« Tagasi

17.nädal

 

Esmaspäev, 24.aprill:

Toimus haldusreformi sundliitmise etapi rahvahääletus. Rahvaküsitluse tulemused Keila linnas. Küsitletavate nimekirja oli kantud 7660 inimest, kellest avaldas oma arvamuse 3508 ehk 45,8%. Rikutud sedeleid oli 10. Küsimusele „Kas toetate Keila linna ühendamist Paldiski linna, Vasalemma valla, Keila valla ja Padise vallaga üheks haldusüksuseks?" vastas jaatavalt 113 (3,2%) ja eitavalt 3395 (96,8%) inimest. Pühapäeval loeti  elektrooniliselt ära 1172 inimese arvamus, neist vastas jaatavalt 44 ja eitavalt 1128. Inimeste jutule toetudes on põhjust arvata, et osa soovijatel elektrooniline hääletamine ei õnnestunud või  jäi nende vastus registreerimata.

Vaata pilte rahvaküsitlusest  ja  vastuse lugemisest

Keila vallas vastas küsimusele „Kas toetate Keila linna, Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühinemist ühiseks omavalitsusüksuseks" kokku 160 inimest ehk hääletuse osalusprotsent oli 4,1%. Ühinemise pooldajaid oli 87 inimest (54,4%) ja vastaseid 73 (45,6%). Küsimusele „Millist moodustatava omavalitsuse nime te eelistate"  vastas kokku 118 inimest. Kolm sedelit olid kehtetud. Nime Keila vald eelistas 90 inimest ja nime Lääne-Harju vald eelistas 25 inimest. Vasalemma vallas võttis rahvaküsitlusest osa 212 isikut - osavõtuprotsent 10,1%, neist ühinemise pooldajaid oli 80 ehk 37,7 % ja vastaseid 132 ehk 62,3%.

Padisel ütles küsitlusel osalenud vallarahvast 96% võimalikule sundliitmisele „EI". Hääletusnimekirjas oli 1471 inimest. Paberil hääletas 426, neist „EI" vastuseid 416, „JAH" vastuseid 9, rikutud oli 1 sedel. E-hääletas 295, neist ütles „EI" 276, „JAH" 19. Kokku (e-hääl+paber) osales hääletusel 721 inimest, kellest ütles „EI" 692, „JAH" 28, RIKUTUD 1, osavõtu protsent=49,05%.

Linnapea Enno Fels ja sotsiaaltöö spetsialist Ave Kivinukk käisid täna õnnitlemas eile oma sajandat sünnipäeva tähistanud Ellen Vellikat. Usutlust Elleniga sai lugeda eelmise nädala Keila Lehest.

 

Vikerkaare lasteaias tähistati mõlemas majas "Raamatu ja roosi" päeva. Iga raamatu toonud laps sai võimaluse seda kaaslastele tutvustada ning valida endale roositeemalise kingituse. Rõõmu oli nii raamatute kinkijatel kui ka rühmakaaslastel. Pildid.

Vikerkaare lasteaias toimus ka südamenädala lõpetamise puhul väljasõit Padise terviseradadele. Nii väikesed kui suuremad matkalised tundsid rõõmu värskes õhus liikumisest, põnevast matkarajast, uutest teadmistest, huvitavatest kogemustest ja päikeselisest ilmast. Minipiknikul ampsati tervisliku vahepalana puuvilju ja janu kustutati veega. Aitäh tublidele osalejatele ja organiseerijatele! Vaata pilte.

Väärikate Ülikool külastas Riigikogu.

 

Teisipäev, 25.aprill:

Keilas tähistati Mihkli kirikus toimunud kokkusaamisega  30 aastat tagasi 25.-26. aprillil toimunud esimene muinsuskaitseklubide kokkutulekut, kus otsustati moodustada Eesti Muinsuskaitse Selts. Kõnelesid Trivimi Velliste ja Aivar Põldvee, meenutati möödunut vanadel fotodel ja filmil, kirikuõpetaja Marek Roots näitas, mis uut vahepeal kirikus toimunud, kuulati Keila Muusikakooli oreliõpilaste esinemist. Vaata pilte.

