« Tagasi

23.nädal 2019 - Keila on kuum koht elamiseks!

23.nädal 2019

 

Esmaspäev, 3.juuni:

Keila Noortekeskuse töötajad tegid väljasõidu teistesse, ida suunal asuvatesse noortekeskustesse. Peatuti Kuusalus, Ubjal, Vokal ja Sõmerul.

Keila Korvpallikool lõpetas 2008 ja 2006/05 treeninggruppide hooaja Keila Kooli staadionil tavaks saanud mänguga lapsevanemate ja poiste vahel. Sellel korral võitsid veel lapsevanemad (vanemad poisid kaotasid viimastel sekunditel visatud viskest).

Keila - Karjaküla kergtee ehitus on alanud. Valmis peaks saama töö suve lõpuks.

Algasid ehitustööd Vaikse tänava seni väljaehitamata lõigu rajamiseks. Tööd on kooskõlastatud kõigi piirkonnas asuva kortermaja ühistuga.

Muusikakoolis oli täna õppeaasta lõpuaktus.

Muusikakooli saalis toimunud Keila Väärikate ülikooli hooaja viimane loeng oli muusikaline, mille andsid Pille Metsson (orel, klaver) ja Aivar Uuk (vokaal). Pildid.

Toimus Keila Kooli 7.- 8. klasside poiste rammumehe võistlustel tuli aja peale veeretada hiigelsuurt ratast, vedada 60 kilost raskust, visata saapaga täpsust ja hoida 5 kg raskust limonaadikasti.  4.- 8. klasside spordipäeva alad olid 60 meetri jooks, kaugushüpe ja köievedu.

Harju Maakonnaraamatukogu oranžil seinal on väike, aga südamlik näitus Toivo Laansoo fotoaparaadiga looduses käimistest. Toivo elab Paldiskis, kuid tööl käib Keilas ja on paljudele Selveri külastajatele tuttav. Pildid.

Harju Maakonnaraamatukogu kuulutas välja Laste Suvelugemise konkursi.

Kultuurikeskuses on väljas näitus Kultuurikeskuste plakatite arhiivist.

 

Teisipäev, 4.juuni:

Kultuurikeskuse ventilatsiooni juhtimine anti üle kultuurikeskusele. Majas on tänase kuuma ilma kohta väga mõnus temperatuur. Vaata pilte.

Miki lasteaias on praegu keerulised ajad. Ajutiselt Pae tänaval olnud rühmad on välja kolinud, Ülase majast kolitakse lõplikult välja 6.juunil. Karikakra rühm on alates 5.juunist esimesena uutes ruumides. Keila Lasteaed Miki kutsub uusi lapsi ja lapsevanemaid Jaama 10 maja TERE PÄEVALE 17.juunil kell 16.00. Vaata pilte.

Harju Maakonnaraamatukogus on Riho Nassari nahkehistöö näitus "Juubelilaulupeo käsitöö la-laa-laat".

 

Kolmapäev, 5.juuni:

Öösel kella 3 ja 4 vahel põles Tuula tee ääres kaubik. Põlengu põhjustega tegeleb politsei. Kes nägi öösel Lõuna-Keilas midagi kahtlast, andku sest teada piirkonnapolitseinik Annika Koppelile telefonil 6124593 ( annika.koppel@politsei.ee ) või 112.

Täna alustati gaasitoru tarbeks jõealuse puurimisega. Tuula kergteel on tavapärane liikumine häiritud, sest puurimismasin on teel, kuid masina ümber on rajatud mattidest ajutine tee. Pildid.

Keila Korvpallikooli hooaja lõpuüritusel sai enim tähelepanu Peep Pahvi juhendatav vanim koolipoiste meeskond, mille tuumik on lõpetamas gümnaasiumi. Vaata pilte.

Harju Maakonnaraamatukogus on riiulitel avatud raamatunäitus "Suvelugemine".

Keila Muusikakoolis algasid kaks päeva kestvad  sisseastumiskatsed 15 erialal. Kutsuti õpilasi ka ettevalmistusklassi.

Kultuurikeskuses algasid taas Draamateatri suveetendusena Andrus Kivirähki „Isamaa pääsukesed" esitused. Juunikuised 11 etendust on valdavalt välja müüdud. Augustiks on pileteid veel alles.

 

Neljapäev, 6.juuni:

Keilas, jõe ääres asuvas hüdroloogiajaamas mõõdeti täna kell 14.00 33,4 kraadi Celsiuse järgi. See on kõrgeim näit, mida Riigi ilmateenistus sel tunnil Eestis mõõtis. Kahjuks ei sobi Keila jaama näit ametlikuks rekordiks, sest tegemist on jõe orus asuva hüdroloogiajaamaga ja tema tingimused ei ole võrreldavad teiste ilmajaamadega.

Kuuma ilma tähistas vastavalt Vikerkaare lasteaia Pääsupesa rühm - mängiti veesõda. 

