« Tagasi

7.nädal

 

Esmaspäev,  13.veebruar:

Tallinna Ülikooli Astra saalis toimus Enn Soosaare 80-le sünniaastapäevale pühendatud konverentsil „KAITSE VAIM". Samas anti välja kuues Enn Soosaare eetilise esseistika auhind, mille pälvis oma esseede eest helilooja Jüri Reinvere Sirbis ilmunud esseega "Hirm kaotada rohkem, kui on juba kaotatud". Preemiaraha pani välja LHV pank. Kohal olid Keila linnavalitsuse, Keila Kooli ja Harju Maakonnaraamatukogu esindajad. Vaata pilte.

Keila Koolis algas Enn Soosaarenädal. Nädala vältel tutvustasid eesti keele ja kirjanduse õpetajad õpilastele Enn Soosaare elu, üheskoos vaadati slaidiprogrammi, loeti tema erinevaid artikleid ja mõtiskleti Enn Soosaare panuse üle eesti kultuurielus.

Vikerkaare lasteaias toimus täna sõbrapäeva eelne tsirkusepidu. Rõõmu ja üllatushetki jagus nii esinejatele kui pealtvaatajatele. Etteasted olid erilisemast erilised: "Daam koerakesega", "Hobusetaltsutaja hobustega", "Elevanditantsitaja elevantidega", "Krapsakad kujundujujad", "Lõvide dresseerija lõvidega", "Maotaltsutajad maoga", "Tantsivad karud", "Aktiivsed ahvid", "Kondiväänaja" ja "Kelmikad klounid". Pidu lõppes ühistansimisega. Tsirkuse direktrissi Aune poolt sissejuhatavad vahetekstid ja kogu peo juhtimine olid vaimustavad! Suur aitäh tsirkusenumbrite ettevalmistajatele, korraldajatele ja osalejatele!

Linnavalitsusele anti üle 250 vanema petitsioon 1 pluss 2 süsteemi külmutamise sooviga, kuni assistentidel on piisav haridus.

Linnaaednik IngeAngerjas kohtus  haljastuse uue lepingupartneriga OÜ Turf, kes 1. märtsist alustab Keilas haljastuse hooldustöödega. Esmased tööd on puude hoolduslõikus Ohtu teel, Jõe tn-l ja Tähe tn-l.

Probleemne vana vabrikuhoone kinnistu Jaama 8 on pärast pausi taas kohtutäituri poolt enampakkumisele pandud. Alghind on 100 000 eurot.

 

Teisipäev, 14.veebruar:

Vikerkaare lasteaia Sipsiku maja sõbrapäeva pidu oli sisutihe ja meeleolukas. Koos sõbraliku Monikaga said kõik pidulised teada, milline on tõeline sõber ja sõprus. Vikerkaare lasteaia tänane sõbrapäeva peokene rõõmustas lasteaia kõige nooremaid lapsi väga. Armas pidu soojendas kõikide südameid! Suur aitäh korraldajatele, esinejatele ja osalejatele!

Sõbrapäeva tähistati ka teistes lasteaedades ja koolides.

Kultuurikeskuses oli Vana Baskini teatri etendus „See on minu pidu ja teen mis tahan (suren või ära…).

 

Kolmapäev, 15.veebruar:

Keila linnavalitsusse jõudis arvamuse avaldamiseks  3. veebruaril 2017 koostatud Vabariigi Valitsuse määruse „Keila linna, Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3.aprilli 1995.a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine"  eelnõu.

Protestiks Vabariigi valitsuse soovile liita haldusreformi käigus Padise, Vasalemma ja Keila vald ning Paldiski linn Keila linnaga lõi grupp aktiivseid linnakodanikke suhtlusvõrgustikus Facebook grupi Iseseisev Keila linn. Kolme päevaga on grupiga liitnud üle 350 inimese.

Keila Koolis oli avatud tunnid lapsevanematele. Tundides käis kuulamas poolsada lapsevanemat.

