« Tagasi

8.nädal 2019

 

Esmaspäev, 18.veebruar:

Linnavalitsuses oli jäätmealane infopäev. Kavas oli  koostöövõimalustest pakendite kogumisel. Kiired ja efektiivsed lahendused, et arendada korduskasutust ja materjalina ringlussevõttu  ( Meelik Samel TVO turundus- ja kommunikatsioonijuht), jäätmekäitlusest Keilas veoettevõtja pilgu läbi, probleemid ja lahendused  (AS Keskkonnateenused esindaja) ning Jäätmeseadus ( Kalle Palling, Riigikogu keskkonnakomisjoni aseesimees).

 

Teisipäev, 19.veebruar:

Päästeameti peadirektori Kuno Tammearu tänukirja eduka koostöö ja rahalise panuse eest projekti "500 kodu tuleohutuks" pälvis ka Keila linn. Sillamäe toimunud pidulikul sündmusel käis tänukirja vastu võtmas linnapea Enno Fels.

Keila Kultuurikeskuses Keila-Paldiski Töömess. Eesti Töötukassa korraldatud messil on oma ekspositsiooniga väljas 30 tööandjat ja kaks kutseharidust andvat kooli kokku ligi 400 töökohaga. Vaata pilte.

Keila Linnavolikogu kultuurikomisjoni koosoleku päevakorras oli  Keila Ühisgümnaasiumi ümberkorraldamine, Keila linna tunnustusavalduste andmise korra muutmine ning Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste põhimääruste kinnitamise ja muutmise kord.  Sotsiaalkomisjoni koosolekul räägiti rahvakohtukandidaatide valimisest.

Ketlin Priilinn tutvustas Harju Maakonnaraamatukogus täna oma Rebecca Lindebergi krimisarja 4.raamatut "Jenny Dahlgren". Järve äärest leitakse surnuks pussitatud noor naine. Keegi ei näi temast puudust tundvat, ka ei leia politsei surnukeha juurest ühtegi dokumenti. Tüdruku taskus on vaid üks hõbedane medaljon, millele on graveeritud rootsipärane nimi. Uurija Rebecca Lindeberg on sünnituspuhkusel, kuid ei suuda vastu panna soovile oma kolleege paeluva juhtumi lahendamisel aidata.

Väärikate Ülikooli skõneles Toomas Vitsust teemal "Kodanikuühiskonna kujunemise eeldused Eestis".

Keila KK võitis võõrsil peetud  kodumängus meeskonda Wingstopp 72:59.

 

Kolmapäev, 20.veebruar:

Keila Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosoleku päevakorras oli  ettepanekud Saue valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse kohta ning info edastamine kaardimaterjali koostamiseks ning Keila linna olulisemate tööde tutvustus (turuhoone detailplaneeringu eskiis, Promenaadi detailplaneering, Jaamaplatsi kell, Kõnniteed raudtee maal, Üldplaneeringu ülevaade).

Keila vanim söögikoht bistroo Gnoom on saanud uue ilme. 15 aastat kestnud värvilise salongi periood on asendunud tagasihoidlikuma elevandiluuvalge ja musta vastu. Uuendatud sai klientide kasutada olev osa, kus lisaks seinte värvi uuendamisele paigaldati ka täiesti uus elektrisüsteem. Veel täna hommikul ei olnud seintele pandud pildinäitust Keila ajaloolistest piltidest. Vaata pilte.

Kolmapäeval ja neljapäeval oli Keila Koolis ürituste korralduse kursuse praktikatööde päevad. Kolmapäeval oli abiturientide korraldusel kirbuturu moodi kapituulutuspäev ja täna aktiivne vahetund. Populaarsemaks osutusid Jenga, crossbar ja joonistamise mängud. Pildid.

Eesti keele aasta 2019 raames külastavad Vikerkaare lasteaia õppealajuhatajad mõlemas majas õpetajate poolt läbiviidavaid keele ja kõne valdkonnaga seotud õppetegevusi. Täna kutsus Lotte rühma õpetaja Daily, kes on ühtlasi ka Tallinna Ülikooli viimase kursuse üliõpilane, vaatama oma praktikategevust Pääsupesa rühma 6-7a lastega. Sissejuhatuseks vesteldi kirjade kirjutamisest ja õpetaja luges ette Hispaanias elavalt eestlasest kirjasõbralt saadud kirja. Koos lastega arutleti kirjade kirjutamise ja saatmise ning eesti rahvustoitude teemal. Lapsed said sedelid ja jagunesid kahte gruppi. Üks grupp mängis poodi ja teine grupp sirvis kokaraamatuid, et leida kirja kirjutajale vastuse saatmiseks huvitavaid toite, mida Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamise puhul külalistele kaugel maal pakkuda võiks. Lapsed lugesid koos kiluvõileibade ja kamajoogi valmistamise retsepte ning hakkasid neid valmistama. Lõpus enne sööma asumist toimus kokkuvõttev vestlus. Kõik lapsed maitsesid võileibu ja kiitsid kamajooki. Aitäh organiseerijatele, abilistele ja lastele, kes toredasti kaasa mõtlesid, vestlesid ning tegutsesid.

