« Tagasi

19.nädal 2019

 

Esmaspäev, 6.mai:

Harju Maakonnaraamatukogus avati Keila Kooli 4.-9. klasside õpilaste loovtööde näitus.  Vaatamiseks on valik lõppeval õppeaastal käsitöö-, kunsti- ja tehnoloogiaõpetuse tundides valminud tööd. Vaata pilte.

Keila komando päästjad käisid täna mõnes kortermajas vaatamas läbipääsude olukorda ja suitsuandurite olemasolu. Olukord on kehv, kuid mitte lootusetu, oli kommentaar.

Noortekeskuses on remont lõppenud ja valmistutakse taasavamiseks.

Muusikakoolis esinesid Tiina Hundi flöödiõpilased.

 

Teisipäev, 7.mai:

Keilas elaval ajaloolasel Mati Straussil valmis järjekordne raamat, Ain Krilloga kahasse kirjutatud suurteos "Vägitöö kaunis jääb… - Soomlaste kaotused Eesti Vabadussõjas 1918-1920/ Teon uljaan muisto… - Suomalaisten sotasurmat Viron vapaussodassa", mida esitleti täna NUKUteatris.Eesti- ja soomekeelne raamat ilmus Vabadussõja Ajaloo Seltsi ja Soome suursaatkonna koostööna.  Eesti Vabadussõjas osales ligi 4000 vabatahtlikku Soomest. Sõjasurmade arvud sõltuvad arvestusviisist. Selle raamatu nimekirjas on 172 sõdurit. Suur enamus neist langes, sai surmavalt haavata või jäi teadmata kadunuks lahinguväljal. Lisaks ka sõdurid, kes surid Eestis sõjaaja olukorras haiguste, õnnetuste vms. viisil või nõrgenenud tervise tõttu ühe aasta jooksul peale Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa 3. jaanuaril 1920 sõlmitud Vabadussõja relvarahu. Nimekirjas ei ole neid sõdureid, kes peale Eesti rinnetelt lahkumist langesid Aunuses või teistes hõimusõdades.

Raamatukogu Oranžil seinal Meeli Küttimi kaks fotosarja - "Urban Dogs" ja "Office Dogs". "Urban Dogs" - Tallinna koerte portreed erinevais linnaosades, kus kulgevad nende igapäevased nuuskimised, jalutuskäigud ja tegemised. "Office Dogs" - Fotosari portreteerib inimese parimaid sõpru nende omanike töökoha interjööris. Oma ilmetega väljendavad meie neljajalgsed kaaslased peaaegu inimlikke emotsioone.  Fotograaf Meeli Küttim.

Keila Rukkilille lasteaia õues ootas Lepatriinude lapsi ees väga tore üllatus. Nende laudade ümber, mille valmistas neile Karl-Gustavi isa Elor Salus, olid kogunenud järsku ägedad "lepatriinud", lähemalt uurides selgus, et nende lepatriinude peal saab ka istuda. Suur-suur aitäh selle eest Robini vanematele, ema Irina Smorodinale ja isa Alari Üksväravale! Robin ise oli ka väga uhke, käis sättis pakud ritta, pakkus istet, ka tema oli ju aidanud emmel-issil pakud "lepatriinudeks" värvida.

 

Kolmapäev, 8.mai:

Arboristid alustasid Männikus avastatud kuusekooreüraski poolt kahjustatud puude kiiret kõrvaldamist. Täpne kahjustatud puude hulk pole veel selgeks tehtud, aga näib, et neid on tublisti üle 20. Tööd võtavad aega rohkem kui üks päev. Raie on hädavajalik kahjurid leviku tõkestamiseks. Vaata pilte.

Triatlonihooaja avapauk Põhja-Eestis kutsus Keilasse kohale 26 erineval tasemel spordisõpra. Oli neid, kes on mitu hooaega püsivalt harjutanud ning ka neid, kes tegid esimese proovi just seltskonnas ja võistluslikes tingimustes. Sellele vastavalt kujunesid ka tulemused. Lastedistantsil (100m/2,5km/1,3km) viis tüdrukute karika taaskord kaasa Arabella Raie ja poiste esikolmik oli Arti Johkem, Nikita Skolozhabskyy ja Evert Karus. Noortedistantsi (300m/10km/2,6km) neidude parimad olid Grete Maria Savitch ja Hanna-Liisa Värik ning noormeeste esikolmik jagunes väikeste vahedega Karl Vilson-i, Gert Martin Savitch-i ja Oliver Piller-i vahel. Pika distantsi (400m/15km/3,9km) võitis meestest Raul Ruubel Henri Rüüsak-i ja Karl Aleksander Kõlli ees. Naiste parim oli Brita Porovarde, edestades pika vahega Lobov Kutovaja ning Helle Pondre tulemust. Tulemused ja elektrooniline diplom: http://antrotsenter.ee/ajamootmine/tulemused/   Triathlon Estonia tänab kõiki abilisi, kes võistluse korralduses kaasa lõid: Mare Padu, Kerli Paejärv, Kati Ivanov, Rainer Üksvärav, Alari Üksvärav, Krista Savitsch.