Keila Tervisekeskuses toimunud U14 tütarlaste Eesti Meistrivõistluste Põhja II regiooni II etappi võitis Keila Võrkpallikooli I naiskond. Osales 18 naiskonda, neist neli Keila Võrkpallikooli oma. Vaata pilte.

Loode-Eesti regionaalsel löökpilliõpilaste konkursil Keila Muusikakoolis 15. veebruaril 2017 saavutasid Keila õpilased järgmised tulemused: I vanuserühmas Annabell Apri III koht, Heily inamann II koht, Ott Holger Ross III koht ja Lisette Tarto II koht. II vanuserühmas Karl Luhamäe III koht. Õpetaja on Marilin Erikson ja kontsertmeister Kairi Vavilov.

Vikerkaare lasteaia lapsed ja rühmade meeskonnad osalesid sõbranädala raames toimuval traditsioonilisel matkal "Aita sõpra hädas". Suuremad rühmad matkasid Keila lauluväljakule ja nooremate rühmade lapsed lasteaia lähiümbruses. Lapsed viisid lindudele söögipoolist. Päikeseline ilm ja tervislik liikumine värskes õhus rõõmustasid kõiki osalejaid.

Algkoolis oli "Sinisaba seiklused" - nukuteater "Nipitiri" etendus.

 

Neljapäev, 16.veebruar:

Linnavalitsuses toimunud beebiballile oli kutsutud 44 last, kes on sündinud möödunud aasta 1.septembrist kuni 31.detsembrini. Kutsutute hulgas on 16 tüdrukut ja 28 poissi. Neid tervitasid linnapea Enno Fels, abilinnapea Eike Käsi ja Anneli Pärlin Hiirekese Perekeskusest. Kes tulla ei saanud, nende Keila elaniku tunnuskirja ja hambalusika saab kätte linnavalitsuse sotsiaalosakonnast. Vaata pilte.

Linnavalitsuse tegevusega käisid tutvumas Keila Sotsiaalkeskuse sõbrad. Külalisi võttis vastu pressiesindaja Valdur Vacht ja abilinnapea Eike Käsi. Tervitussõnad lausus ka linnapea Enno Fels, kes uuris, kuidas külalised sotsiaalkeskuse uute ruumidega rahul on - pidid olema

Eesti MV II liiga mängus kohtusid Keila Korvpallikool ja Iisaku/Toila.

Keila Koolis toimus võistkondlik NUPUTA Harjumaa voor. Osalesid 5.-6. klasside ja 7. klasside võistkonnad. Keila Kool oli ainuke kool, kes tuli mõlemas vanuserühmas esikolmikusse. Mõlemad võistkonnad saavutasid III koha.  Võistkondadesse kuulusid: 5.-6.klass   Karola Kruusement (5b),  Frederik Pärlin  (5c), Marten Henrik Kelement (6f) ja Henri Peterson (6b)  ning 7.klass Karina Kongo  (7e) ,  Annabel Pugi   (7c), Madleen Kristen Alasi  (7b). Täname õpilaste aineõpetajaid Tiina Arrak, Mark-Hendrik Mäeste ja Katrin Aas.  Täname ka matemaatika õppetoolijuhti Raili Haugast ja kõiki kolleege ning õpilasi, kes aitasid meil üritust korraldada.

Kultuurikeskuses oli Mir on Show Maagiatsirkuse etendus.

Väärikate Ülikoolis kõneles teemal "Globaalprobleemid, mis mõjutavad Eesti arengut"  Riigikogu liige Mart Helme.

