, et Ly Reimann Keila Koolist on Harjumaa aasta klassijuhataja, et Tiina Tarve maalib 1.juunil avatava näitusele viis uut Keila linna vaadet, et Miki lasteaia Krõlli rühm käis Nõva looduskeskuses, et Keila Päeval laulavad Kerava koorid, et Chalice laulab 17.juunil kodukohvikus "Elu on lill", et sotsiaalkeskuses avati näitus "Vahva", et Lohusalu suve avab Shanon, et laulu- ja tantsupeole läheb Keilast 12 kollektiivi. Pikemalt tutvustatakse Keila Päeva messiala ja varsti 60.asutamisaastat tähistavat Keila Aiandus- ja Mesindusseltsi. Tegija on Jevgeni Boldõrev.

Linnapea Enno Fels ja abilinnapea Eike Käsi andsid täna Harju Maakonnaraamatukogu, Keila Noortekeskuse ja Keila Sotsiaalkeskuse töötajatele, kes on linna heaks töötanud vähemalt 10 või 20 aastat üle vastavalt Keila linna teenistusmärgid. Vaata pilte.

Seoses hooldatava surmaga tunnistada linnavalitsus kehtetuks oma 12. veebruari 2016 korralduse  „Hoolekandeasutuses teenuse eest tasumine".

Linnavalitsus otsustas maksta sotsiaaltoetusi summas 924,10 eurot, seadis kodanikule hoolduse ja määras hooldajatoetuse.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa  konteinerkatlamaja  ehitamiseks Keilas Ülejõe tee 2a asuval  kinnistul Päästeameti depoo kütmiseks.

Linnavalitsus jagas Põhja tn 8 (pindala 12297 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%) seitsmeks eraldi maaüksuseks ja määras moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Posti tn 8, Posti tn 10, Posti tn 12, Posti tn 14, Põhjakaare tn 2 (kõigi sihtotstarve on  elamumaa (001; E) 100 %), Posti tänav ( sihtotstarve transpordimaa) ja               Põhjakaare tn 4 ( sihtotstarve ärimaa).

Linnavalitsus algatas Tuula tee, Raba tänava ja Ülesõidu tänava ning Ringtee tänava vahelise ala  detailplaneeringu ja kinnitas selle lähteseisukohad. Eesmärk on rajada Ülesõidu 41 kinnistule väikeelamute piirkond, mis järgib loogilise jätkuna olemasolevat üksikelamute ala.  Maa-ala jagatakse kruntideks ning määratakse maakasutustingimused ning ehitusõiguse ulatus ja arhitektuur-ehituslikud tingimused, kujad, kitsendused ja servituudi vajadused ning heakorrastuse, haljastuse, parkimis- ja liikluskorralduse põhimõtted ning tehnovõrkude ja servituutide vajadused ning seatakse keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Tuula tee, Raba tänava ja Ülesõidu tänava ning Ringtee tänava vaheline 5,1 ha suurune ala on hoonestamata, seal kasvavad looduslikult puud ja põõsad. Sellest moodustab 100% elamumaa sihtotstarbega Ülesõidu tänav 41 kinnistu 32 105 m2 ja ülejäänud osas on üldmaa, millele tuleks planeerida puhke ja rekreatsiooni võimalustega haljasala ja /või park.

Linnavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule  Kaare tänava ja Linnamäe tee ning Jõe tn 57b kinnistu vahelise ala detailplaneeringu, mis koosneb reformimata riigimaast, millest on planeeritud kolm krunti  ja nendele kruntidele on määratud maakasutustingimused ja ehitusõiguse ulatus ning arhitektuur- ehituslikud tingimused. Planeeritavale alale jääval Kaare tn 1 kinnistul säilitatakse olemasolev olukord. Detailplaneeringu eesmärk on kavandada erihoolekandeteenuseid vajavatele täiskasvanutele uue eluhoone rajamiseks sobivad tingimused ning seda ümbritsev linnaruum. Kaare tänava ja Linnamäe tee ning Jõe tn 57b kinnistu vahelise maa-ala suurus on ca 2,3 ha. See üldmaa juhtfunktsiooniga ala asub Keila linna lõunaosas valdavalt väljaehitatud elamute ala ja tööstuspiirkonna kõrval. Detailplaneeringu eesmärk on kavandada erihoolekandeteenuseid vajavatele täiskasvanutele uue eluhoone rajamiseks sobivad tingimused ning seda ümbritsev linnaruum.