Vaadates Eesti Muusikakoolide Liidu konkurss "Parim noor instrumentalist 2017" 2016/2017 õppeaasta konkursside lõppvoorus osalenute koondtabelit selgub, et Eesti edukaim muusikakool oli Nõmme Muusikakool, edukuselt järgmine Keila Muusikakool. Auhinnalisi kohti kogus Keila Muusikakoolist rohkem Nõmme ja Tallinna Muusikakeskkool. Muusikaharidust andvaid huvikoole on EMK Liidus ligi sada. Meil on Keilas väga tugeva tasemega muusikakool !

Vikerkaare lasteaias toimus koolitus töötajatele "Lapse käitumine lasteaias" - koolitaja Lii Lilleoja.

Äripäev andis teada konkursi "Eesti parim juht" finalistidest, kellest üks on Harju Elektri juht Andres Allikmäe.

Algas Seeriajooks Kevad 2017.

 

Kolmapäev, 26.aprill:

Keila linn pöördus abi saamiseks õiguskantsleri poole, sest riigihalduse minister Mihhail Korb põhjendas ERR-ile antud intervjuus Keila sundliitmist 11 000 elaniku soovitusliku kriteeriumiga, mida aga seadus sundliitmise põhjendusena ette ei näe. Riigihalduse minister Korb ütles möödunud nädalal intervjuus "Aktuaalsele kaamerale", et tema hinnangul on Harjumaa puhul omavalitsuse õige suurus 20 000 elanikku. "5000 ei ole kivisse raiutud. 5000 on miinimumkriteerium. Kui vaadata riigikogu poolt vastu võetud seaduse peale, siis seaduses on selgelt kirjutatud, et soovituslik kriteerium on 11 000," lisas Korb. Keila linn palub õiguskantsleril kontrollida, kas põhiseadusega on kooskõlas Korbi tõlgendus, mille kohaselt võiks sundliita miinimumsuuruse kriteeriumile vastavaid omavalitsusüksusi (nagu Keila linn) ka juhul kui miinimumsuuruse kriteeriumile mittevastavad omavalitsused (nagu Keila linna naabrid) juba sundliitmise tulemusena täidavad soovitusliku suuruse kriteeriumi 11 000 elanikku. Keila naaberomavalitsused, kes ühinemist kavandasid ja keda valitsus samuti sundliita kavatseb, annavad ilma Keila linnata kokku 12 950 elanikku.

Õiguskantsler Ülle Madise ütles Vikerraadio saates Uudis+ Keila linna pöördumist kommenteerides, et 11 000 elaniku soovituslikkuse kriteeriumit ei saa valitsus meelevaldselt sundliitmiseks kasutada. "Pelgalt viitest 11 000 elanikule ilma ühegi täiendava põhjenduseta või ilma Keila vastuseisu sisulise argumenteerimiseta, ma arvan, et põhiseaduspäraselt sundliita ei saa," kommenteeris Madise. "Oluline on igal kohaliku omavalitsuse üksusel, kes sai valitsuselt sundliitmise määruse arvamuse avaldamiseks tuua 15. maiks võimalikult sisuliselt välja oma vastuargumendid ja teistsugused soovid, kui neid on. Ja valitsuse kohustus omakorda on omalt poolt otsustada, et kas need on nii kaalukad, et sundliitmisest loobutakse või siis kui valitsus leiab, et eesmärk saavutada mingisugune territoriaalselt loogiline tervik, mille puhul samas kohaliku omavalitsuse idee, et on olemas kohalik kogukond ja üks hoomatav territoorium, mille asju ühiselt aetakse, et see kaduma ei lähe. Siis võib see sundliitmine täiesti teoks saada," rääkis Madise. Kuula saatelõiku.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse eelnõu, millega kinnitatakse Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud küsitluse tulemused. Eelnõu kohaselt osales küsitlusel osales küsitluses osavõtjate nimekirja kantud 7660 isikust 3508 isikut (45,8%). Keila linna, Paldiski linna, Vasalemma valla, Keila valla ja Padise valla ühinemise poolt oli 113 isikut (3,2%) ja vastu 3395 isikut (96,8%).