Keila Muusikakoolis Eesti Muusikakoolide Liidu vabariikliku konkursi "Parim noor instrumentalist 2019" klaveriõpilaste eelvoor, kus Keila Muusikakooli õpilased saavutasid väga head tulemused. I vanuserühmas  Ella Marie Mäger II koht ((õp. Eva Teppo), Karlis Naber diplom (õp. Diana Gromova). II vanuserühmas  Maibel Laasma diplom (õp. Pille Parm), Marta Taklaja diplom (õp. Pille Parm), Sofie Hramova diplom (õp. Diana Gromova), Evolet Vaher diplom (õp. Diana Gromova). III vanuserühmas Hanna Liis Aunver II koht (õp. Eva Teppo), Anett Arvisto III koht (õp. Eva Teppo), Annabell Apri diplom (õp. Pille Metsson), Iris Maurer diplom  (õp. Diana Gromova). IV vanuserühmas Helina Kukk II koht (õp. Diana Gromova), Mirell Pajumets III koht (õp. Pille Parm), Kadri Klanberg III koht (õp. Pille Metsson), Grete Sakteos III koht (õp. Diana Gromova). Kiitus osalemise eest: Vivien Varsanovitś. Osales ligi 70 noort pianisti.

Keila Kultuurikeskuses etendas Viljandi Laste- ja noorteteater Reky „Buratinot".

Õhtul oli Keila Suusasarja etapp.

 

Neljapäev, 21.veebruar:

Keila Linnavalitsuse 64.istung 21.veebruaril 2019

Keila Linnavalitsus muutis Keila Noortekeskuse teenuste hindu. Spordisaali üürimine maksab 15 eurot tund,  bändiruumi üürimine 15 eurot/20 eurot tund (vastavalt proov/salvestamine), ruumide (köök ja tuba 2. korrusel, saal ja mänguderuum 1. korrusel) üürimine noorteüritusteks 25 eurot tund (üritusel võimalus kasutada ruumide juurde kuuluvaid vahendeid). Noortetoa Mõte 3 (Mõte Kuubis) üürimine noorteüritusteks ja/või teistele organisatsioonidele ürituste korraldamiseks 10 eurot tund. Ringitöös osalemine maksab sõltuvalt vahendite maksumusest 5-50 eurot               kuu. Tasulistel üritustel osalemine või maksta   1-20 eurot kord, noortelaagris osalemine sõltuvalt laagri tegevuste maksumusest 1-150 eurot päev, savipõletusahju kasutamine 20 eurot kord. Uued hinnad hakkavad kehtima 2019.aasta 1.märtsist.

Linnavalitsus kinnitas lasteaed Vikerkaar arengukava tegevuskava aastateks 2019 – 2021.

Linnavalitsus kehtestas Lasteaed Miki rühmade piirnormiks aiarühmades 22 last, liitrühmas 19 last ning sõimerühmades 15 last.

