« Tagasi

22.nädal 2019

Esmaspäev, 27.mai:

Tervisekeskuses oli doonoripäev. Tervisekeskus alustas ka terviseradadel toimuvate õuetrennidega.

Keila Rukkilille lasteaias oli täna üks äge rattapäev "Ratta peal on rõõmus meel, putukaid ma kohtan teel"! Sisse juhatas päeva võimlemisõpetajast lepatriinu Helle ja rattaid juhtisid mesilased Kairi ja Hilje.

Keskpargi tulevase purskkaevu esimesed detailid said täna paika.

 

Teisipäev, 28.mai:

Keila Muusikakoolis oli XLII lennu 12-l õpilasel oli lõpuaktus. Loomingulist tulevikku lõpetajatele!

Algkoolimaja parimad õpilased koos kooli direktori Mait Tõitojaga väljasõidul Pärnus, Pernova Loodusmajas. Osaleti kahes erinevas õppeprogrammis - "Tiigielustik" ning "Organismide rühmad". Teistmoodi koolipäev oli põnev ja meeleolukas, täis uusi teadmisi, häid emotsioone ja magusat kringlit.

ESPAKi ehitaja tellitud Danite Elektritood OU alustas kinnisel meetodil ehituspoele sidetrassi paigaldamist. Seetõttu oli Vikerkaare lasteaia ja Põhja 10B vahelisel alal tööde teostamise ajal tavapärane liiklus häiritud. Ka Vikerkaare aia tagant Selveri juurde viiv kõnnitee oli jalakäijatele suletud.

Sotsiaalkeskuses olid külas Haabersti Sotsiaalkeskuse juures tegutseva käsitööklubi Raudrohi liikmed.

 

Kolmapäev, 29.mai:

Toimus Keila käsitöötegijate õppe- ja inspiratsioonikogumisreis Raplamaale, sihtpunktideks TaevaniMaani meistrikoda, Järvakandi Klaasimuuseum, Minna sahver, Raplamaa Perenaiste Selts Pauliine, KOVANÄPSEL, Kohila raamatukogu.

Täna oli Keila Kooli üheksandikel viimane tundidega koolipäev - OSSIDE päev. Üheksandike sõnul protestivad Ossid selle vastu, et igapäevaselt tuleb koolis kanda „vinks-vonks" ehk korralikke riideid.

Keila Kooli pargimajas on täna liikumispäev.

Vikerkaare lasteaia kõige sportlikuma rühma tiitli pälvis tänasel spordiaasta lõpetamisel Naksitrallide rühm, kes sai tuusiku vabalt valitud väljasõidul sportliku tegevuse läbiviimiseks. Kuna Naksitrallide rühma lapsed suunduvad sügisel kooli, siis maskott spordiahv Jo-Jo läheb sporditulemustelt teiseks jäänud Metsluikede rühma.

 

Neljapäev, 30.mai:

Linnavalitsus kinnitas Keila Lasteaed Vikerkaar kolmeteistkümne rühma täituvuse ülemised piirnormid hoolekogu ettepaneku kohaselt  sõltuvalt rühmast 16-23 last.  Ülejäänud rühmade piirnormid on juba varem kinnitatud.

Linnavalitsus andis välja kinnituse, et isik ei ole võimeline ise oma isikut tõendavale dokumendile järgi minema ja andis selleks volituse sotsiaaltöötajale, lõpetas ühe isiku hoolduse ja selle eest maksmise, otsustas kahe raske puudega lapse lapsehoiuteenuse halduslepingu sõlmimise, suunas linna kulul isiku ööpäevaringsele üldhooldusteenusele ning otsustas maksta sotsiaaltoetusi summas 900 eurot.

Keila Linnavalitsus lisas linnavalitsuse (asutusena) struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu ühe  lastekaitsetöötaja ametikoha.

 

Linnavalitsus väljastas ehitusloa üksikelamu  püstitamiseks Kruusa tn 27 asuval kinnistul ja maakütte puuraukude rajamiseks Kanarbiku tn 29  asuval  kinnistul.

