« Tagasi

Keila Linnavolikogu arutab valitsuse sundliitmismäärust

Täna koguneb istungile Keila Linnavolikogu, kus on päevakorras arvamuse andmine Vabariigi Valitsuse ideele sundliita Keila linn nelja naaberomavalitsusega. Hääletusele mineva otsuse eelnõu kohaselt ei nõustu volikogu valitsuse määrusega.

Eelnõus seisab, et linnavolikogu otsustab mitte nõustuda Vabariigi Valitsuse määruse eelnõuga, mille alusel moodustuks Keila linna, Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühinemise teel uus haldusüksus. Sama otsusega taotleb Keila volikogu Vabariigi Valitsuselt Keila linna, Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetluse lõpetamist.

 

Volikogu istungi materjalidest selgub, et Keila Linnavalitsus on tellinud advokaadibüroolt Sorainen õigusliku analüüsi Vabariigi Valitsuse poolt Keila linnale tehtud sundliitmise ettepaneku kohta ning sellest nähtuvalt ei ole sundliitmine kooskõlas haldusreformiseadusega. Samuti on Keila Linnavalitsus on tellinud osaühingult Hendrikson & Ko sotsiaalmajandusliku mõju uuringu, millest nähtub, et Keila linna sundliitmisega ei kaasne positiivset mõju.

 

Keila linnaelanike arvamuse väljaselgitamiseks viidi Keila linnas möödunud kuul läbi rahvaküsitlus, kus selgus, et 96,8% küsitluses osalenud Keila elanikest on sundliitmise vastu. Küsimusele „Kas toetate Keila linna ühendamist Paldiski linna, Vasalemma valla, Keila valla ja Padise vallaga üheks haldusüksuseks?" vastas jaatavalt kõigest 113 inimest ehk ainult 3,2% vastanutest. Sundliitmise vastu on 3395 Keila elanikku. Küsitletavate nimekirja oli kantud 7660 inimest, oma valikust andis teada 3508 ehk 45,8%.

Istungi materjalid:http://www.keila.ee/istungite-eelnoud