Linnavalitsus andis otsustuskorras KV Kaubandus OÜ kasutusse  Jaama platsi rajatise 50 m2 suuruse osa  tähtajaga kuni 31.12.2021, üürihinnaga 75 eurot kuus, kohas, kus ka seni on ettevõte kioskit pidanud. Üürnik kohustub omal kulul tegema kõik vajalikud ajutise ehitisega seotud tööd ning kooskõlastama kõik tehtavad muudatused või parendused eelnevalt kirjalikult Keila Linnavalitsusega ning pakkuma avalikust huvist lähtuvalt WC kasutamise võimalust.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused  Haapsalu mnt 1a asuvale 1233 ruutmeetrilisele elamumaa kinnistule üksikelamu projekti koostamiseks. Juurdepääs kinnistule on Haapsalu maanteelt. Keila linna üldplaneeringu kohaselt asub kinnistu piirkonna väikeelamumaa juhtfunktsiooniga alal ning kesklinna miljööväärtuslikul alal.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Teaduse tn 1c asuvale 956 ruutmeetri suurusele elamumaa kinnistule üksikelamu projekti koostamiseks. Juurdepääs kinnistule on Teaduse tänavalt.  Kinnistu on hoonestamata. Keila linna üldplaneeringu kohaselt on piirkonna maakasutuse juhtfunktsiooniks väikeelamumaa.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused  Tähe tn 14a  asuvale 810 ruutmeetri suurusele hoonestamata elamumaa  krundile üksikelamu projekti koostamiseks.. Juurdepääs krundile on Tähe tänavalt. Keila linna üldplaneeringu kohaselt on piirkonna maakasutuse juhtfunktsiooniks väikeelamumaa.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Tähe tn 14b asuvale 751 ruutmeetrilisele hoonestamata elamumaa krundile üksikelamu projekti koostamiseks. Juurdepääs krundile on Tähe tänavalt algavalt tupiktänavalt. Keila linna üldplaneeringu kohaselt on piirkonna maakasutuse juhtfunktsiooniks väikeelamumaa.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa üksikelamu  püstitamiseks  Luha tn 10 asuval kinnistul.

Linnavalitsus otsustas korraldada riigihanke avatud hankemenetluse Miki lasteaia mööbli ostmiseks e-menetlusena ja moodustas selle läbiviimiseks komisjoni, mida juhib abilinnapea Timo Suslov.

Linnavalitsus otsustas teha riigihankes "Lasteaia mänguväljaku projekteerimine ja ehitamine" töövõtulepingu sõlmimise ettepaneku madalaima, 135 373 euro suuruse pakkumise teinud Tiptiptap OÜ-le.

Rahanduskomisjoni koosolek päevakorras oli AS-i Keila Vesi tegevuste, plaanide ja finantsolukorra tutvustus.

Keila Koolis eelmisest kolmapäevast külas olnud sõbrad Hollandi linna Nieuwegeini Calls College`st sõidavad täna koju. Neljapäev oli Keila päev, reede Tallinna päev, nädalavahetus päev perekondadega, esmaspäev Rakvere päev, eil eoli kõigil tavaline Keila Kooli päev. Lehvitamine toimub kella 3 ajal noortekeskuses. Kooli toimunud kokkusaamisele käis külalisi tervitamas ka Keila linnapea Enno Fels.

Harju Maakonnaraamatukogu võõrustas Harjumaa raamatukogude kolleege. Hommikul oli üks esineja Keila Lehe peatoimetaja Agu Veetamm, kes rääkis oma raamatust "Laulasmaa ja Lohusalu - loomerahva suvekodu", sestap peale lõunat minnakse just Laulasmaale.

Noortetoas Mõte Kuubis oli projekti "Vabatahtlike rakendamise koostöömudeli testimine hoolekandesüsteemis ja üle-eestiliselt rakendatava koostöömudeli väljatöötamine" raames vabatahtlike seltsiliste infopäev.

Kultuurikeskuse näitusevitriinis on Kunstiring Sirlett savitööde näitus.

Saku Suurhallis võitis Eesti korvpallikoondis Serbia 71:70, üks põhitegijates oli ka esimest täiskasvanute koondisemängu teinud Keila noormees Rauno Nuger, kes viskas 9 punkti. Mängu olid vaatamas Keila Korvpallikooli õpilased.

Pargimajas oli kolm Eesti sünnipäevaaktust.

E-hääletusega algasid Riigikogu valimised. Loe valimistest lähemalt.

Kultuurikeskuses etendas Komöödiateater Terrence McNally  „Maria Callase meistriklass" Merle Palmistega nimiosas.

 

Reede, 22.veebruar:

Keila Lehes: esilehel pühapäevasest Eesti vabariigi riigilipu pidulikust heiskamisest Keila lipuväljakul kultuurikeskuse ees. Uudistes saame teada, et "Isamaa pääsukesed" tulevad suvel taas, Eva-Lotta Kiibuse 4.kohast Sarajevos, Töömessist, muusikakooli õpilastest konkurssidel, muuseum kogub mälestusi armastusest, akrobaatikast ja soodustuse muutustest Elroni sõidukaardiga sõitjatele. Ado Köögardali "Keila kihelkonnaloost " 8.osas saab lugeda hauatähistest. Keila Leht avaldab ka Riigikogu valimised 2019 valija meelespea. Tegija on Dr Ülle Uibokand.

