« Tagasi

Keila Linnavolikogu 45. istung

Keila Linnavolikogu 45. istung toimus teisipäeval, 16. mail 2017. a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

Päevakorras:

 

1. Keila Linnavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ja mandaatide jaotamine.

Keila Linnavolikogu määras tingimuslikult Keila Linnavolikogu uue koosseisu liikmete arvu lähtuvalt rahvastikuregistrijärgsest Keila linna elanike arvust seisuga 1. juuni 2017 järgmiselt. Uues linnavolikogu on 19 liiget juhul, kui rahvastikuregistrijärgsete Keila linna elanike arv seisuga 1. juuni 2017 on kuni  10 000 või 21, kui elanikke on üle 10 000. Volikogu moodustas kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks 2017. aastal Keila linna territooriumil valimisringkonna nr 1 ja määras valimisringkonna piiri vastavalt Keila linna piiri kirjeldusele. Valimisringkonnas on mandaate sõltuvalt elanike arvust 19 või 21.

 

2.  Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine

Keila Linnavolikogu moodustas 15. oktoobri 2017 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise läbiviimiseks Keila linna haldusterritooriumil jaoskonnakomisjon nr 1  ning jaoskonnakomisjon nr 2 ja nimetada nende esimehed, liikmed ja asendusliikmed. Jaoskonnakomisjoni nr 1 esimees on Aadu Kroon, komisjoni liikmed Katrin Sassi, Mari-Liis Pillerpau, Aare Lepiksaar ja Eve Maibak ning asendusliikmed Riina Heina ja Riina Kask. Jaoskonnakomisjon nr 2 esimees on Raili Särev, komisjoni liikmed Viktor Kauler, Sven Andrejev, Marju Kullerkupp ja Marju Vipper ning asendusliikmed Piret Puolokainen ja Tarmo Rande. Volikogu nimetab Keila linnas valimistel osalevate erakondade ja valimisliitude esitatud esindajad komisjoni liikmeteks/asendusliikmeteks hiljemalt 20. päeval enne 15.oktoobrit 2017, s.o. hiljemalt 25.09.2017.

Nimelise hääletusel olid eelnõu vastu Merike Käver, Ilona Laido ja Leino Mägi, poolt hääletasid Tanel Mõistus, Jaan Murdla, Erki Fels, Kalle Kask, Allar Adoberg, Merle Liivand, Mati Krusel, Ivar Krustok, Viljar Paalaroos, Mati Õunloo, Snežana Ušakova ja Vladimir Harkovski. Ago Kokser ei hääletanud. Eelnõu võeti vastu häältega 12 poolt, 3 vastu. Puudus Ülle Välk.