Linnavalitsus muutis Kohanimeseaduse nõuete järgimiseks Barsbütteli elurajoonis asuva seni Pargi tänava nime kandnud liikluspinna nime. Barsbütteli elamurajooni sisesele ringtänavale on määratud täna kaks tänavanime (liikluspinna nime) Barsbütteli ja Pargi. Kuna tegemist on ringtänavaga siis kahte liikluspinna nime kasutada ei ole seaduse silmis korrektne. Enamus ringtänavast on nimetatud Barsbütteli järgi. Pargi tänava osa on väiksem, seega on otstarbekas nimetada kogu tänav (liikluspind) Barsbütteli tänavaks. Ringtänava nimetamisega ainult Barsbütteli tänavaks tuleb muuta ka 11 eraomandis oleva katastriüksuse aadressi.

Pargi tänava liikluspinna muutmise ja ümbernimetamise vajadus tuleneb sellest, et Pargi tänava  (liikluspinna) kulgemine on ebaloogiline. Barsbütteli elamurajoonis asuv Pargi tänav ja Kruusa tänava ning Paldiski maantee vahele jääv Pargi tänav, pole omavahel seotud. Seega on Pargi tänaval kaks eraldi haru, mis on eksitav. Ajalooliselt on nimetatud Pargi tänavana Paldiski maantee ja Kruusa tänava vahelist lõiku, kus on mõistlik Pargi tänava nimi säilitada. Seega tuleb Barsbütteli elamurajoonis asuvale harule määrata uus tänava (liikluspinna) nimi.

Määrus hakkas kehtima teatavaks tegemisest. Tänava nimi muutub 15.juunist, siis on tehtud muudatus Maa-ameti registris.Aadressimuudatuse kavatsusest teavitavad kirjad saadeti postiga elanikele välja eile (30.05.19). Reaalne aadressi muutus toimub peale vastavat linnavalitsuse korraldust. Sellest tuleb kinnistute omanikele eraldi teavitus.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Keila raudteejaama katastriüksusele raudtee liiklusjuhtimissüsteemi moodulhoone  ehitusprojekti koostamiseks. Projekt tuleb koostada vastavalt raudtee seadmeteruumi ja jaamakorraldaja tööruumi tehnilistele nõuetele kaasaegse arhitektuurse lahendusega ning ühtlasi arvestades piirkonnas väljakujunenud ajaloolist miljööd. Katastriüksusel võib olla üks ühekorruseline hoone ehitusaluse pinnaga kuni 100 m2.

Linnavalitsus otsustas korraldada riigihanke avatud hankemenetluse „Keila linna jäätmejaama inventari ostmine" e-menetlusena, määras selle läbiviimise eest vastutavaks isikuks abilinnapea Timo Suslov ja moodustas hanke läbiviimiseks komisjoni.

Linnavalitsus otsustas suurendada osaühing Keila Tervisekeskus osakapitali täiendavate sissemaksetega 135 000 euro võrra, mille tulemusel on osaühing Keila Tervisekeskus osakapitali uus suurus 5 435 000 eurot, mis kuulub kõik Keila linnale. Osakapitali oli vaja suurendada seoses nimetatud äriühingu poolt investeeringute tegemise vajadusega – Pargi 2 kinnistule mängu- ja liikumisväljaku rajamisega, mis oli kaasava eelarve ettepanek ning jõusaali renoveerimise jätkamisega.

Keila linnavalitsus kuulutas välja avaliku konkursi Keila Linnavalitsuse lastekaitsetöötaja ametikohale. Ametikoha eesmärk on lapse seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu Keila linnas.

Keila Kultuurikeskuses avati maja tarbekunstiringide näitus.