Linnavalitsus väljastas reklaami paigaldusloa Kalda põik tänavas ehitatavate uute ridaelamukorterite müügi reklaami paigaldamiseks. Reklaam paigaldatakse Keskväljak 8 kinnistule nii, et see on vaadeldav Keskväljakult ja Ülesõidu tänavalt ja see ei sega sõidukijuhtidele ega jalakäijatele liikluse nähtavust. Reklaamikandja on maapinnale paigutatud reklaamhaagis, millele kinnitatakse 3 x 6 m suurune ühepoolne PVC bänner, kus on vajalik informatsioon müügis oleva kinnisvara kohta. Reklaami eksponeeritakse 26.05.2017 – 31.12.2017. a.  Domus Kinnisvara Vahendus OÜ esindajale lubati paigaldada reklaam Paldiski mnt 18 kinnistu piirdeaiale nii, et see on vaadeldav tänava poolt ja see ei sega sõidukijuhtidele ega jalakäijatele liikluse nähtavust. Reklaamikandja on aia külge kinnitatud ühepoolne PVC plaat, millele mõõtmed on  1,0 x 0,8 m, kus on vajalik informatsioon müügis oleva kinnisvara kohta. Reklaami eksponeeritakse alates 26.05.2017.

Linnavalitsus tunnistas kehtetuks järelevalveametniku  poolt antud täitekorraldus nr 4.1-1.3/634-28. Järelevalvemenetlus algatati Keila linnas, Haapsalu mnt 47  asuva kinnistu kaasomanike suhtes 26.04.2016 a., kuna kinnistul asub varisemisohtlik ja osaliselt sisse varisenud katusega abihoone ning korrastamata fassaadiga elumaja.

Linnavalitsus andis 1.juulist 2017 kuni 30.juunini 2018 üürimääraga 1.70 eurot ruutmeetri kohta üürile eluruum aadressil Jõe 64-5.

Linnavalitsus pikendas Luha 7-17 ja Põhja 10a-33 eluriimide üürilepinguid ja lõpetas Jõe 66-2 üürilepingu.

Linnavalitsus otsustas omandada tasuta Keila linnale Eesti Vabariigilt riigivara valitseja Kultuuriministeeriumi kaudu Harjumaa Muuseumi kinnistu Keilas Linnuse tn 9 (pindala 4456 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%, koos selle oluliste osade ja päraldistega, sh Harjumaa Muuseumi hoone, abihoone ja puurkaev) ja Paldiski asuvad kinnistud  Amandus Adamsoni tn 3 (pindala 1548 m², sihtotstarve elamumaa 100%, koos selle oluliste osade ja päraldistega, sh elamu ja 2 varet) ja  Amandus Adamsoni tn 1 ( pindala 1021 m², sihtotstarve üldkasutatav maa 100%, koos selle oluliste osade ja päraldistega). Keila linnale omandatavate kinnistute valdus läheb Keila linnale üle kinnistute tasuta võõrandamise lepingu sõlmimisega. Nimetatud kinnistuid hakkab linn ka edaspidi kasutama Harjumaa Muuseumi pidamiseks nagu seda tegi seni riik.

Keila Linnavalitsus kinnitas Harjumaa Muuseumi direktori ametikohale Annika Tiko, kes on valmis lepingu sõlmimisel ametisse asuma juulist. Seniks määras linnavalitsus  Harjumaa Muuseumi direktori kohusetäitjaks alates 1. juunist 2017 kuni uue direktori tööle asumiseni Gea Mossini. Viiest Harjumaa muuseumi direktoriks kandideerinud inimesest pääses lõppvoor kaks, kellest Annika Tiko sai kõigi komisjoni liikmete poolehoiu osaliseks.

