« Tagasi

20.nädal 2017

 

Esmaspäev, 15.mai:

Vabariigi Valitsuse poolt sundliitmisettepaneku teinud omavalitsused pidid ettepanekule vastama. Eitava vastuse saatsid Vasalemma ja Padise vald ning Keila linn. Paldiski vastus oli samuti eitav, kuid lisaks tegi Paldiski linnavolikogu ettepaneku algatada Paldiski linna ja Padise valla liitumine. Keila vald  nõustus sundliitmisettepanekuga.

Vanale gümnaasiumi staadionile Uus-Paldiski maantee äärde märgiti maha tulevase Olerexi bensiinijaama kaupluse piirjooned ja toodi kohale kopp. Algab uue bensiinijaama ehitus. Esialgu on ehitusluba vaid hoonele.

Harju Maakonnaraamatukogu galeriis on Keila Kooli õpilaste kunsti - ja käsitöönäitus. Näitus on vaatamiseks 31. maini.

Tänasest on tervisekeskuse parklas  Mammograafia uuringutreiler.

Muusikakoolis saalis oli viiuliõhtu. Esinesid prof Mari Tampere-Bezrodny õpilased  Gloria Ilves (EMTA) ja Joonas Tepp (TMKK). Kontsertmeister Elena Fomina. Kavas J.S.Bach, G.Gershwin, N.Paganini jt.

 

Teisipäev, 16.mai:

Keila Linnavolikogu määras tingimuslikult Keila Linnavolikogu uue koosseisu liikmete arvu lähtuvalt rahvastikuregistrijärgsest Keila linna elanike arvust seisuga 1. juuni 2017 järgmiselt. Uues linnavolikogu on 19 liiget juhul, kui rahvastikuregistrijärgsete Keila linna elanike arv seisuga 1. juuni 2017 on kuni  10 000 või 21, kui elanikke on üle 10 000. Volikogu moodustas kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks 2017. aastal Keila linna territooriumil valimisringkonna nr 1 ja määras valimisringkonna piiri vastavalt Keila linna piiri kirjeldusele. Valimisringkonnas on mandaate sõltuvalt elanike arvust 19 või 21.

Keila Linnavolikogu moodustas 15. oktoobri 2017 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise läbiviimiseks Keila linna haldusterritooriumil jaoskonnakomisjon nr 1  ning jaoskonnakomisjon nr 2 ja nimetada nende esimehed, liikmed ja asendusliikmed. Jaoskonnakomisjoni nr 1 esimees on Aadu Kroon, komisjoni liikmed Katrin Sassi, Mari-Liis Pillerpau, Aare Lepiksaar ja Eve Maibak ning asendusliikmed Riina Heina ja Riina Kask. Jaoskonnakomisjon nr 2 esimees on Raili Särev, komisjoni liikmed Viktor Kauler, Sven Andrejev, Marju Kullerkupp ja Marju Vipper ning asendusliikmed Piret Puolokainen ja Tarmo Rande. Volikogu nimetab Keila linnas valimistel osalevate erakondade ja valimisliitude esitatud esindajad komisjoni liikmeteks/asendusliikmeteks hiljemalt 20. päeval enne 15.oktoobrit 2017, s.o. hiljemalt 25.09.2017.

EESTI VABARIIK 100 – raames on Harjumaa Muuseumis väljapanek "Tuglas ja Vilde taas kodumaal".

Vikerkaare lasteaia Muumi rühma 4-6 aastased lapsed esitasid Vikerkaare lasteaia saalis imetoreda näidendi „Piibeleheneitsi", mis põhineb A. Kitzbergi samanimelisel muinasjutul. Kõik väikesed näitlejad said oma rollidega väga hästi hakkama ja köitsid vaatajate meeli. Etenduses oli nii laulu, tantsu, kui pillimängu. Etenduse lavastasid õpetajad Evely Leotoots ja Tiina Liivrand, kunstiline juht ja osade laulusõnade autor oli Signe Errit, muusikaline juht oli Aune Seppel. Kaunite kostüümide eest hoolitsesid lapsevanemad ja jaanimardika seeliku valmistas tädi Tamara. Publikuks olid täna A-tiiva lapsed ja üks rühm Sipsiku majast. Neljapäeval toimub etendus B-tiivale ja ülejäänud soovijatele Sipsikust.

Algas Keila linnatänavate remont.

Saue Seeniorteater esitas Sotsiaalkeskuses Andrus Kivirähu, Virko Annuse etenduse "Uljas neitsi" .

Selgus, et rakenduses valimisjaoskondade sisestamiseks on Keila linn kantud kui osa Lääne-Harju vallast, mida ei ole olemas.

 

Kolmapäev, 17.mai:

Algasid Jaama tänava ja Haapsalu maantee nurgal asuva vana riidevabriku restaureerimistööd. Esimese paari kuuga loodetakse kinnistu korrastada ja teha lammutustööd kuni müürini. Mis edasi saab, ei ole veel selgunud - ehitusprojekti pole omanik esitanud. Vaata pilte.

