« Tagasi

Kutse Keila Linnavolikogu istungile

 

Keila Linnavolikogu 43. istung toimub teisipäeval, 18. aprillil 2017. a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

Päevakorras:

1.                 Linnapea aruanne

2.                 Info Keila linna tellitud uuringu kohta

3.                 Keila linn, Vesiveski I kinnistu ning lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

4.                 Keila linn, Aukamäe kinnistu ning lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

5.                 Keila linna teenetemärgi andmise otsustamine ( Seni on teenetemärgi saaja selgitamise ajaks istung kuulutatud kinniseks. Toim. )

 

 

Tanel Mõistus

Volikogu esimees