Avalik konkurss Keila Linnavalitsuse ehitusnõuniku ametikohale

Ametikoha teenistusülesanded:

 • ehitamisega seotud lubade ettevalmistamine ja menetlemine,
 • ehitusjärelevalve tegemine Keila linnas, vastavalt oma pädevusele väärteomenetluse läbiviimine,
 • töötamine erinevate riiklike registritega,
 • projektide, detailplaneeringute jms läbivaatamine.

 

Nõuded kandidaadile:

 • erialane kõrgharidus,
 • soovitav töökogemus sarnases valdkonnas kohaliku omavalitsuse süsteemis või riigisüsteemis,
 • arvuti kasutamise oskus: teksti- ja andmetöötlus tööülesannete täitmiseks vajalikul tasemel,
 • eesti keel kõrgtasemel, soovitav vene keele valdamine,
 • kohaliku omavalitsuse korraldust ja avalikku teenistust reguleerivate ning teenistusülesannete täitmisega seotud õigusaktide tundmine,
 • haldusdokumentide koostamise ja vormistamise oskus.

 

Töö eeldab väga head kuulamis- ja suhtlemisoskust, printsipiaalsust, pingetaluvust, korrektsust ja oskust teha koostööd.

Tööleasumise aeg: 9.septembrist 2019. Pakume võimalust eneseteostuseks ja põnevat tööd, head töökeskkonda, sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda.

Teenistuskoha asukoht: Keskväljak 11, Keila linn.

 

CV, haridust tõendava dokumendi koopia ja motivatsioonikiri koos palgasooviga palume saata 18. aprilliks 2019 k.a. aadressil janne.okspuu@keila.ee  või Keskväljak 11, Keila linn 76608 Harju maakond. Kontaktisik: Timo Suslov, tel 679 0700

* * *

Keila Sotsiaalkeskus ootab oma meeskonda korrektset ja süsteemset personalispetsialisti , kelle ülesanneteks on: 

 • personali ja haldusdokumentide koostamine ja korrashoid
 • töötajate tööohutuse- ja töötervishoiu korraldamine

Kandideerima ootame inimest, kellel on:

 • väga hea eesti kirjakeele valdamine
 •  väga hea arvuti kasutamise oskus.
 • personalitööga seotud seadusandluse tundmine

Omalt poolt pakume:

 • puhkust suvel 35 päeva
 • soodustusi Keila Tervisekeskus
 • väga sõbralikku ja toetavat kollektiivi
 • võimalust alustada tööd osalise koormusega (0,8 kohta)
 • võimalus töötada osalise ajaga kodukontoris

Kandideerimiseks saata CV 25.aprill 2019 (k.a.) e-posti aadressile riina@keilasots.ee

Info tel. 51 76 796 Riina Sippol