Keila Kultuurikeskuses toimus Eesti vabariigi 101.aastapäevale pühendatud aktus, kus anti Keila linna 2018.aasta kultuuripreemia Riine Rozinale ja Malle Saarojale kogukonnakeskuse Vaarikas Vahukoorega loomise eest. Aasta Tegija aunimetuse sai Margus Minn kontserdi Keila Tähed II korraldamise eest. Aasta tegu on Keila 100-tamme pargi istutamine kui kogukonnaüritus. Esinesid segakoor Keila ja puhkpilliansambel Brassical. Vaata pilte.

Koolides ja lasteaedades oli Eesti vabariigi aktused. Waldorfkool Läte läks oma aktusele Keila Muusikakoolis traditsioonilise rongkäiguga. Vaata pilte.

Algas koolivaheaeg.

Vikerkaare pere tähistas Eesti Vabariigi 101. aastapäeva piduliku laulu- ja tantsupeokesega "Koos on tore". Nii lapsed kui täiskasvanud laulsid ja tantsisid ning tundsid üheskoos olemisest suurt rõõmu. Lõunasöögiks pakuti täna mulgiputru kõrvitsasalatiga ja õhtuooteks kohupiimakooki. Pildid.

Sipsiku majas toimus tähtsa pidupäeva puhul kutsetega vastuvõtt. Kõik toimus nagu Vabariigi presidendi vastuvõtulgi: kätlemistseremoonia, kontsert-aktus ja suupisted. Lisaks tutvustati lastele kõiki Eesti presidente ja kinnistati rahvussümboolikat mänguliste vahenditega. Pidulikkust oli igas pilgus, esinemisnumbris, kaunites riietustes ja loomulikult rahvuslikus sümboolikas, mida oli sätitud saali ja kaasa võetud peole aksessuaaridena. Palju õnne meile kõigile vabariigi aastapäevaks! Pildid.

Eesti Vabariik 101 aktus oli ka Ühisgümnaasiumis, kus autasustati ka kooli olümpiaadide võitjaid ja projektides edukalt osalejaid.

Tervisekeskuses oli doonoripäev.

Keila korvpallikool korraldas tervisekeskuses 3X3 tänavakorvpallireeglitega „Öökorvpalli" turniiri. Vaata pilte.

 

 

Laupäev, 23.veebruar:

Harju Maakonnaraamatukogu ettelugemishommikul loetakse Dmitri Krõlovi „Mina olen pingviin".

IPSON kutsub kõiki koerasõpradest keilakaid ja oma treeningrühmade liikmeid koos koertega osalema IPSONi retkel 23.veebruaril kell 10.00! Kogunetakse Keila Kultuurikeskuse ees oleval lipuplatsil. Et väärikalt lõpetada  Eesti 100 juubeliaastat võtame ühes väikesed vabariigi lipukesed! Retke pikkus sõltub ilmastikust. Varu umbes 2-3 tundi aega! 

Panter Motorsport korraldab Keila mototriali sisehallis võistluse lastele ja täiskasvanutele. Starti tulevad lapsed alates vanusest 4 kuni suuremate naiste ja meesteni välja. Osaletakse nii elektrilistel mootorratastel, kui ka sispõlemisega triali mootorratastel. Osalejaid on oodata nii Lätist, kui ka Soomest. Võistlus toimub trialihallis, Tööstuse 7.

 

Pühapäev, 24.veebruar:
Eesti vabariik 101.

Tähistamaks Eesti Vabariigi 101. aastapäeva heisatakse 24. veebruari päikesetõusul Keila Kultuurikeskuse esisel lipuväljakul pidulikult riigilipp. Lipp heisatakse hümni saatel kell 7.33. Kõne peab linnavolikogu esimees Tanel Mõistus. Sündmust ilmestab segakoor Keila.  Pakutakse sooja teed ja kringlit.

Pärast tseremooniat asetavad linnapea Enno Fels ja Kaitseliidu Keila kompanii pealik Mart Arrak pärja Vabadussõja ausambaks ehitatud Keila algkooli hoonele.

Kell 10 algab teateujumine 101x100 meetrit Keila Tervisekeskuses. 101 ujujat teevad kingituse Eesti Vabariigi 101. sünnipäevaks läbides ujudes 100 m, mis on jätk 2018. aastal EV 100 sünnipäevaks ujutud 100x100m teateujumisele.

Kell 11 toimub jumalateenistus Keila Miikaeli kirikus. Laulab koguduse ansambel.