Keila Kooli 10. klassid oli plaan täita 96 õppekohaga, kuid komisjon otsustas teha ettepaneku 100 õpilasele asuda järgmisest õppeaastast õppima 10. klassis. Kolmest õppesuunast (reaalsuund, ettevõtlussuund, julgeolekusuund) osutus kõige populaarsemaks reaalsuund (sissesaanute keskmine hinne on 4,6), kuhu neljandik soovijaid ei saanud - nemad jagunesid peamiselt vastavalt oma teisele valikule julgeoleku- ja ettevõtlusõppesuundade vahel. Kõige vähem populaarseks osutus humanitaarsuund, mistõttu seda suunda järgmisel õppeaastal ei avata.

Vikerkaare maja Naksitrallide rühma lapsed kutsusid reisile Muinasjutumaale oma väikesed sõbrad - Merineitsi ja Murumuna rühmast. Naksitrallide lõbusate laulude, tantsude ja luuletuste saatel rännati koos läbi Šokolaadi- ja Naljalinna röövlikoopasse, sealt otse ballile ja vahepeale jäid veel seiklused võlumetsas. Peale pikka reisi jõuti tagasi koju, kus ühiselt lauldi ja tantsiti. Pildid.

Vikerkaare lasteaias toimus traditsiooniline perespordipäev "Mudilase Olümpia 2017". Osalejaid oli kokku 386 - 170 last ja 216 pereliiget või saatjat ning üks koerakene. Vaata pilte.

Aga Sipsiku majas oli spordipäev. Kõik lapsed sooritasid tubli tulemuse 4 alal: täpsusvise, hoota kaugushüpe, 30 m jooks ning pallivise. Lisaks oli välja pandud nn. vaba ala, kus lapsed said ise valida erinevaid põnevaid vahendeid osavuse proovile panemiseks. Spordipäev lõppes spordiürituste kombe kohaselt autasustamisega. Pildid.

 

Neljapäev, 18.mai:

Keila linnapea Enno Fels saatis Siseminister Andres Anveldile ja infoks ka õiguskantsler Ülle Madisele märgukirja, milles palutakse eemaldada valimisjaoskondade andmete sisestamiseks loodud rakendusest sinna õigusvastaselt/ valeandmetena lisatud Lääne-Harju vald, kuna seda omavalitsusüksust täna ei eksisteeri, ning võimaldada Keila Linnavalitsusel alaliste valimisjaoskondade  määruse andmed  rakenduses sisestada ja välja printida.

Harju Elu avaldas suvisele noorte laulu- ja tantsupeole pääsenud. Keilast osalevad:  Keila Kooli 1.klassi rahvatantsurühm, Keila Kooli 2. klassi rühm (õpetaja Kaia Kärner), Keila Kooli ühehäälne mudilaskoor, Keila Kooli mudilaskoor, Keila Kooli noortekoor (õp Anu Matteus), Keila Kooli mudilaskoor Laululust, Keila Kooli mudilaskoor Laululust II (õp Kadri Leping), Keila Kooli 3.klassi rahvatantsurühm (õp Birgit Erlemann), Keila Muusikakooli kandleansambel "Peenid Sõrmed" (õp Pille Karras), Keila Kooli lastekoor, Keila Kooli poistekoor (õp Kadi Härma) ja Sille Krooni Laulustuudio (õp Sille Apri).

Keila Linnavalitsuse istung 18.mail 2017

Linnavalitsus kooskõlastas Kirsikoda OÜ taotluse avada väljaspool kohvikut toitlustamiseks kuni neli lauda toolidega Uus tn 2 asuva kohviku vahetus lähetuses müügikoha hooajaline laiendus perioodil 15. maist kuni 30. septembrini 2017. Kauplemise ajal tuleb tagada heakord.

Linnavalitsus andis välja müügipileti AS-le M.V.WOOL  kala ja kalatoodete müügiks 17.05.2017-01.08.2017 Keila Baptistikoguduse esisel platsil Haapsalu maantee ääres.  Müügikoha suurus on kuni 4 meetrit. Keila Baptistikoguduse kooskõlastus on olemas.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa maakütte puuraukude rajamiseks Haapsalu mnt 43  asuval  kinnistul.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa üksikelamu püstitamisel Tervise põik 6 asuval kinnistul.

Linnavalitsus määras Keila linnas asuva katastriüksuse Linnamäe tee 8a (katastritunnusega 29601:011:0058) uueks lähiaadressiks Veski tn 12 ja Linnamäe tee 6d uueks lähiaadressiks Veski tn 10.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused  Teaduse 8 asuvale 1266 m2 suurusele elamumaa kinnistule üksikelamu laiendusprojekti koostamiseks. Teaduse 4 kinnistul asuvad ehitisregistri andmetel 1987. aastast 2 korruseline üksikelamu ehitusaluse pinnaga 81 m2 ja 1 korruseline majandushoone ehitusaluse pinnaga 54 m2 ning rajatised -  kasvuhoone ja puurkaev.