Keila Linnavalitsuse istungil otsustati  maksta sotsiaaltoetusi summas 741,85 eurot.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse Harju Maakonnaraamatukogu põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamise  ning Harju Maakonnaraamatukogu kasutamise eeskirjade muutmise eelnõud.

Volikogu menetlusse läks ka Keila linna eelarvest vabaühenduste toetamise korra eelnõu, mis hakkab kehtestamisel asendama senist  Keila linna eelarvest kultuuritegevustoetuste maksmise korda.

Linnavolikogu menetlusse läks Keila linna arengukava aastateks 2013 - 2025 tegevuskava muudatuste ja eelarvestrateegia heakskiitmise ja avalikustamise eelnõu.

Linnavalitsus vaatas läbi Kullerkupu tn 2d kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks detailplaneeringu olemasolul projekteerimistingimuste määramise eelnõu, et see saata kooskõlastamiseks Keskkonnaametile ja arvamuste avaldamiseks lähinaabritele. Eelnõu avalikustatakse ka Keila linna kodulehel. Kavas on määrata projekteerimistingimused Kullerkupu 2d kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused siderajatiste projekti koostamiseks Keila linnas olevatele Koidu tänava, Aia tänava, Ülesõidu tänava, Tähe tänava ja Jõe tänava ning Jõe tänav 55 kinnistutele.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa üksikelamule Hommiku tn 9 asuval kinnistul, üksikelamule Spordi 14 // Loode 4 asuval kinnistul.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa Keskväljak 12 hoone laiendamisele.  OÜ Pilveprojekt  Keila Perearstikeskuse OÜ esindajana   taotles ehitusluba olemasoleva  kahekorruselise hoone  laiendamiseks ja väheste sisemiste ümberehituste tegemiseks I korrusel.  Hoonet laiendatakse kolmanda korruse peale ehitamisega ja väikesemahulise (ehitusalune pind laiendusel  28m²) 1laiendusega lääne suunal. Läänesuunalise laienduse moodustab postidele toetuv  II ja III korruse osa. Lifti paigaldamiseks ehitatakse olemasolev trepikoda korruse võrra kõrgemaks ja lift paigaldatakse trepimarsside vahele. Kolmanda korruse välisseinad ehitatakse monteeritavatest elementidest vahetäitega sõrestikseintena. Välisviimistluseks on valdavas osas naturaalvalge krohv. Peasissepääsu kohal viimistletakse välissein tumehalli fassaadiplaadiga, III korruse rõdule on ette nähtud paigaldada lamineeritud ja karastatud klaaspiire. Puitfermidel viilkatus  kaetakse tumehalli profiilplekiga.  Üldpinda on projekteeritud hoones  ca 505 m².  Ehitusprojekti koostas OÜ Pilveprojekt.

Linnavalitsus kuulutas välja heakorrakonkursi „Kodud Kauniks" , kinnitas konkursi juhendi ning  nimetas konkursi komisjoni koosseisus : Esimees – Timo Suslov, liikmed – Siiri Hunt,  Inge Angerjas, Valdur Vacht, Marju Vipper, Uno Paas ja Terje Rämmel. Ettepanek konkursikomisjoni tööst osa võtta tehakse veel Viljar Paalaroos`ile, Tiiu Ellerile, Margus Nigolile ja Margus Väljale. Kodukaunistamise ülevaatusega on haaratud kõik elamud, asutused, ettevõtted, ühistud. Kodukaunistamise ülevaatus viiakse läbi vahemikus 1.juunist 2019 – 10.septembrini 2019 Ülevaatuse tulemused tehakse teatavaks pärast 10. septembrit 2019.

Parimate väljaselgitamiseks  hindab komisjon väikeelamute puhul  elamute välisilmet ja sobivust ümbrusega, piirkonna miljöö säilitamist;  kõrvalhoonete välisilmet ja nende sobivust elumajaga;   territooriumi üldist kujundust, haljastust ja heakorda (muru, lilled, puud, põõsad); arhitektuursete väikevormide (piirded, väravad, trepid, kaminad, istenurgad) olemasolu ja sobivust aeda, lipualuste, -vardahoidjate paiknemist (ja kasutust riiklikel pühadel), majanumbri ja postkasti paiknemist ning seisukorda;   puu- ja köögiviljaaia ning marjakultuuride hooldust;  krundi funktsionaalset kasutamist (ilu-, tarbeaed, majandushoov) ning  territooriumi lähima ümbruse korrashoidu (aiatagused kuni naaberkrundi või sõidutee ääreni).