Linnavalitsus saatis volikogu menetlusse eelnõu „Arvamuse andmine Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu kohta".  Linnavalitsus teeb ettepaneku mitte nõustuda Vabariigi Valitsuse määruse „Keila linna, Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" eelnõuga, mille alusel moodustub Keila linna, Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühinemise teel uus haldusüksus. Samuti teeb linnavalitsus ettepaneku taotleda Vabariigi Valitsuselt Keila linna, Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetluse lõpetamist ning lõpetada määruse „Keila linna, Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" eelnõu menetlus.

Eelnõu lisad on õiguslik analüüs Vabariigi Valitsuse eelnõule Keila linna sundliitmisest ning Keila linna sundliitmisega kaasnevate asjaolude uuring.

Linnavalitsus kvalifitseeris riigihankel "Keila linna lipuväljaku rajamine"  osalenud pakkujad: Osaühing KIVISILLA (10017450) ja MHE OÜ (12677015), kuna nad vastavad kõikidele lihthanke teates esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Kvalifitseerimata jäid pakkujad Mefab OÜ  ja Maatriks-RP OÜ ning kõrvaldada nad edasisest lihthankemenetlusest, kuna nad ei vastanud hanketeates ja -dokumentides esitatud tingimustele. Vastavaks osutus pakkuja Osaühing KIVISILLA pakkumus, kuna see vastab kohandatud kujul kõikidele lihthanke teates ja muudetud lähteülesandes esitatud tingimustele. Tagasi lükati  MHE OÜ pakkumus, kuna pakkuja MHE OÜ ei kohandanud pakkumust hankija määratud tähtpäevaks 26.04.2017 kell 9:00 ning see ei vasta kõikidele lihthanke teates ja muudetud lähteülesandes esitatud tingimustele. Seega tunnistati  riigihankel „Keila linna lipuväljaku rajamine" edukaks Osaühing KIVISILLA pakkumus kogumaksumusega summas 28 700 eurot, millele lisandub käibemaks 20%, kui kõige madalama hinnaga pakkumus.

Kultuurikeskuses oli Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse korraldusel Karjäärikohvik piirkonna põhikooli õpilastele. Olid avatud töötoad oma ala tegijatega - Anu Realo, Andres Juur, Roald Johannson, Urmo Kübar. Hiljem oli võimalik "lugeda" elavaid "raamatuid" - kohal olid logistik, ettevõtja, psühholoog, jurist, kunstnik, IT-spetsialist, režissöör, vanglaametnik. Vaata pilte.

Viimsi JK – Keila JK 1:2 (1:2) . Esiliiga B kaheksas mäng toimus  Viimsis. Puhus lõikav meretuul. Martin Reim on ka kohal. Naeratab ka vastasmeeskonna fännidele. Mäng algab ettevaatlikult, sündmustevaeselt mõlemalt poolt. Kombitakse vastast. Esimene ohtlik moment 13. minutil, kui pall läheb üle väravavaht Mardi käte nurgalööki. Tundub, nagu domineeriks kergelt Viimsi. Ja taganttuul soosib ka veidi Viimsit. 22. minutil püüab Mart kenasti nurgalöögist tulnud palli. (Neid nurgalööke on vastased andnud juba n+1 tükki.) Aga mäng jätkub. Samal minutil jääb Oliver vastaste värava ees vabaks ja saadab lahtise palli otse väravasse! 1:0! Üks vähestest rünnakutest – ja seda kroonis edu! Pole paha! Justkui hakkab kohe soojem seal vinges meretuules. 25. minutil tuleb Henrylt ilus pealelöök. Keila on saanud oma mängumasina käima! 31. minutil lööb Henry tühjast väravast mööda. Võimalus ikkagi. 38. minutil teeb kesktormaja Henry resultatiivse soolo: triblab üksinda vastaste väravavahi suunas – hästi lähedale – ja lööb värava ära! 2:0!!! Ei saa süüdistada Keila meeskonda slow play's, et äkki kombineeritakse üle – selle asemel, et lüüa kohe. Vaid minut hiljem segadus viie kasti nurgal. Vastane hoiab palli ja virutab selle madala tsenderdusega värava esiposti suunas. Moment hiljem ei saa keegi aru, mis on juhtunud, aga pall on Mardi väravas. Kes lõi? Väljakukohtunik hõikab üle platsi – 74 omavärav. Kas tõesti? See on küll halb uudis. Aga samas ei juhtu ainult sellel, kes midagi ei tee. Kohtunik vilistab poolaja mõned sekundid enne õiget aega. Külm on. Vaheajale koos mixed feelings. Nagu oleks hästi läinud, aga 100% ei ole ka. Tagasi platsile ja tribüünile. 49. minutil püüab Mart kenasti kauglöögi. Paar minutit hiljem on vastastel jälle moment, aga pall läheb väravast mööda. Aga punasärgid pressivad peale. Vähemalt kaks korda on meil vedu, teinekord suur vedu, et vastaste löögid lähevad mööda. Keila mäng sel hetkel tundub rabe. 61. minut: vastane maas, vabalöök, posti, vedu! Punasärgid on selgelt aktiivsemad, meie oleme kaitses – kas mitte liiga vara? Mart püüab kiire ja ohtliku löögi. Pilk läheb üha tihedamini kellale – vastu pidada. 76. minutil helge moment, kui Henry läheb üks-ühele vastaste väravavahi peale. Ei enamat siiski. 81. minutil lähevad väravale kahekesi Epner ja Henry. Epner lööb. Aga taas ei enamat. 82. minutil jälle vedu, vastane lööb napilt meie väravast mööda. Minutid tiksuvad kohutava aeglusega. Meie värava ees on kindel kaitsja Tiit, kes peatab mitu vastaste rünnakule tulevat palli. Saab ise ka kollase kaardi. Punasärk on kukkunud – mis toimub, kas kohtunik määrab penalti?? Ei vabalöök, mis õnneks sumbub. Staadioni kell on ammu 90:00, aga mäng käib edasi. No on dramaatiline lõpp. Lõpuks vile! Keila pidas vastu!