Linnavalitsus väljastas Kinnisvarabüroole Uus Maa OÜ reklaami paigaldusloa  Pargi 30a kinnistule tänavaäärsetest krundipiiridest vähemalt 5 m kaugusele. Reklaam on nähtav Vasara  tänavalt ja Paldiski maantee poolt.  Reklaamipind on ühepoolne PVC bänner suurusega 3,0 x 6,0 m, mis näitab kinnisvarafirma logo ja informatsiooni Keilas müügis olevate Kalda põik tänava ridaelamute kohta. Reklaami võib eksponeerida alates 01.06.2017– 31.12.2017. a.

Linnavalitsus otsustas  20.maist 2017 kuni 10. septembrini 2017 viia läbi Keila linna heakorrakonkurss „Kodud Kauniks" ning kinnitas heakorrakonkursi „Kodud Kauniks" juhendi ja hindelehtede vormid. Samaga kinnitati heakorrakonkursi „Kodud Kauniks" läbiviimiseks konkursikomisjon.

Linnavalitsus kiitis protokollilise otsusena heaks Keila linna konsolideerimisgrupi 2016. aasta majandusaasta aruande, millele on lisatud vandeaudiitori aruanne. Linnavalitsus kooskõlastas volikogu otsuse eelnõu ja saatis selle linnavolikogu menetlusse.

Linnavalitsus otsustas sõlmida kokkulepe tee liiklusohtlikust seisundiga tekitatud kahju hüvitamiseks liiklejale, kelle sõiduvahend sai kahjustada märgistamata teekatte augu tõttu.

Avalikustati, et Harjumaa aasta klassijuhataja Ly Reiman, Keila Kool.

Keila JK II vs Kohila Püsivus 6:2 .

 

Reede, 19.mai:

Keila Lehes on 27.mail toimuva Kelia Päeva kava. Esiküljel pildid Teatejooksust. Uudistes Olerexi tanklast, näitusest "Kirik keset küla", suurte meistrite galaõhtust, kaugtöö võimalustest, Hiirekese koolituste veebilehest, põlvkondade peost, Segarühma Keikal sõidust Callingtoni, kuld- ja hõbeleerist. Lehes on veel pikem usutlus tsirkuse- ja akrobaatikakooli noore treeneri Diana Tärniga ja ülevaade haldusreformi hetkeseisust. Tegija on Erik Rajamäe. Keila Leht on 12 leheküljeline.

Keila Linnavalitsuse töötajate koolituse tõttu on Keila linnavalitsus reedel, 19.mail 2017 suletud.

Muusikakoolis oli Egmont Välja tšelloõpilaste kontsert.

Väärikate Ülikoolil oli kavas Tartu Ülikooli ja Eesti Rahva Muuseumi külastus.

Sotsiaalkeskuses avati keskuse ringide näitus „Vahva".

 

Laupäev, 20.mai:

Harju Maakonnaraamatukogu Ettelugemishommikul loeti Heli Illipe-Sootaki raamatut "Saada õps kuu peale!".

Üle-eestiline muuseumiöö  kannab laste ja noorte kultuuriaastal nimetust „Öös on mänge" ja toimub laupäeval, 20. mail. Traditsiooniliselt on osalevad muuseumid sel õhtul 18-23 avatud tasuta. Ka tänavu oli Muuseumiööl käigus bussireis.

Lisaks püsinäitusele „Harju elu" saab Muuseumiööl uudistada samal päeval avatud näitust „Kirik keset küla". Näitus on pühendatud reformatsiooni 500. aastapäevale ja toob luteri kiriku ajaloo kõrval välja kiriku rolli inimese igapäevaelus sünnist surmani. Kavas on näituse eestvedaja ja eesti kirikuloolase Priit Rohtmetsa kuraatorituur ja õhtune ekskursioon muuseumi teaduri Liis Sergi juhtimisel. Kogu õhtu jooksul on nii suurtel kui väikestel huvilistel võimalik mängida retrohõngulisi lauamänge. Lastele avatud mängutuba ja osa saab võtta seiklusmängust.

Tänavusel Harjumaa bussireisil näeb lühikesel marsruudil Eesti jaoks tähtsate ja maailma mastaabis tuntud loomeinimestega seotud kohti. Bussiekskursiooni teekond on järgnev: 18.00 väljumine Balti jaamast – Keila-Joa lossi muuseum – Arvo Pärdi keskus – Amandus Adamsoni Ateljeemuuseum – Harjumaa Muuseum. Buss jõuab tagasi Tallinnasse orienteeruvalt südaööl.

Kokku sai Pereklubi Huvitavate kohtumise klubi.