Keila Koolis oli direktor Mait Tõitoja vastuvõtt tublidele õpilastele ja nende vanematele.  Oma kõnes pöördus direktor eraldi nii vanemate, õpilaste kui õpetajate poole. Kõlama jäid mõtted südameheadusest ning lapsevanemaks olemise keerulisest kunstist, noorte pühendumisest ja initsiatiivikusest, õpetajate oskusest jagada klassi ees rõõmu, mis on läbi põimitud tarkusega. Ansambel Brassical andis meeleoluka kontserdi, kus sai nautida nii virtuooslikku pillimängu kui head huumorit. Aatriumis ootas külalisi tort.

Keila Kooli lastekoor koos dirigent Kadi Härmaga sõitsid Hiiumaale. Meie koor on seotud Harjumaa lastekooride projektiga „Rõõm laulust". Täna ja homme antakse koos Kose ja Viimsi kooli lastekooridega Hiiumaal kaks kontserti.

 

 

Reede, 31.mai:

Keila Leht kutsub Keila Päeva hommikul kell 9.45 kohtuma kella all! Esiküljel Titerallist.Uudistes valimistest, Jõekalda elurajooni käekäigust, Pipist algkoolis, marutaudist, liiklus- ja bussikorraldusest Keila Päeval. Uudis on ka gümnasistide medalisaagist - Keila noored saavad 8 kulda (6 Keila Koolist ning 1 Keila Ühisgümnaasiumist ja Tallinna Ühisgümnaasiumist) ja viis hõbemedalit. Keila leht avaldab Elisabeth Atamanski ja Carolin Liis Tamme uurimistöö kokkuvõtted.Erki Fels on Aafrika reisikirjaga jõudnud Sansibari. Tegija on Katri Raal.

Miikaeli kirikus on segakoori Keila Kevadkontsert. Dirigendid Anu Matteus ja Arvo Pihlamets. Kaastegevad Stina Adermaa ja Mikk Marten Arvisto, Pille Karras ja kandleansambel „Peenid Sõrmed". Klaveril Eva Teppo.

 

Laupäev, 1.juuni:

Keila Päev. Vaata ennelõunaseid pilte SIIT ja pärastlõunaseid pilte SIIT ja SIIT

Jaama platsil avatakse kell 10 algava sündmusega Keila Kell. Mängib Keila Linnaorkester. Vaata pilte.

Kava leiad SIIT Liikluskorralduse muudatustest saad teavet SIIT.

Harju Elektri telgis kuulutatakse välja käimisvõistlus „Energialaks" vol 2, mis kestab 01.06-31.08.2019.

Keila Päeva ajal avati Kultuurikeskuses Annela Samueli dokfotonäituse "Salajase linna lood" Paldiskist. Näituse avamist ilmestas duo Liis ja Tarmo. Vaata pilte.

Keila Tervisekeskuses on ujumise noortesarja finaal. Ujula on võistluse ajal külastajatele suletud.

Paldiskis, Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumis  avatakse Tamar Paali isikunäitus. Installatsioon "Unistus suureks kasvamisest" käsitleb lapsepõlve ning sellega taas ühenduse loomist.

 

Pühapäev, 2.juuni:

On kalmistupüha Korvi kalmistul. Selleks puhuks pannakse käiku eribuss. Buss väljub Rõõmu kaubamaja peatusest ning marsruudiks on Rõõmu – Männiku – Jaama – Jõe – Tähe – Kase – Keila kirik – Luha – Korvi. Rõõmu kaubamajast väljumine kell 12:30, tagasisõit Korvi kalmistult

Käsitöösalong Vaarikas Vahukoorega kutsub sel pühapäeval, 2. juunil permakultuuri ja põhupeenarde tegemise töötuppa. Saab teada, mis on permakultuur (ing k permanent ja agriculture) ehk jätkuloomine. Kuidas rajada aeda peenraid ja kompostikuhja. Millest ja kuidas teha ise väetist või pakkuda majutust ja kaitset väiksematele aia elanikele. Juhendaja on Anne-Ly Naukas, kes on Lilleoru kogukonnas peaaednik.

Tervisekeskuses ujulas on Arena Keila CUP ujumises. Võistluse ajal on ujula külastajatele suletud.