Täna kõlasid Sipsiku maja igakevadisel laulupäeval õppeaasta jooksul õpitud kaunid laulud. Kuulajatele esines 27 tublit laululast. Esinejaid tuli kuulama ka muusikakooli õpetaja Marika Pabbo. Tublimatest tublimad esindavad meie lasteaeda ka Keila laululapse kontserdil Kultuurimajas 13. mail. Pildid.

Harju Maakonnaraamatukogu riiulite vahel oli  teatrietendus "Positiivseks 60 minutiga". Pärast etendust toimus vestlusring emeriitprofessor Voldemar Kolgaga.

Linnapea Enno Fels allkirjastas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega toetuslepingu, millega EAS toetab 28 800 euroga Keila linna lipuväljaku ehitust kultuurikeskuse esisele platsile. Linna kanda jääb 10 500 eurot.

Keila Rattapood sai 10 aasta vanuseks.

 

Neljapäev, 27.aprill:

Miki lasteaia Ülase majas oli Valgete Ööde Filmivestival, esimene ja loodetavasti mitte viimane. Kõik viis filmi, enamik erinevates multifilmitehnikates, olid esilinastused. Tegijad olid Ülase maja rühmade lapsed. Neid juhendas õpetaja Liisi Viigisalu. Pildid.

U14 Põhja regioon II Eesti meistrivõistluste III etapi Kohilas võitsid Keila Võrkpallikooli I võistkonna tüdrukud (kapten Miina Vanem, Lisette Loos, Anett Lichtfeldt, Evgenia Massalski, Mirjam Toom, Marie Helene Eensalu, Eliise Raamat), kindlustades sellega kolme etapi kokkuvõttes kogu turniiri üldvõidu ning koha U14 Eesti meistrivõistluste finaalturniirile Viljandis. Samuti võideti Kohila valla lahtised meistrivõistlused U14 vanuseklassis. Keila Võrkpallikooli II võistkonna tüdrukud said 2. liigas IV koha ning meie võrkpallikooli kõige pisemad mängisid tublilt vanemate tüdrukute vastu ning võitlesid välja oma liigas 3. koha. „Uskumatu mäng põhivõistkonna poolt, kes alistas pingelises finaalmängus Kohila Võrkpalliklubi seisuga 2:1. Tubli tulemus ja tasuks kuldsed medalid," rõõmustas treener Jüri Rumm. Mängulõbu, pingelisi hetki ja võidurõõmu said tunda kõik tüdrukud!