Ajaloolane Hanno Ojaloo kõneles täna Harju Maakonnaraamatukogus Eesti meeste rasketest valikutest Teises maailmasõjas ja tutvustas enda tosina aasta kestel kirjutatu ajalooraamatuid. Pildid.

Maarjamäel asuvas Eesti Filmimuuseumis oli sarja „Ounase vaiba filmiõhtut" raames filmiõhtu „Glamuurne Polyphon".

Selgus, et Keilast pääsesid tantsupeole peaaegu kõik sinna pürginud rühmad Peole pääsevad Naisrühmad Keikal ja Koidula, Keila Kooli noorterühm, Keila segarühm Pillerkaar, Keila Kultuurikeskuse segarahvatantsurühm Keikal ning Keila kooli 2.ja 3.klassi rahvatantsurühmad.

Harjumaa muuseumi avanes Sven Zaceku fotonäitus „Mustrid looduses". Muuseumiööl on kavas ka kohtumine autoriga.

Täna oli Keila Sotsiaalkeskuse ülemajaline Seikluspäev - lõbus ja arendav meeskondlik maastikumäng, mille käigus said osalised teada, kuidas käituda ohu olukorras, helistada hädaabinumbril, kasutada tulekustutit, anda esmaabi jne. Maastikumängu viisid läbi algatajana politsei, päästeamet, PERHi kiirabi ja naiskodukaitse. Pildid.

Bistroo Gnoom remondijärgne valge sein on saanud uue fotonäituse. Omanik Urmas Kalde on pannud seinale kümme ajaloolist fotod vanast Keilast. Fotod on pildstanud Harjumaa Muuseumi kogus olevatelt piltidelt Tõnu Talivee, näitusepildid digitaliseeris ja koloreeris Urmas Jõemees.

Noortetoas Mõte Kuubis toimus Kinobussi koolitus kunstihuvilistele.

 

Neljapäev, 9.mai:

Keila Kool teatas hommikul: „Kolmapäeva, 8.mai õhtul kulutulena liikvele läinud jutt, et üks õpilane valmistub koolitulistamiseks, on tekitanud palju paanikat. Kool reageeris ähvardusele ainsal võimalikul moel - teavitas tekkinud olukorrast koheselt Eesti Politseid.  Nüüdseks saame kinnitada, et tegemist oli kooliõpilaste poolt väljamõeldud ja sotsiaalmeediasse postitatud emotsionaalse väljaütlemisega, mille tagajärgedele ei mõeldud. Kindlaks on tehtud õpilased, kes selle algatasid ja nendega tegelevad nii politsei kui kooli direktor. Kinnitame, et sotsiaalmeedias levivad erinevad versioonid antud juhtumi kohta ei vasta tõele ja kool neid ei kommenteeri. Jälgime täpselt Eesti Politsei poolseid juhtnööre ja teeme igakülgset koostööd politseiga. Tänane koolipäev kulgeb rahulikult ja tavapäraselt, kõik tunnid toimuvad."

73.Keila Linnavalitsuse istung 9.mail 2019.

Linnavalitsus kehtestas Keila Kooli koolivaheajad 2019/2020.õppeaastaks alljärgnevalt: I vaheaeg 21.oktoober kuni 27.oktoober 2019, II vaheaeg 23.detsember 2019 kuni 5.jaanuar 2020, III vaheaeg 24.veebruar kuni 1.märts 2020, IV vaheaeg 20.aprill kuni 26.aprill 2020 ning V vaheaeg 7.juuni kuni 31.august 2020.

Linnavalitsus otsustas rahastada alates 2. maist 2019 Nõmme Lastekaitse Liidu teenusel viibiva Keila linna lapse lapsehoiuteenust vastavalt esitatud arvetele.

