« Tagasi

18.nädal 2017

Esmaspäev, 1.mai:

Mihkli kirikus toimunud Keila linnaks nimetamise 79.aastapäeva kontserdil esines Pritsu Brass, dirigent Raimo Reitel.  Samas andis linnavolikogu esimees Tanel Mõistus Keila linna teenetemärgi nr 32 üle Valdur Vachtile Keila linna tegevuste kajastamise ja talletamise eest nii sõnas kui pildis alates aastast 1999. Vaata pilte.

Terviseradadel toimus koerte mäkkejooksu ja krossijooksu võistlus. Korraldas Ipson.

Keila discgolfiklubi „Keila Mets" korraldas oma rajal koristustalgud.

 

Teisipäev, 2.mai:

Selgus, et Keila linna elanike arv on 1.mai seisuga 9803 ehk võrreldes 1.aprilliga +2.  Elanike registri kokkuvõte: aprillis registreeris ennast Keila elanikuks 38 inimest, Keilast mujale samuti 38 inimest.

Sündis 9 last, suri 5 inimest. 1.mai elanike arv selgub homseks.

Keila Linnavolikogu kinnitas Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud küsitluse tulemused Keila linnas. Küsitlusel osales küsitluses osavõtjate nimekirja kantud 7660 isikust 3508 isikut (45,8%). Keila linna, Paldiski linna, Vasalemma valla, Keila valla ja Padise valla ühinemise poolt oli 113 isikut (3,2%) ja vastu 3395 isikut (96,8%).

Keila Linnavolikogu ei nõustunud 10 poolt, 3 vastu ja 1 erapooletu häälega Vabariigi Valitsuse eelnõuga  Keila linna, Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühinemise teel uue haldusüksuse loomisest.

Volikogu hääletus oli nimeline. Vabariigi Valitsuse eelnõuga mittenõustumise poolt hääletasid volikogu esimees Tanel Mõistus, aseesimees Jaan Murdla, volikogu liikmed Kalle Kask, Allar Adoberg, Erki Fels, Merle Liivand, Mati Krusel, Viljar Paalaroos, Mati Õunloo ja Snežana Ušakova. Vabariigi Valitsuse eelnõuga nõustumise poolt hääletasid Ilona Laido, Merike Käver ja Leino Mägi. Erapooletu oli Ülle Välk. Puudusid Ago Kokser, Vladimir Harkovski ja Ivar Krustok.

Võttes arvesse Keila linnaelanike rahvaküsitluse tulemusi ning lähtudes sellest, et Vabariigi Valitsuse poolt ettepandud kujul ei kaasne liitumisega positiivset mõju kõigile Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 lg-s 5 nimetatud asjaoludele ja Keila linna sundliitmine Padise, Vasalemma, Keila valla ja Paldiski linnaga ei ole kooskõlas haldusreformi seaduse ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seadusega otsustas Keila linnavolikogu Mitte nõustuda Vabariigi Valitsuse määruse „Keila linna, Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" eelnõuga, mille alusel moodustub Keila linna, Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühinemise teel uus haldusüksus.

Volikogu taotleb Vabariigi Valitsuselt Keila linna, Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetluse lõpetamist ning lõpetada määruse „Keila linna, Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" eelnõu menetlus.

Otsust tehes tugines linnavolikogu Advokaadibüroo SORAINEN õiguslikku analüüsile Vabariigi Valitsuse poolt 15. veebruaril 2017. aastal Keila linnale tehtud sundliitmise ettepaneku kohta, OÜ Hendrikson &Ko koostatud Keila linna sundliitmisega kaasnevate asjaolude uuringule ning Keila linnaelanike rahvaküsitluse tulemustele.

Linnavalitsus andis ehitustööde tõttu loa sulgeda 3.maist kuni 30.juunini Ringtee tänava mootorsõidukiga liiklemiseks. Teelõigu pikkuseks ca 1,3 km. Läbisõit tagatakse piirkonnas elavatele inimestele.