Traditsioonilisel kevadkontserdil "Vikerkaare laululinnuke" kõlasid Vikerkaare  lasteaia saalis heliseva klaverimuusika saatel imekaunid lastelaulud. Laulude õpetamise ja klaveril saatmise ning ürituse läbiviimise eest hoolitsesid muusikaõpetaja Aune ja muusikaringi juhendaja Margarita. Tublisid esinejaid käis kuulmas ka muusikakooli õpetaja Pille Metsson. Suur aitäh kõikidele esinejatele, juhendajatele ja kuulajatele! Pildid.

Sotsiaalkeskuses oli eakatele mõeldud ringide hooaja lõpupidu. Tänati ringijuhte ja nauditi Reeda rühma tantsu. Nüüd võib aiatööde hooaeg alata. Vaata pilte.

Toimus Harju Elektri aktsionäride üldkoosolek.

Noortekeskuses oli Leedu kultuuriõhtu.

 

Reede, 28.aprill:

Keila Lehes ütleb linnapea Enno Fels "Elagu Keila!" ja tänab Keila linna kogukonda aktiivse osavõtu eest rahvaküsitlusel. "Rahvas on rääkinud ja sõnum oli selge: Keila peab jääma iseseisvaks!" kirjutab Fels. Lehe esikülg ongi pühendatud rahvaküsitluse tulemuste kajastamisele. Paberväljaandesse on sattunud ka üks kahetsusväärne viga. Eelviimases lõigus kirjutatud 0,02% asemel peaks olema 2 %. Vabandust!  Uudistes Mõisapargi avapidustustes 4.juunil, õunapuude kinkimisest Soome sõpradele, pöördumisest õiguskantsleri poole, lairibaühendusest, tulevikutalendi stipendiumist, Keila Päevast, Soome laste külaliskontserdist, jalgrattahooajast, Harjumaa Laululapse konkursist ja kulu põletamise keelust. Tegija on Liisi Viigisalu.

Keila Lehe vahel on Keskkonnaleht, kus on juttu linnapilti muutvatest projektidest, kinnistute heakorrast, muutuvast loodusest, kevadistest õitsejatest, pakendite äraveost, lemmikloomade kiipimisest ja arboristidest.

Laupäevase Rahvusvahelise Tantsupäeva puhul tantsis pea terve Keila Kool lipuväljakul Oikea ja vasembat. Idee tõi majja direktor Mait Tõitoja, korraldas Kai-Riin, tantsujuhid olid Kadri-Liisi ja Marleen, video salvestamist korraldasid Rasmus ja Gerhard. Et osalejatele asi korda läks, tõendas tormiline aplaus pärast igat harjutust. Salvestus laetakse peagi üles Youtube keskkonda. Vaata pilte ja videot proovist.

 

Laupäev, 29.aprill:

Harju Maakonnaraamatukogus on Ettelugemishommik lastele. Loeme Mihhail Stalnuhhini raamatut "Kuidas karta, kui üldse hirmu pole, ehk Pööningulood".

Kultuurikeskuses on Pensionäride Ühenduse Kevadpidu.

 

Pühapäev, 30.aprill:

Keila Kooli kõrval toimub Keila terviseks aktsiooni raames NATO testi võistlus. Eraldi arvestust peetakse alla ja üle 21-aastastele ning eraldi meestele ja naistele. Kavas on kolme ala mitmevõistlus – käte kõverdamine toenglamangus, istessetõus selililamangust ja 3,2 kilomeetri jooks.

Samuti toimub Keila Jooks. Jooksuvõistlus on lastele 200m , noortele 1,6km, põhidistants 8km.

Mõlemad üritused on sarjas Keila Terviseks 201´7 – 10 000 tervisest hoolivat linnaelanikku!

Kell 19:00 kohtuvad Keila kunstmurustaadionil kohalik esindusmeeskond ja Raasiku FC Joker. Tegemist on I ringi viimase mänguga, mis tähendab et siis on kõigi võistkondade vastu ühe korra mängitud. Keila on vaikselt ja märkamatult tõusnud tabeli kõige kõrgemale reale ning nüüd ei taha sealt ka lahkuda. Selleks tuleb pühapäeval endast kõik välja panna ja võit koju jätta. Tule vaatama Esiliiga B tippude heitlust!

Täheruumis toimub Vaikuseminutite baaskoolitus.