 

Reede, 17.veebruar:

Keila Lehes: esiküljel haldusreformist - valitsuse ootamatust soovist Keila linn liita Lääne-Harju valla koosseisu. Uudistes uuest haljasalade hooldajast, töö- ja karjäärimessist, kriisikomisjoni uuest koosseisust, naabrivalvest, erivajadustega laste õpetamisest ja sumo meistrivõistlustest. Kolmas külg on pühendatud Enn Soosaare juubelikonverentsile ja Soosaare nädalast Keila Koolis. Viiendal küljel on pikemalt juttu talgutest - teistmoodi puhkusest. Palamets pajatab sellest, kuidas omal ajal Inglismaal raudteega inimesi hirmutati. Tegija on Piret Tiismaa.

Keila Linnavalitsuse istung 17.veebruaril 2017

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse  määruse „Müügipileti väljastamise korra

ja müügipileti hinna kehtestamine" muutmise eelnõu. Linnavalitsus teeb ettepaneku kehtestada avalikel üritustel müügikoha ühe mooduli (laiusega 1 meeter ja sügavusega 3 meetrit, arvestus täismeetrites) hind käsitöö müügi korral 7 eurot,  taimede-istikute müügi korral 13 eurot,  toidukauba ja tööstuskauba müügi korral 14 eurot. Müügikoht toitlustamisel (kaubanduse korraldaja ettenähtud kohas koha olemasolul, müügikoha suurus kuni 6 meetrit) maksaks 175 eurot, müügikoht lõbustuste, meelelahutusatraktsioonide korral (kaubanduse korraldaja ettenähtud kohas koha olemasolul): ponisõidu, õhupallide, näomaalingute jms teenuse korral 30 eurot ning batuutide, karussellide, elektriautode jms teenuse korral 50 eurot. Elektri kasutamisel (vastava võimaluse andmine kaubanduse korraldaja otsustuspädevuses) lisandub müügipileti hinnale lisatasu 10 eurot ühe müügikoha kohta.

Linnavalitsus otsustas maksta Keila linna eelarvest sotsiaaltoetusi kokku  356,55 eurot.

Linnavalitsus tegi otsuse Lee OÜ teenusel viibiva Keila linna lapse lapsehoiuteenuse rahastamise kohta.

Keila Linnavalitsus väljastas ehitusloa lasteaed Vikerkaar köögi ümberehitamiseks  seoses asendatava köögitehnikaga. Uute seadmete ja töötajatele ehitatavate sanitaarruumide  jaoks ehitatakse uued vee- ja kanalisatsioonitorustikud, elektripaigaldis ja ventilatsioon. Täielikult amortiseerunud köögi välisuks ja välistrepp asendatakse uutega. Plaanilahendust muudetakse kaasates köögi kõrval asuv väike saal köögi tehnoloogia osaks (toidu väljastamine ja peakoka töökoht) ning personali olmeruumideks. Ruumide ühendamiseks lõhutakse ukseavad vaheseintesse. Ehitusprojekti eelprojekti staadiumis koostas Paalaroos Projekt OÜ.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa autoremonditöökoja püstitamisel Tehase tn 5 asuval kinnistul. Kasutusluba taotles OÜ Makrokapital. Hoone kandekonstruktsiooniks on teraskarkass, välisseinad ja katus on soojustusega kergpaneelidest.  Remondihalli sisepindala on ca 360 m² ja ruumi min kõrgus 6,2 m. Remondihalli on ehitatud  töötajatele puhke- ja olmeruumid. Ehitas OÜ Makrokapital, omanikujärelevalvet tegi Kolm Koma Neliteist OÜ. 

Linnavalitsus saatis linnavolikogu menetlusse  eelnõu taotleda munitsipaalomandisse Jõe tn 62b asuv 4493 m² suurune elamumaa kinnistu. Taotletav maa asub raudtee ja Jõe tn 62a, Jõe tn 66a kinnistute vahel. Keila linna üldplaneeringus on antud ala määratud elamumaaks. Maatüki kuju ei võimalda moodustada iseseisvat elamu ehituseks sobivat elamukrunti. Jõe tn 62b maale on rajatud aegade jooksul mitmeid kuure ja abihooneid, mida kasutavad Jõe tn 62a ja Jõe tn 66a elanikud. Pärast munitsipaliseerimist saab Keila linn osaliselt Jõe tn 62b  maaüksusele  rajada kergliiklustee ja vastavalt kokkuleppele Eesti Raudteega jalakäijate ülekäigu.

