« Tagasi

9.nädal 2019

 

Esmaspäev, 25.veebruar:

Riigikogu valimiste eelhääletuseks avati jaoskonnad ka Keilas.

Keila sõpruslinna Birštonase linnapea Nijole Dirginčienė saatis Keila linnapea Enno Felsile ja kõigile Keila elanikele õnnitluse Eesti Vabariigi sünnipäeva puhul. Kirjaga oli kaasas kaks pilti Birštonasest, vaade Nemunase käärule ja kuumaõhupallidest – kuurortlinna Birštonase üks tunnus.

Harju Maakonnaraamatukogus kokku Harjumaa raamatukogutöötajad.

Kultuurikeskuses linastus kahel korral Eesti Vabariigi 100. Sünnipäevaks valminud Tanel toomi mängufilm „Tõde ja õigus".

AK Sport teadis edastada, et Keilas elav Eva Lotta Kiibus pääseb maailmameistrivõistlustele.

Saabus teade, et Eesti lugude edetabelis on pärast 25. juunit 2018 esimest korda selline olukord, et esikohal ei ole mõni nublu lugu. 35 nädalat järjest on olnud üks artist riigis liidripositsioonil, kolme eri looga – „Mina ka", „öölaps!" ja „tmt". See on rekord, mida annab lüüa. Esimese koha on haaranud „Eesti laulu" konkursi kinni pannud Victor Crone'i „Storm". Ja ega ta end väga kindlalt seal kohal tunda ei saa – selja taga, uue tulijana teisel kohal on lugu „Tsirkus", mida esitavad 5MIINUST, nublu ja Pluuto üheskoos.

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskuse Doonorluse arendusjuht Ülo Lomp andis teada, et Verekeskuse korraldatud esseekonkursil osales 7 Keila Kooli õpilast. Pärle Paalaroos tunnistati esimese preemia vääriliseks. Teised õpilased pälvisid verekeskuse tänukirja ja tänumeene. Osales 10 kooli Tallinnast, Narvast, Raplast, Paidest, Kadrinast ja Keilast. Tänu ka teistele Keila Koolist osalenutele: Aleksander Saks, Mart Maide, Hanna Ita-Kask, Anna-Maria Sepp, Hendrik Parik ja Teele Tamme!

Sotsiaalkeskuse võimlemisringile rääkis täna toitumisest Monika Praman Salu.

 

Teisipäev, 26.veebruar:

Keila Linnavolikogu 18. Istung saadi ülevaade Päästeameti tegevusest ja  üldplaneeringuga seotud töödest. Keila linna kodulehel on avalikustatud üldplaneeringu tarbeks läbi viidud küsitluse tulemused.

Keila Linnavolikogu võttis teadmiseks eelnevalt ja otsuse vastuvõtmise päeval  esitatud informatsiooni ja tegi rida ettepanekuid Saue valla üldplaneeringu lähteseisukohtadele ja KSH väljatöötamise kavatsusele. Keila linnavolikogu soovitas täpsustada Keila lõunapoolse ümbersõidu trassi vastavalt Maanteeameti 24.10.2018 saadetud andmetele ja linna ümbersõidu äärse piirkonna lahendada pakuti koostööd. Omalt poolt lisas volikogu soovi näidata üldplaneeringu joonisel linna ümbersõidu Keila linna poole jääv ala rekreatsioonialana. Linnavolikogu tegi ettepaneku näidata üldplaneeringu joonisel maagaasi D-kategooria torustiku asukoht, arvestada esialgu 35 kV keskpingeliini koridoris 110 kV perspektiivi. Linnavolikogu soovitas arvestada ka Keila Linnavolikogu 31. mai 2016 otsuse nr 20„ Piiride muutmise ettepaneku tegemine Keila vallale, Saue vallale ning Harku vallale" preambulis toodud asjaoludega ning punktis 3 toodud ettepanekuga Valingu ja Tuula küla võimaliku liitmise osas tulevikus Keila linna haldusterritooriumiga.

Linnavalitsus võttis tagasi eelnõu Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste põhimääruste kinnitamise ja muutmise korra kehtestamisest. Eesmärk oli kehtestada Keila linnavalitsuse hallatavate asutuste põhimääruste kinnitamise ja muutmise korra, millega delegeeritakse hallatava asutuse põhimääruse korraldusega kinnitamine Keila linnavalitsusele. Seni oli volikogu reguleerinud kümnest seitsme Keila linnavalitsuse hallatava asutuse põhimääruse kehtestamise ja muutmisega seonduvad küsimused vastava asutuse põhimääruses. Kahe hallatava asutuse (Keila Kooli ja Harjumaa Muuseumi) põhimääruste kinnitamine ja muutmine on juba varem volikogu poolt linnavalitsusele delegeeritud. Harju Maakonnaraamatukogu põhimääruse peab kinnitama linnavolikogu, kuna see nõue tuleneb rahvaraamatukogu seadusega.

