« Tagasi

Keila Linnavolikogu istung 2.mail 2017

Keila Linnavolikogu 44. istung toimus teisipäeval, 2. mail 2017. a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

 

Päevakorras:

1.      Rahvaküsitluse tulemuste kinnitamine

Keila Linnavolikogu kinnitas Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud küsitluse tulemused Keila linnas. Küsitlusel osales küsitluses osavõtjate nimekirja kantud 7660 isikust 3508 isikut (45,8%). Keila linna, Paldiski linna, Vasalemma valla, Keila valla ja Padise valla ühinemise poolt oli 113 isikut (3,2%) ja vastu 3395 isikut (96,8%).

 

2.      Arvamuse andmine Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu kohta

Keila Linnavolikogu ei nõustunud 10 poolt, 3 vastu ja 1 erapooletu häälega Vabariigi Valitsuse eelnõuga  Keila linna, Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühinemise teel uue haldusüksuse loomisest.

Volikogu hääletus oli nimeline. Vabariigi Valitsuse eelnõuga mittenõustumise poolt hääletasid volikogu esimees Tanel Mõistus, aseesimees Jaan Murdla, volikogu liikmed Kalle Kask, Allar Adoberg, Erki Fels, Merle Liivand, Mati Krusel, Viljar Paalaroos, Mati Õunloo ja Snežana Ušakova. Vabariigi Valitsuse eelnõuga nõustumise poolt hääletasid Ilona Laido, Merike Käver ja Leino Mägi. Erapooletu oli Ülle Välk. Puudusid Ago Kokser, Vladimir Harkovski ja Ivar Krustok.

Võttes arvesse Keila linnaelanike rahvaküsitluse tulemusi ning lähtudes sellest, et Vabariigi Valitsuse poolt ettepandud kujul ei kaasne liitumisega positiivset mõju kõigile Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 lg-s 5 nimetatud asjaoludele ja Keila linna sundliitmine Padise, Vasalemma, Keila valla ja Paldiski linnaga ei ole kooskõlas haldusreformi seaduse ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seadusega otsustas Keila linnavolikogu Mitte nõustuda Vabariigi Valitsuse määruse „Keila linna, Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" eelnõuga, mille alusel moodustub Keila linna, Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühinemise teel uus haldusüksus.

Volikogu taotleb Vabariigi Valitsuselt Keila linna, Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetluse lõpetamist ning lõpetada määruse „Keila linna, Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" eelnõu menetlus.

Otsust tehes tugines linnavolikogu Advokaadibüroo SORAINEN õiguslikku analüüsile Vabariigi Valitsuse poolt 15. veebruaril 2017. aastal Keila linnale tehtud sundliitmise ettepaneku kohta, OÜ Hendrikson &Ko koostatud Keila linna sundliitmisega kaasnevate asjaolude uuringule ning Keila linnaelanike rahvaküsitluse tulemustele.