Keilas tegutsev 450 töötajaga elektritarvikute tootja Ensto Ensek pälvis esmakordselt ettevõtete vastutustundliku ettevõtluse edetabelis hõbemärgise. Ettevõte teenis 89 punkti 100-st jäädes kuldmärgisest vaid ühe punkti kaugusele. Ensto Enseki äritegevust iseloomustab ettevõtte suunatus efektiivsusele, otsitakse pidevalt innovaatilisi ja tehnoloogiliselt parimaid lahendusi, et olla oma tegevuses ressursisäästlik ja jätkusuutlik, olla töötajatele parim tööandja ja kogukonnale hea partner.  MTÜ Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum jagab kvaliteedimärgised kuld-, hõbe- ja pronkstaseme tugevuskategooriates.

Keila JK mängis koduväljakul  Jalgpalliklubi Tallinna Kalev U21 0:0.

Keila Kooli Pargimajas oli külas vilistlane Kristjan Kannukene.

 

Laupäev, 27.mai:

Keila Päev - Kogupereüritus ja laat Keila Keskväljakul. Vaata Keila Päeval toimunu pilte : siit, siit , siit ja siit.

Linnapea Enno Fels andis Mairoos kalale üle Keila linna Aumärgi nr 001. Mairoos Kala on Keila linnas kooliõpetajana töötanud 1957. aastast. Seejuures on ta olnud aktiivne noorte juhendaja ning kaasa aidanud koolilehe väljaandmisele ja koolimuuseumi tegevusele. 2013. aastal loodi elukestvat õpet toetava ja propageeriva Mairoos Kala poolt MTÜ Keila Piirkonna Väärikate Ülikool, mis tegutseb tema juhatamisel edukalt tänaseni ja mille kõigile huvilistele avatud loengute ja kursuste kuulajateks on registreerunud 51 eakat Keila linnast ja selle ümbruskonnast.  Ülikooli tegevuse kaudu viiakse Keila linnas ellu Aktiivse vananemise riikliku arengukava ülesandeid ning Keila linna arengukavas olevaid elukestva õppe teostamise nõudeid. Keila piirkonna väärikate ülikoolil on sõlmitud koostööleping Tartu Ülikooli väärikate ülikooliga. Märkimisväärne on ka Mairoos Kala tegevus Keila linna käekäigust ja tulevikust hooliva aktiivse linnakodanikuna, kes julgelt avaldab oma arvamust ja kutsub ka kaaslinlasi seda tegema.

Keilas oli külas Kerava Karjala Koor ja Kerava Singers. Lisaks on Keilas Kerava Viro Seura mehed, kes tutvuvad piirkonna õlepruulikodadega. Koos segakooriga Keila antakse kontsert Muusikakoolis.

Miikaeli kirikus oli Credo-Allika kammerkoori kontsert "Taevasse tõustes". Solistid Rebecca Kontus ja Dagmar Mäe. Kaasa teevad Johanna-Maarja Serva (flööt), Eivin Toodo (viiul), Mike Maton (kitarr), Mait Meibaum (klaver), dirigent Riina Tikenberg.

Avatud oli ka Hoovilugude Päevalt tuntud „Palume vaibale „ hoov.

Keila Päeva tõttu suleti liiklus Keskväljaku osal ning Haapsalu ja Paldiski maatee alguses 26. mail kell 19.00 ja avatakse 28. mail kell 01.00. Ümbersõiduks sai linnas sees kasutada Uut tänavat ja Põhja tänavat. Transiitliiklusele on soovitus sõita Haapsalu-Tallinn suunal Niitvälja kaudu. Ülesõidu tänav on liiklusele avatud.

Ilmub postmark Reformatsioon 500, millel on kujutatud Keila külje all asunud Martin Lutheri ausammas.

Terviseradadel oli discgolfivõistlus Keila Open 2017

Tervisekeskuses oli Noortesarja finaalvõistlus ujumises.

 

Pühapäev, 28.mai:

Harju Elektri saalis on Keila Kiirmaleturniir. Vaata pilte.

Tervisekeskuses oli Lastekarika finaal ujumises.