Keila Linnavolikogu otsustas korraldada Keila Ühisgümnaasium tegevuse ümber nii, et  Keila Ühisgümnaasiumi senine tegutsemisvorm (ühe asutusena tegutsev põhikool ja gümnaasium) muutub alates 1. septembrist 2019. Gümnaasiumiosa tegevus lõpetatakse 31. augustil 2019.  Kool jätkab alates 1. septembrist 2019 tegevust põhikoolina. Alates 1.septembrist 2019 on Keila Ühisgümnaasiumi uus nimi Keila Põhikool. Keila Linnavalitsusel tuleb moodustada Keila Ühisgümnaasiumi ümberkorraldamise komisjon ja koostöös Keila Ühisgümnaasiumiga valmistada ette kooli ümberkorraldamisega seonduvad dokumendid ning läbi viia kõik toimingud, mis on vajalikud käesoleva ülesande täitmiseks. Käesoleval 2018/2019 õppeaastal vastuvõttu mittestatsionaarsesse õppe 10. klassi ei toimunud. Õpilaste arvud mittestatsionaarses õppes viimastel aastatel on olnud järgnevad: 2014/2015- 36 õpilast, 2015/2016- 30 õpilast, 2016/2017- 28 õpilast, 2017/2018-30 õpilast, 2018/2019- 16 õpilast. Käesoleval õppeaastal on mittestatsionaarses õppes 9. klassis 5 õpilast, 11. klassis 2 õpilast ja 12. klassis 9 õpilast. Sellel õppeaastal õpib mittestatsionaarses õppes ainult 2 õpilast, kelle elukohaks Rahvastikuregistri järgi on Keila linn. Ümberkorraldamisele on andnud nõusoleku Keila Ühisgümnaasiumi hoolekogu ja heaks kiitnud õpilasomavalitsus.

Keila Linnavolikogu luges esimest korda oma 29. novembri 2016 määrusega nr 24 kehtestatud „Keila linna tunnustusavalduste andmise korda" muutmise eelnõud. Eesmärk on täpsustada kuupäevi ja kultuuripreemia määramise detaile.

Keila Linnavolikogu valis salajasel hääletusel rahvakohtunikukandidaatideks Elena Viirlaiu ja Maie Kivi.

 

Kolmapäev, 27.veebruar:

Keila valimisõiguslikust 6934-st elanikust on esialgsetel andmetel oma hääle andnud 2820 inimest, ehk 40,7 %.  Keila linna valimisjaoskond nr 1 (valijate koguarv3631) e-hääletanute arv-1078, jaoskonnas eelhääletanute arv- 356. Keila linna valimisjaoskond nr 2 (valijate koguarv-3303) e-hääletanute arv-1095, jaoskonnas eelhääletanute arv-213. VIS-i andmetel 2 jaoskonna peale 78 ümbrikku väljaspool elukohta hääletanud keilakate hääletussedelitega.

Miki Lasteaia lapsed külastasid RMK Nõva külastuskeskust ja matkasid Liivseranna Peraküla matkarajal.

Keila KK alistas täna Kristiine spordimajas Tallinna Kossuliiga vahegrupi eelviimases kohtumises Park Minigolfi 98:78! Mängu käik: Tamme 10 punkti toel võitis Keila avaveerandi 25:12. Pikka pidu aga ei olnud, sest teise perioodi võitsid võõrustajad omakorda 26:12 ja asusid poolajaks 38:37 juhtima. Keila mängu suurima kaotusseis oli kolmanda veerandaja keskel, seisul 54:49. Kuid peagi saadi initsiatiiv enda kätte ja viimasele veerandajale mindi juba vastu Keila 7-punktilises eduseisus (59:66). Viimasel perioodil näitas Keila head tabavust ja pani paremuse lõplikult maksma, tasuks 20-punktiline võõrsil võit (78:98)! Keilal on enne kohamänge jäänud pidada veel üks mäng, ilmselt järgmisel nädalal Keilas. Praegu jagatakse tugevaimas vahegrupis 2.-3. kohta. Täna tegid enim "pahandust" Tamme ja Marko Viik, mõlemalt 26 punkti. Rannas toetas 14 ja Loo 12 silmaga.

Keila Korvpallikooli esindusmeeskond võitis kodumängus KK Viimsi/ Kesklinna KK tulemusega 79:69 kindlustades sellega tabelis teist kohta.

Vikerkaare lasteaia mõlema maja õpetaja abid ning assistendid osalesid 26. ja 27.veebruaril grupitööl "Kui töörõõm mängib peitust". Kohtumine toimus Vikerkaare maja saalis kahel päeval, laste lõunaste puhketundide ajal, et kõik saaksid osaleda. Grupitöö käigus mõtiskleti ja arutleti töörõõmu allikate üle, teadvustati peamisi tööstressi põhjuseid ning leiti nippe töörõõmu hoidmiseks ja võimalike muredega toimetulemiseks. Läbiviija oli Eesti Töötukassa karjäärinõustaja Anna-Liisa Lepasepp.

Väärikate Ülikoolis andis loengu peaminister Jüri Ratas.