Harju Maakonnaraamatukogus avati Keila Noortekeskuse fotonäitus.

Täna kogunesid Vikerkaare lasteaia  Sipsiku majas kõik suured ja väikesed nõiad, kel suur soov nõidade peost Blocksbergi mäel osa saada. Kõik said Väikese nõia, tädi Rumpupeli, peanõid Hirmeli ja teiste nõidade nõukogusse kuuluvate nõidade abiga teada, milline on siis hea nõid. Kohale oli tulnud lisaks tuulenõiale, udunõiale, piksenõiale, soonõiale, mäginõiale, põuanõiale ja rohunõiale ka näiteks komminõid, lillenõid, nahkhiirenõid, kurjusenõid, varjudenõid, pimedusenõid jne. Peo lõpuks saidki kõik vastava nõia tunnistuse ning sellega kaasneva õiguse igal aastal Walburgi ööl osaleda. Pildid.

Kolm Keila Võrkpallikooli kasvandikku, Liis Kullerkann, Kadi Kullerkann ja Liis Noormets, alustavad Eesti rahvuskoondises uut hooaega.

Terviseamet andis Keila linnavalitsusele teada, et 2016. a jooksul teostatud ja ametile esitatud analüüside kohaselt vastab AS Keila Vesi ja AS Entek veevärkides joogivee kvaliteet sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" nõuetele. Joogivee analüüside tulemustega on võimalik tutvuda Vee Terviseohutuse Infosüsteemi avalikus portaalis.

Jaama 3, seal, kus varem oli suveniiripood, on nüüd avatud juurika- ja vorstipood.

Komöödiateater esitas Anton Burge etendust „Hollywoodi filmitähed". Lavastaja Erki Aule. Laval Katrin Karisma ja Helgi Sallo. Etendus on pühendatud Katrin Karisma 70.juubelile.

 

Kolmapäev, 3.mai:

Harjumaa Muuseumis astus lavale Keila Kooli õpetajate näitetrupp tükiga "Harala elulood" (M.Traat) lavastaja Veljo Reinik. Kogukonna toega sooviti teha heategevust - vabatahtlik annetus õpilastele (õppe)mängude soetamiseks!

Keila JK kaotas võõrsil Raasiku FC Jokerile 1:4.

 

Neljapäev, 4.mai:

Kultuurikeskuses oli Harju maakonna omavalitsuste kultuuritöötajate infopäev. Esimesel poole räägiti töiseid jutte maakondlikest kultuurisündmustest. Pärast pausi toimus Harju Kultuuritöötajate Liidu üldkoosolek.

Harjumaa Muuseumis oli koos Kulbi klubi. Muuseumi sõbrad vaatasid vanu pilte ja arutasid, mis laadi pildid võiks muuseumi vestibüüli kaunistada.

Turplatsi ehitusele saabus istutamiseks 40 puuistikut – õunapuud ja pihlakad. Vaata pilte.

Keila Terviseks raames toimus noortele emadele kerge välitrenn ehk ÜKE.

Keila muusikakoolis toimus kontsert, kus esinesid külalised Soomest. Kesk-Põhja Konservatooriumi ja Veteli Muusikakool.

 

Reede, 5.mai:

Keila Lehes: esilehel ülevaade Keila linnaks nimetamise 79.aastapäeva kontserdist. Tegija on sel korral Keila kodanikkond - Keila linna teenetemärgi nr 32 laureaadi tänukõne Keila inimestele. Uudistes linnavolikogu mittenõustumisest Vabariigi Valitsuse sundliitmisplaaniga, raudtee kapitaalremondi jätkust, pianistde liidu galakontserdist, talgupäevast, rahvarõiva nõuandekoja avamispeost ja Keila kihelkonna naise uuest rahvarõivakomplektist, judost, korvpallist (U-15 meeskond tuli balti liigas pronksile) ja uuest köögivilja- ja talupoest.