Linnavalitsus saatis linnavolikogu menetlusse Keila linna 2017. aasta eelarve I lisaeelarve  kogumahus 5 952 671 eurot vastavalt määruse lisale. Linna eelarve põhitegevuse tulud suurenevad 3 635 440 eurot, põhitegevuse kulud 3 977 950 eurot, suureneb investeerimistegevus kogusummas -960 379 eurot sh. saadav sihtfinantseerimine summas 739 470 eurot. Likviidsete varade muutus -563 419 eurot.

Linnavalitsus otsustas korraldada riigihanke lihthanke menetluse „Keila Lasteaed Vikerkaar köögi ümberehitamine"  e-menetlusena, kuna eeldatav tehingu väärtus jääb alla avatud hanke piirmäära ning moodustas riigihanke menetlusega seotud toimingute läbiviimiseks komisjoni.

Linnavalitsus otsustas tasuda 190 eurot kahjutasu kodanikule, kes sõitis Pae tänava ja Piiri tänava ristmikul juures sõiduteel asuvasse märgistamata löökauku ning tema sõiduautol  purunes parempoolne rehv, kahjustus valuvelg ning tagumine õhkpadi. Arvestades analoogsetes vaidlustes tehtud kohtuotsuseid on Keila Linnavalitsus nõus heaks kiitma antud nõude osas poolte vahel kahju hüvitamise kokkuleppe sõlmimise. Linnavalitsus esitab arve tänavate hooldajale.

Linnavalitsus küsib volikogult linnapeale volitust välja selgitama  15. veebruaril 2017 esitatud Vabariigi Valitsuse ettepaneku põhjendatus, tellima selleks vajalikke konsultatsioone, uurimusi, analüüse jms ning allkirjastama vastavad dokumendid. 15.veebruaril 2017, viimasel Haldusreformi seaduses ettenähtud tähtaja päeval, saabus Rahandusministeeriumi kirjaga Keila linnavalitsusse arvamuse avaldamiseks  3. veebruaril 2017 koostatud Vabariigi Valitsuse määruse „Keila linna, Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3.aprilli 1995.a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine"  eelnõu. Seni oli Keila linn teadlik olnud, et Vabariigi Valitsusele Põhja-Eesti piirkondliku komisjoni  poolt, kuhu kuulusid ka mitmed Rahandusministeeriumi ametnikud, 10. jaanuaril 2017 esitatud ettepaneku kohaselt ühendamisettepanek Keila linna ei puuduta ning Keila linn jääb omavalitsusüksuse miinimumsuuruse kriteeriumile vastava omavalitsusüksusena, kellega ei ole hädavajadust liita miinimumsuuruse kriteeriumitele mittevastavaid omavalitsusüksuseid, iseseisvaks omavalitsusüksuseks ka edaspidi. Ootamatult ja õigustamatult on Keila linn pandud olukorda, kus linna võib ees oodata sundliitmine väga lühikese aja jooksul. Haldusreformi seaduse sisuga on vastuolus Keila linna liitmise kavatsus juba ainuüksi seetõttu, et on olemas alternatiivne sobiv lahendusvariant, mis  välistab Keila linna kui omavalitsusüksuse miinimumsuuruse kriteeriumile vastava omavalitsusüksuse sundliitmise, s.o. nelja pika aja jooksul läbirääkimisi pidanud, liitumiskokkuleppe lõpliku sõnastuseni ning peaaegu selle kinnitamiseni jõudnud omavalitsusüksuse (Padise vald, Paldiski linn (kes liitumiskokkuleppe ka kinnitas), Vasalemma vald ja Keila vald) liitmine, mille hindas sobivaks ja pakkus Vabariigi Valitsusele välja ka Põhja-Eesti piirkondlik komisjon. Vabariigi Valitsuse poolt 15. veebruaril 2017 Keila linnale ettepaneku tegemine ei ole seega põhjendatud. 