Linnavalitsus tuvastas oma 9.12.2016 määruse nr 9 „Harjumaa Muuseumi põhimäärus" kehtetuse alates 23.04.2019, millal jõustus Keila linnavolikogu 23.04.2019 otsus „Harjumaa Muuseumi põhimääruse kinnitamine".

Linnavalitsus otsustas maksta sotsiaaltoetusi summas 805,00 eurot ning seadis igapäevatoimingute teostamisel hoolduse ja määras tema hooldaja.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa Vaikse tänava kinnistule (lõigus Kruusa tn – Vaikne tn 46)  projekteeritud tänavavalgustuse rajamiseks ning sõidu- ja jalgtee ümberehitamiseks ning kasutusloa üksikelamule Hommiku tn 7.

Linnavalitsus kooskõlastas ehitusloa taotluse Keila linnas asuvale Eesti Vabariigi omandis olevale kinnistule Keila Raudteejaama, millele on aktsiaselts Eesti Raudtee kasuks seatud hoonestusõigus, raudteerajatiste rekonstrueerimiseks vastavalt AS Eesti Raudtee poolt koostatud põhiprojektile „Keila raudteejaama rekonstrueerimine".

Linnavalitsus tuvastas oma 4.12.2008 korraldusega nr 441 "Ehituslubade väljastamine ehitiste püstitamiseks Jõe tänava maa-alal ja Jõe tn 57b asuval kinnistul" väljastatud ehitusloa  nr 3261    kehtetuse.

Linnavalitsus otsustas korraldada riigihanke avatud hankemenetluse Pargi 37 eluhoone projekteerimis- ja ehitustööd  e-menetlusena ning moodustas hankemenetlusega seotud toimingute läbiviimiseks komisjoni, mida juhib abilinnapea Timo Suslov.

Linnavalitsus valis Aktsiaselts Keila Vesi nõukogu liikmeks alates 16. novembrist 2018 Erki Felsi, Osaühing Keila Tervisekeskus nõukogu liikmeks alates 16. novembrist 2018 Meelis Petersoni  ja Priit Ausi ning Sihtasutus Keila Leht nõukogu liikmeks alates 16. novembrist 2018 Erki Felsi.

Linnavalitsus kutsus Keila Hariduse Sihtasutuse liikmest tagasi Sirje Kauri ja valis Keila Hariduse Sihtasutuse nõukogu liikmeteks Reet Linnase.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetluse Jõe tn 57b ja 57c kinnistute ning lähiala detailplaneeringu algatamise ja lähteseisukohtade kinnitamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise eelnõu.

Oli suur Jooksupäev, tehti ligikaudu 1200 starti. Hommikul alustasid Keila Kooli pargimaja õpilased. Keila Kooli staadionil oli Keila tervisekeskuse korraldusel heategevusliku Teatejooks, kuhu oli registreerunud 504 jooksjat Lääne-Harjumaa koolidest. Vaata koolide juures toimunu pilte. Suure jooksupäeva lõppakord oli terviseradadel, kus koos Spordisemu korraldatava Keila kevadise Seeriajooksu viimase etapiga toimusid ka Keila lahtised meistrivõistlused. Kokku käis rajal vähemalt 260 eri vanuses jooksjat ja auhinnalaud oli rikkalik. Pildid.

Tähte Paalaroos võitis Tähte Haridus- ja teadusministeeriumi ning Põltsamaa Ühisgümnaasiumi korraldatud noorte loomevõistluse "Ood eesti keelele". Haridus- ja Teadusministeerium on kuulutanud 2019. aasta eesti keele aastaks, et väärtustada eesti keelt ning tähistada eesti keele seadustamist riigikeelena sada aastat tagasi.

Keila JK  U15 tüdrukud võitsid eile mängu Saku Sportingu vastu 3:1. Mängulise poole pealt ei olnud see meie parim mäng. Sellegipoolest lõime 3 väravat ning väga palju jäi veel löömata. Väravate autorid: Emma , Lisete ja Nora. Mängul osalesid: Grete Mai, Lisete, Emma , Mia, Marie, Helena, Liset, Iris, Nora, Berit, Greete, Virdzinija ja Laura.

Noortetoas Mõte Kuubis oli retrovideomängude turniir. Võitis Mathias, II koht Jan ja III-IV koht Magnus ja Kristofer. Kokku osales 12 mängijat

Harju maakonnaraamatukogus on riiulitel raamatunäitused  "Looduskaitsekuu: Igaühe loodushoid" ning "Mai - terminoloogia ja oskuskeele kuu".