Linnavalitsus andis välja kaks volitust eestkostetava esindamiseks ja otsustas maksta sotsiaaltoetusi summas 314,05 eurot.

Linnavalitsus otsustas kolme raske puudega lapse lapsehoiuteenuse halduslepingu sõlmimise ja ühele lapsele eralapsehoiuteenuse toetamise.

Linnavalitsus tunnistas kehtetuks oma 20. detsembri 2013 korralduse „Hoolekandeasutuses teenuse eest tasumine" seoses asjaosalise surmaga.

Linnavalitsus väljastas Telia Eesti AS-ile ehitusloa SOS Lasteküla jaoks  siderajatise ehitamiseks. Kullerkupu tänaval asuvasse olemasolevasse sidekanalisatsiooni paigaldatakse  24f valguskaabel (l=305 m) olemasolevast võrgusõlmest kuni  Ülase tn ristmikuni, kuhu ehitatakse uue sidekaev. Sellest  sidekaevust mööda Ülase tänavat kuni Ülase 11 kinnistul asuva administratiivhooneni rajatakse d=100 mm sidekanalisatsioon, kuhu paigaldatakse 4f valguskaabel (l=368 m). Sidekanalisatsiooni paigaldussügavus sõidutee all on min 1 m ja haljasalal 0,7 m. Ehitusprojekti koostas Eltel Networks AS, kooskõlastasid Telia Eesti AS,  AS Keila Vesi, Varahooldus OÜ, Elektrilevi OÜ ja SOS Lasteküla. Keila linnale kuuluvatele kinnistutele ehitamiseks sõlmitakse maa isikliku kasutusõigusega  koormamise leping.

Linnavalitsus jagas  Jõepargi 18.91 ha suuruse  elamumaa 35% sotsiaalmaa 50% kaitsealune maaga 15%) kinnistu seitsmeks eraldi maaüksuseks ja määras moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed. Linnuse tn 1a sihtotstarve on elamumaa, Linnuse tn 1b üldkasutatav maa 100 %, Linnuse tn 3 sihtotstarve elamumaa 100 %, Linnuse tn 5 sihtotstarve elamumaa 100 %, Linnuse tänav sihtotstarve transpordimaa 100 %, Linnuse tn 9b üldkasutatav maa 100 %, Jõepargi asukoht Harju maakond, Keila linn, üldkasutatav maa (017; Üm) 100 %.

Linnavalitsus koormas Keila linna omandis olev Kullerkupu tänava kinnistu ja Ülase tänava kinnistu Telia Eesti AS kasuks isikliku kasutusõigusega. Isikliku kasutusõiguse sisu on õigus omada Kullerkupu tänava ja Ülase tänava kinnistutel maatükiga püsivalt ühendatud sideehitisi ning teostada kõiki töid, mis on vajalikud sideehitiste ehitamiseks ning sideehitise kasutamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks.

Linnavalitsus määras Keila linna territooriumil asuvate ühissõidukitepeatustele nimed. Muudeti seitsme peatuse nimi : Harju KEK ettepanek määrata nimeks Tervisekeskus, Keila Algkool määrata nimeks Keila algkool (liigsõna peab olema väikse tähega), Keila Haigla ettepanek määrata nimeks Staadion, Keila Kirik/ Apteek määrata nimeks Keila kirik, Keila Kool määrata nimeks Keila kool (liigsõna peab olema väikse tähega), Keila rongijaam määrata nimeks Keila (rongipeatuste nimed on liigisõnadeta), Keskväljak (Paldiski maantee alguses) ettepanek määrata nimeks Kultuurikeskus.