 

Neljapäev, 28.veebruar:

Terviseamet andis Keila linnavalitsusele teada, et aastal 2018 vastas joogivee kvaliteet kõigi uuritud näitajate osas sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" nõuetele AS Keila Vesi  ja KeVa OÜ veevärgis.  AS Entek ei ole käesoleva kirja edastamise hetkeks edastanud 2018. aasta joogivee analüüside tulemusi. Amet täpsustab veeanalüüside mitteesitamise asjaolusid. Joogivee analüüside tulemustega on võimalik tutvuda Vee Terviseohutuse Infosüsteemi avalikus portaalis http://vtiav.sm.ee . Terviseamet  teostab joogivee terviseohutuse üle riiklikku järelevalvet rahvatervise seaduse ja veeseaduse alusel. Hetkel on Keila linnas ameti järelevalve all 3 veevärki.

Keila Linnavalitsuse  istung 28.veebruaril 2019.

Linnavalitsus eraldas Keila linna eelarvest noorte huvitegevuse toetustena baasitoetust  20 taotlejale ja meisterlikkuse toetust neljateistkümnele taotlejale summas 46 000 eurot.

Kultuuritegevustoetust määrati  23-le taotlejale summas 22 000 eurot.

Linnavalitsus luges esimest korda 2019.aasta hankeplaani, kuhu kuulub 19 võimalikku hanget. Muuhulgas on hankeplaani projektis kolm Miki lasteaia uue hoonega seotud hanget, mõisapargi hooldamise hange. Kavas on teha hanked turu, kooli, promenaadi, Raba ja Ringtee vahelise ala ning Harjumaa Muuseumi detailplaneeringute koostamiseks.

Linnavalitsus otsustas linnavarana arvele võtta Põhjakaare, Kalda põik ja Kalda tänava kinnistud.

Linnavalitsus otsustas avalikustada ja saata naabritele kooskõlastamiseks eelnõu projekteerimistingimuste määramisest Nooruse tn 5 kinnistule üksikelamu laienduse ehitusprojekti koostamiseks detailplaneeringu olemasolul.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa Ülejõe tee 2a  kinnistul asuva Keila Päästekomando hoone  fassaadi ümberehitamiseks ning  maasoojuspuuraukude rajamiseks Sopsu-Tooma tänav 7 kinnistul.

Linnavalitsus valis ja nimetas alates Aktsiaselts Keila Vesi nõukogu liikmeks Margus Välja.

 

Keila Kooli õpetaja Dinibek Izbatõrov valmistab koos õpilastega 3-D printeril märke suvisel laulupeol osalevatele Keila Kooli lauljatele-tantsijatele ja nende õpetajatele.

Sotsiaalkeskuses sai kokku dementsete inimeste hooldajate tugirühm.Reede, 1.märts:

Keila Lehes: esiküljel ülevaade Vabariigi sünnipäevast Keilas.  Uudistes: Arvo Pärt on Harjumaa aukodanik, 100-aastaste pere sai täiendust, puuetega inimesed saavad riigi toel kodu kohendada, klaveriõpilaste konkurss, Atko kõrvaldati Harjumaa bussiveohankelt, Pärle Paalaroos võitis esseekonkursi. Juttu on liikumisvahenditest turvatunde ja iseseisvuse suurendamisel. Keila leht teeb kokkuvõtte üldplaneeringu koostamiseks tehtud küsitluste vastustest. Ado Köögardali "Keila kihelkonnaloost" 9.osas on juttu rahva elust Rootsi ajal. Keila Leht kutsub üles esitama kandidaate linna teenetemärgile. Tegija on Auli Lonks. Loe lehte webis.

Keila Muusikakooli külastab Valga Muusikakooli esindus. Tutvutakse majaga ja kuulatakse lühikest kontserti.

Sotsiaalkeskuse vaibakudujad valmistavad ette oma ringi 55.aastapäevale pühendatud näitust.

Miikaeli koguduses algab leerikool.

Keila Linnavalitsuses käisid külas Vikerkaare lasteaia Naksitrallide rühm. Lapsed said tutvuda linnavalitsuse töötajatega ja mis on nende tööülesanded. Lastel oli võimalus osaleda varivolikogu valimistel, kus oli võimalik valida kolme kandidaadi vahel. Valimised võitis kandidaat, kes lubas rohkem mänguasju. Võrdselt said hääli kandidaadid, kes lubasid rohkem kommi ja rohkem lilli Keila linna.

Vabaerakond korraldas Scottish Housis kohtumise valijatega.

 

Laupäev, 2.märts:

Harju Maakonnaraamatukogu Ettelugemishommikul loetakse raamatut „Loomade valimised"Pühapäev, 3.märts:

Riigikogu valimiste päev. Keilas on avatud kaks valimisjaoskonda. Nr 1 Keila Kultuurikeskuses ja Nr 2 Harju maakonnaraamatukogus.

Keila linnaliin sõidab laupäevase sõiduplaani järgi.