Kultuurikeskuses oli  Vana Baskini teatri esituses Toomas Kalli estraadikava „Ja mida teile, palun?". Anne Paluver, Pille Pürg ja Mait Trink olid laval kahekümnes erinevas rollis.

Muusikakoolis oli nooremate klasside kevadkontsert.

Toimus Keila Seeriajooksu III etapp.

 

Reede, 10.mai:

Keila Leht soovib ilusat emadepäeva! Esilehel sünnipäevast uues vanas majas - Vaarikas Vahukoorega 6. Uudistes Glamoxi pakirobotist, konkursivõitudest, Harju Elektri müügiedust, linnaednuku uudistest, valimistest, abivahenditõenditest, tõukeratastest, sõpruslinnade kohtumisest Barsbüttelis ja discgolfist. Erki Fels jätkab Aafrika reisikirja Kongost. Tegija on Ao Vaida.

Jätkusid Männikus kuuse-kooreüraskiga nakatunud puude raie. Lauluväljakut ja Paldiski maanteed ühendav kergtee on jalutajatele suletud. Langetada tuleb vähemalt kakskümmend 70 - 90 aasta vanust kuuske. Töid teeb Puuabi. Pildid.

Uue perrooni esimesed paneelid on paigas. Alles on ka kunagi auruvedurite tarvis rajatud veekraanid, mis nüüd peagi maha võetakse. Linn on küsinud Eesti Raudteelt selle ja ka teisel pool jaama asuva kraani endale, et neid linnaruumis eksponeerida.

Jalakäijate silla ehitusel on alustatud vundamentide betoonitöödeks armatuuride paigaldamine.

Keila Muusikakool kuulutas välja õpilaste vastuvõtu I klassi. Sisseastumiseksamid toimuvad 5. Ja 6.juunil. Õpilasi võetakse vastu klaveri, kandle, viiuli, saksofoni, trompeti, kitarri, tšello, trombooni, löökpillide, akordioni, klarneti, oreli, flöödi, metsasarve ja tuuba erialale.

Keila Muusikakoolis oli vanemate  klasside kevadkontsert.

Miki lasteaia Muumi rühma lapsed käisid ERR-is külas.

 

Laupäev, 11.mai:

Harju Maakonnaraamatukogu Ettelugemishommikul loetakse Juha Donaldsoni ja Axel Scheffleri raamatut "Pärdiku pähkel".

Tervisekeskuses on Keila Rahvaliiga hooaja viimane võistlus lauatennises.

Keila kultuurikeskuses toimub konkursi Keila laululaps 2019 lõppkontsert.

Käsitöösalong Vaarikas Vahukoorega tähistab oma 6.sünnipäeva uues majas - Koidu 38, Vaarika majas. Peo algus kell 11:00. Kavas tutvustada Vaarika uut sünnipäevapidude ja lastelaagrite maja, tasuta meisterdamine „Laupäeval lastega teha võib kõike" raames, õnneloos Vaarika uue maja toetuseks: kõik loosid võidavad ja auhinnad võivad olla päris prisked. Lisaks erinevatele meenetele on loosis ka tasuta töötoas osalemine, poest soodus% saamised, tasuta ringides osalemine ja palju muud head ja paremat, oksjon – enampakkumisele läheb eriti vinge stiilipeo sünnipäevapakett. Otse loomulikult pakume külalistele tasuta vaarikakooki ja - marjajooki. Püüame olla sama stiilipuhtad kui pildil, mis on tehtud 2015 aastal.

 

Pühapäev, 12.mai:

Pühapäeval, 12.mail kell 12.00 avab Teet Raik Adamsoni Ateljeemuuseumi galeriis fotonäituse "Kuuba värvid". Avamisel esitab Kuuba muusikat võluva häälega laulja Helin-Mari Arder. Näitus jääb avatuks mai lõpuni. Teet Raik on muusik ja fotograaf, kes on palju reisinud ja jäädvustanud matkad fotoseeriatena. Käesolev näitus on Raikil esimene Kuuba teemat käsitlev väljapanek. Seeria fookuses on eelkõige troopiline ja värvirikas kaunis Kuuba, kontrastid ja sooja maa tumedam pool on jäänud kõrvale. Igal maal on oma värvid - Kuubal on nad kirkad ja sügavad. Reis Kuubale toimus mais-juunis 2018.