Linnavalitsus võttis vastu ja suunas avalikustamisele Vaikne 1 kinnistu detailplaneeringu, millega on määratud maakasutustingimused ja ehitusõiguse ulatus ning tingimused ühe uue paariselamu ehitamiseks. Planeeritud krundi aadressil Vaikne 1 suurus on 767 m2, sihtotstarve 100% elamumaa, millele on lubatud üks kuni 2 korruseline paariselamu, kõrgusega kuni 9 m, hoonealune pind võib olla kuni 192 m2. Krundile on planeeritud 5 parkimiskohta. Planeeringuga on määratud servituudi vajadused ja kitsendused veetrassi ja kaugküttetrassi kasuks.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Ülejõe tee 2c kinnistul asuvasse olemasolevasse tanklasse veeldatud maagaasi tankimisseadme projekteerimiseks. Kavas on projekteerida olemasolevasse tanklasse veeldatud maagaasi LCNG tankimisseade, CNG pumbajaam ja LNG vertikaalne mahuti maagaasi hoidmiseks vedelas olekus vastavalt Mellson Grupp OÜ poolt koostatud eskiislahendusele.

Linnavalitsus kvalifitseerida hankes „Keila linna Pargi tn ja Metsa tn katte remont" osalenud pakkujad OÜ Viamer Grupp, Altos Teed OÜ ja Lemminkäinen Eesti AS, kuna nad vastavad kõikidele lihthanke teates esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Kõigi nende pakkumused tunnistati ka vastavaks, kuna need vastavad kõikidele lihthanke teates esitatud tingimustele.  Riigihankel  osutus edukaks Altos Teed OÜ pakkumus kogusummas 97 354,29 eurot, millele lisandub käibemaks 20%, kui kõige madalama hinnaga pakkumus.

Keila Linnavalitsus otsustas anda Keila linna esimese aumärgi Mairoos Kala'le panuse eest Keila linna hariduselus ja ühiskondlikus tegevuses. Mairoos Kala saab märgi number 001. Mairoos Kala on Keila linnas kooliõpetajana töötanud 1957. aastast. Seejuures on ta olnud aktiivne noorte juhendaja ning kaasa aidanud koolilehe väljaandmisele ja koolimuuseumi tegevusele. 2013. aastal loodi elukestvat õpet toetava ja propageeriva Mairoos Kala poolt MTÜ Keila Piirkonna Väärikate Ülikool, mis tegutseb tema juhatamisel edukalt tänaseni ja mille kõigile huvilistele avatud loengute ja kursuste kuulajateks on registreerunud 51 eakat Keila linnast ja selle ümbruskonnast.  Ülikooli tegevuse kaudu viiakse Keila linnas ellu Aktiivse vananemise riikliku arengukava ülesandeid ning Keila linna arengukavas olevaid elukestva õppe teostamise nõudeid. Keila piirkonna väärikate ülikoolil on sõlmitud koostööleping Tartu Ülikooli väärikate ülikooliga. Märkimisväärne on ka Mairoos Kala tegevus Keila linna käekäigust ja tulevikust hooliva aktiivse linnakodanikuna, kes julgelt avaldab oma arvamust ja kutsub ka kaaslinlasi seda tegema.

Linnavalitsus kinnitas Keila linna aumärgi ja Keila linna I järgu ning II järgu teenistusmärgi kirjelduse ja kooskõlastas etalonkujutised.

Keila linna aumärk on valmistatud'925 hõbedast ja kaetud 24K kullaga diameetriga 29mm. Aumärk on  2-kihiline: esimeseks kihiks oleva kullatud ažuurse valatud aluspärja keskel on teise kihina pressitud sinise rukkilillega kuumemailitud pealt läikiv vapimärk. Aumärgi tagaküljel on graveeritud kolmekohaline järjekorranumber.

Keila linna I järgu teenistusmärk on valmistatud vasesulamist, kaetud 24K kullaga,  diameeter (erikujuline) 18 x 21mm. Teenistusmärk on kuumemailitud, kõrgemad pinnad on läikivad ja madalad matistatud. Pärjaga raamistatud teenistusmärgi keskel on kuumemailitud Keila linna lipp (siniste laidude vahel horisontaalselt asetsev valge laid), mille all on number 20. Pärja all on lint, millel on tekst KEILA LINN.

