« Tagasi

Vabariigi Valitsus tahab Keila linna abil moodustada Lääne-Harju valla

Täna, 15.veebruaril saabus Keila linnavalitsusse arvamuse avaldamiseks  3. veebruaril 2017 koostatud Vabariigi Valitsuse määruse „Keila linna, Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3.aprilli 1995.a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine"  eelnõu.

 Keila linn sai kavatsusest liita neli pikaajaliselt ühinemisläbirääkimisi pidanud omavalitsusüksust Keila linnaga teada pärast eelmise nädala neljapäeval, 9. veebruaril toimunud Vabariigi Valitsuse istungit, kus Vabariigi Valitsus tegi Rahandusministeeriumile ülesandeks esitada ettepanek Paldiski linna, Keila valla Vasalemma valla ja Padise valla ühendamiseks piirkonna keskuse Keila linnaga. Seni oli Keila linn teadlik, et Vabariigi Valitsusele Põhja-Eesti piirkondliku komisjoni  poolt, kuhu kuulusid ka mitmed Rahandusministeeriumi ametnikud, 10. jaanuaril 2017 esitatud ettepaneku kohaselt ühendamisettepanek Keila linna ei puudutanud.

Määruse eelnõu saatnud  Rahandusministeerium soovib saada Keila linna vastust volikogu otsuse näol hiljemalt 2017.aasta 15.maiks. Linna kohustus on enne seda läbi viia elanike arvamuse küsitlus.

Keila linnapea Enno Fels ütles, et alustab  vastavalt saabunud juhtnööridele vastuse koostamiseks vajalike menetluste ettevalmistamist. „Oluline samm on elanike arvamuse väljaselgitamine 23.-24.aprillil. Kutsun kõiki Keila linna elanikke aktiivselt küsitlusel osalema, et linnavolikogu saaks Rahandusministeeriumile edastavas vastuses toetuda võimalikult suure osa elanike arvamusele," ütles Fels. Seni on linnapea korduvalt väljendanud  vastuseisu Keila linna haldusterritoriaalsetele muudatustele. „Keila linna sundliitmine ei oleks kuidagi õiguslikult põhjendatud ja see oleks ebamõistlik ka majanduslikult ning korralduslikult," kirjutas linnapea Eesti Vabariigi peaministrile saadetud märgukirjas.

Määrusega jäetakse Eesti territooriumi haldusüksuste nimistus Harju maakonna linnade loetelust välja sõnad „Keila" ja „Paldiski",  Harju maakonna valdade loetelust jäetakse välja sõnad „Keila", „Padise" ja „Vasalemma". Harju maakonna valdade loetellu lisatakse sõna „Lääne-Harju".

Linnavalitsusele saadetud määruse eelnõu seletuskirjas on muuhulgas  öeldud: " Kuna Paldiski linna, Keila valla, Vasalemma valla ja Padise valla elanike arv jääb alla kriteeriumi ega vasta HRS § 9 lg 3 sätestatud erandi saamise tingimustele, siis peab Vabariigi Valitsus haldusreformi eesmärgi ja kriteeriumi täitmiseks algatama Paldiski linna, Keila valla, Vasalemma valla ja Padise valla ühendamise. Ühinemisse kaasatakse piirkonna keskusena Keila linn, et tagada ühinemisel loogilise toimepiirkonna moodustamine."  Määruse eelnõu kohaselt moodustataks Keila linna, Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühinemise teel uus haldusüksus, mille nimeks määratakse Lääne-Harju vald (kogupindala 656 km2, rahvaarv 22 811). Uue valla idapiirilt, Keila jõe sillalt on   loodava valla kaugeimasse läänepoolsesse serva linnulennul 42 km, mööda maanteed oleks valla läänepiirilt idapiirile üle 50 km.

 

Kuni 2017. a volikogu valimistulemuste väljakuulutamiseni jäävad senised ühinevad Keila linn, Keila vald, Padise vald, Paldiski linn ja Vasalemma vald senistes piirides alles avalik-õigusliku juriidilise isikuna, kuid  ühinemise jõustumisel kõik ühinevad vallad avalik-õiguslike juriidiliste isikutena lõpevad, s.o. mh Keila linna haldusüksusena alles ei jää.