Korterelamute juures vaadatakse  elamute üldist välisilmet;  territooriumi üldist korrashoidu (sh prügikonteinerite ümbrust, parkimiskorraldust);  haljastuse olemasolu (muru, puude, põõsaste ja lillede paiknemist);  mänguväljakute olemasolu ja sobivust;  trepikodade, tuulekodade, välistreppide korrashoidu;   lipuvardahoidja(te) paiknemist ja kasutamist riiklikel pühadel; infosiltide (majanumber, teadetetahvlid trepikojas) paigutust ja seisukorda (sh informatiivsus);  territooriumi lähima ümbruse korrashoidu (kuni naaberkrundi või sõidutee ääreni). Ettevõtted, asutused (sh kauplused) juures on oluline hoonete välisilme ja sobivus ümbrusesse;  territooriumi üldine korrashoid (sh prügikonteinerite ümbrust, parkimiskorraldust);  haljastuse olemasolu (muru, puude, põõsaste ja lillede paiknemist);  reklaami paigutus ja korrashoid;  piirete ja arhitektuursete väikevormide sobivus ja korrashoid;  territooriumi lähima ümbruse korrastatus (kuni naaberkrundi või sõidutee ääreni);  lipuvardahoidjate, lipuväljaku olemasolu, korrashoid (ja kasutust riiklikel pühadel) ning  infosiltide (majanumbrite) paigutus ja seisukord.

Keila Koolis oli kogukonnapäev. Külastati Keila linna asutusi ja ettevõtteid. Õpilasi võtsid vastu Hiirekese Perekeskus, Keila Haigla, Keila Päästekomando,  LA Vikerkaar (Sipsiku maja), Lasteaed Vikerkaar, Keila Baptisti Kogudus,   Keila SOS Lasteküla, Keila Tervisekeskus, Keila Ehituspood, Keila Linnavalitsus, Keila Kultuurikeskus, Harju Elekter, Harju Maakonnaraamatukogu, Harjumaa Muuseum, Keila Muusikakool, Keila Sotsiaalkeskus, Keila Noortekeskus, Keila Miikaeli kirik, Keila leht, Keila Haigla, Lääne-Harju politsei, Keila Vesi reoveepuhastusjaam,  Mõte Kuubis, Prysmian Group Baltics,  Harmet OÜ, Ensto Ensek, Saajos, Keila Teraapiakeskus, Bennet Puit OÜ,  Glamox HE ja Ensto Ensek.

Keila Kooli 11 j klassi sõitis kaheks päevaks Korrakaitse laagrisse Paikusel. Algkoolis oli lemmikloomapäev.

Keila kooli tantsuklassidel oli  kevadkontserdi "Kust see laps need tantsud sai". Vaata pilte peaproovist.
Harju Maakonnaraamatukogu galeriis avanes kunstiõpetajate suvelaagri rändnäitus "SUVE KIIRED". Näitus jääb avatuks 27. juunini.

Keila Võrkpallikooli naiskond sõitis Soome, Rovaniemi, et osaleda hooaja viimasel, Power CUPil. Tänase päeva kiirülevaade järgmine: võitsime mõlemad tänased kohtumised. Vastased olid väga head ja soomlastele omaselt, väga kiire mänguga.  Meie esimese mängu esimene geim oli korralik katastroof, saime üksnes 13 punkti. Suuresti need samad põhivead, mis kodus. Hindasime oma vastast valesti ning põhitegijad alustasid ülimalt kehva esitusega. Kuid võtsime kiiresti end kokku ning teise ja kolmanda geimi keerasime enda kasuks. Võitsime kogu kohtumise 2:1. Teine mäng oli juba parem. Alustasime kindlamalt ja eelmise mängu pealt õpitu jäi meelde. Võitsime kenasti 2:0. Homme on ees alagrupi neli kohtumist. Eks homse päeva lõpus selgub, kuhu tõuseme või kuhu kukume.

Oli Beebiball 37-le Keila linna beebile, kes on sündinud 2019.aasta jaanuaris, veebruaris, märtsis ja aprilli. Kui teil ei ole võimalik beebiballil osaleda, saate lapse meened kätte Keila Linnavalitsusest alates 10.juunist. Vaata pilte.

Oli Keila Noortekeskuse MÕTE3s harjutava improteatrigrupi SuperJänkude Grande Finale. Õhk sai otsa, kuid mitte naer ja improvisatsioon. Oma osa näitasid ette ka juba profid improviseerijad Tartust, Ruutu10-st.

 

Reede, 7.juuni:

Keila Lehes: esiküljel on reportaaž kella avamisest. Kolmandal küljel jätkatakse Keila Päeva ülevaatega, Uudistes Benita Kodu juurdeehituse nurgakivist, kultuurikeskuse ventilatsioonist, Keila Kooli direktori vastuvõtust, 20.augusti Vabast Päevast, PartnerAkro võitudest, discgolfist, ujumisest, kergejõustikust ja Arvo Pärdi keskuse kontsertsuvest. Erki Felsi Aafrika reisikiri jõuab Bagamoyosse. Tegija on Anastasia Filonova.

Koolides on viimane koolipäev, algab suvevaheaeg.

 

Pühapäev, 9.juuni:

Miikaeli kirikus on 1. Nelipüha teenistus ja leeripüha.