31. mail 2016 võttis Keila Linnavolikogu vastu otsuse nr 21 „Keeldumine Keila valla algatatud ühinemisläbirääkimistel osalemisest", kus ei pidanud põhjendatuks Keila valla ettepanekus nimetatud omavalitsusüksustega liitumist. Keila linn, elanike arvuga pisut alla 10 000, on edukalt funktsioneeriv omavalitsusüksus, mis vastab omavalitsusüksuse miinimumsuuruse kriteeriumile, milleks on 5000 elanikku. Keila linna andmetel pidasid ettepaneku tegija Keila vald ning Paldiski linn, Vasalemma vald ja Padise vald ühinemisläbirääkimise peaaegu 2016. aasta lõpuni, mil läbirääkimiste lõppfaasis (v.a. Paldiski Linnavolikogu) tehti siiski negatiivsed otsused. Oluline aspekt on see, et omavalitsusüksuse suuruse miinimumkriteeriumile mittevastava Keila linnaga piirneva Keila valla elanike arv on vaid pisut alla 5000 ning koos Paldiski linna (elanike arv ligi 4000), Padise valla (elanike arv alla 2000) ja Vasalemma vallaga (elanike arv üle 2500) oli liitumiskokkulepe üle 13000 elanikuga valla moodustamiseks 2016. aastal juba kõigi osalevate omavalitsusüksuste huve arvesse võttes valmis töötatud.

Toimus kultuuritoetuste komisjoni koosolek.

Muusikakoolis saalis esineb Niels Pfeffer (kitarr, Saksamaa).

Keila Koolis oli viimane koolipäev enne vaheaega, toimusid Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud aktused.

Keila Kooli 8.-9. Klasside õpilased sõitsid kolmeks päevaks kultuurireisle  St.Peterburgi.

 

Laupäev, 18.veebruar:

Noortekeskuses toimub UusKasutusPäev, mida korraldavad  Naiskodukaitse Keila jsk, Keila Noortekeskus, Kodutütarde ja Noorte Kotkaste Keila rühm, Kaitseliidu Keila kompanii. Töötubade ja tegevuste päev kõigile: Vanade teksade uus elu- teeme teksadest kotte, T-särgi metaformoos- vanast särgist saab mõnus padi, Kingikoti salaelu-ajalehest kotiks, Pärlite paraad- teeme ise pärlid , materjal paber, Mehine puutöö- Rannamõista Laevaselts õpetab puidust laevu tegema, Mänguasjavahetus- too oma mittevajalik ja vaheta välja, Kodutütarde loterii- võta kaasa sularaha-iga loos võidab,  Raamatuvahetus- too oma mittevajalik raamat ja vaheta ,  Aardejaht - põnev mäng kõigile, auhinnad loositakse 15.30, Vaipade võlumaailm-heelgeldatud vaip trikoomatrejali ribadest, Seinapildi-elegants- sisekujundus sinu koju, Tuulest puhutud- valmib kiiresti üks vahva vidin, Köites kokku-teeme ise märkmiku v raamatu, Näitus- välja on pandud nii fotosid kui esemeid vanade asjade uuest elust,  Mängud lastele, Kätsi sushikas - kohvik- varu sularaha, Pannkoogid välikatlal- annetusega, MonEril moešõu 13:00- soojad kleidid ja palju muud huvitavat.

Harju Maakonnaraamatukogus on Ettelugemishommik. Loetakse Tove Appelgreni raamatut „Vesta-Linne, kohe voodisse!".

Kultuurikeskuses on Huvitavate kohtumiste klubi.

 

Pühapäev, 19.veebruar:

Oimub rahvamatk „Pitkakene".

Aiandus-Mesindusseltsis on mesinike infopäev.