Keila linna II järgu teenistusmärk sarnaneb I järgule, kuid on valmistatud vasesulamist ja hõbetatud. Kõrgemad pinnad on läikivad ja madalad matistatud. Pärjaga raamistatud teenistusmärgi keskel on kuumemailitud Keila linna lipp (siniste laidude vahel horisontaalselt asetsev valge laid), mille all on number 10. Pärja all on lint , millel on tekst KEILA LINN.

Muusikakoolis on V-Vii klassi õpilaste kontsert.

Kultuurikeskuses avatu kunstiringi Sirlett täiskasvanute ringi maalinäitus „Aja hetked".

Keila Koolis on talgupäev, õpilased koristavad Männikut ja mujal kooli lähiümbruses. Vaata pilte

 

Laupäev, 6.mai:

Teeme ära talgupäev.

Talgud Jõeäär korda toimub Keila Maxima vastas oleva Tallinna mnt jõe poolsel alal, mis jääb suure ja väikese silla vahele.  Talgud toimuvad 6. kell 11-15 ja seda korraldab kohalik elanik Julia Garanža. Suppi pakub Stokker.

Keila lauluväljaku koristustalgud toimuvad kell 10-15 ja seda korraldavad kohalikud rahvatantsijad.

Lastehoid Läte õueala korrastamine on kell 11-16

Jehoova Tunnistajad koristavad prügi Männiku 1a asuva Kuningriigisaali ümbruses ja raudtee ääres  kuni Keila Raudteejaamani kell 10-16.

Keila kirikuaia koristamist korraldab Miikaeli kogudus kell 10-14

Kaitseliidu hoovi talgud Aia tn 35 toimuvad  kell 10-16

Rukkilille talgud on kell 10-16.

Vähiravifond korraldab Selveri parklas annetuste kogumise.

Harju Maakonnaraamatukogus on ettelugemishommik. Loeti raamatut "Tapi ja sünnipäevatort".

Kauplus Stokker korraldas Perepäeva.

Harju Maakonnaraamatukogus on kell 12 nahakunstnik Sirje Kriisa käe - ja teatrikottide oksjon. Kotid on eksponeeritud klaaskappides "MINU KOGU" näitusel.

 

Pühapäev, 7.mai:

Harjumaa Muuseumis on Harjumaa rahvarõiva nõuandekoja avamispidu ja rahvarõivaste tuulutamine. Tutvustatakse nõuandekoja eksperte ja tegevust ning toimub Keila kihelkonna naise uue ajastutruu rahvarõivakomplekti esmaesitlus. Nõuandekoda asutatakse Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu, MTÜ Rahvarõivas ja Harjumaa Muuseumi koostöös ning selle eesmärgiks on rahvarõivaalase teadlikkuse suurendamine ja professionaalse nõustamise pakkumine Harjumaal. Nõuandjateks on oma ala tippspetsialistid: rahvarõivameistrid  Silja Nõu ja Maret Lehis, disainer ja rahvarõivatundja Lembe Maria Sihvre ning konservaator Marike Laht. Muuseumis on teabematerjal Harjumaa kihelkondade rahvarõivaste kohta, konsultatsioonid toimuvad eelnevalt kokkulepitud ajal ja regulaarsed nõuandelaupäevad algavad sügisel. Täpsem info siit. Nõuandekoja pidulikul avamisel tutvustatakse eksperte ja kavandatud tegevust. Rahvarõivaste tuulutamiseks on parim viis nendega kohale tulla ja oma küsimustega nõuandekoda kohe tööle rakendada.

Käsitöösalong Vaariks Vahukoorega tähistab oma 4.sünnipäeva salongiõhtuga, kus esineb Indrek Tammoja ehk Rändaja.

Terviseradadel toimub Eesti Meistrivõistluste II etapp kriteeriumisõidus. 4. Keila Tänavasõidu korraldab MTÜ Spordiklubi Spordipartner.

Mihkli kirikus toimus segakoori Keila Kevadkontsert.