Keila linna teenetemärk asutati Keila Linnavolikogu 12.05.1998.a. määrusega seoses Keilale linnaõiguste andmise 60.aastapäevaga. Teenetemärke annab Keila Linnavolikogu  Keila linnale osutatud eriliste teenete eest nii Eesti kodanikele kui ka välismaalastele.

Teenetemärk on valatud valgest metallist ning koosneb stiliseeritud männipuu kujutisest ja selle juurte vahele kinnitatud Keila linna vapist. Vapi kilp on kullatud, rukkilille süvend on täidetud sinise emailiga. Teenetemärgi tagaküljele on graveeritud teenetemärgi number ja teenetemärgi andmise aasta. Keila linna teenetemärk on linnapea ametiraha keskmise motiivi vähendatud kujutis. Vastavalt 2002.aastal tehtud Keila Linnavolikogu otsusele muuta Keila linna teenetemärgi põhimäärust, saavad teenetemärgi kavalerid teenetemärgiga kaasa selle miniatuuri. Täpselt teenetemärki kopeeriva miniatuuri laius on 15 mm ja kõrgus 20 mm.

Kui Teenetemärki kantakse pidulikel üritustel, siis Teenetemärgi miniatuur on mõeldud igapäevaseks kandmiseks.

 

Keila linna teenetemärk ja selle juurde kuuluv tunnistus on valmistatud kunstnike Kuldar Hütt´i ning Terje-Irena Hütt´i poolt.

 

Keila linna teenetemärgi kavalerid on:

Nr. 1 Dieter Weis, Barsbütteli vallavanem, kes oma tegevusega 1989-1998.a. on kindlustanud Keila linna ja Barsbütteli valla sõprussidemete järjekestvuse  ning toetanud Keila linna arengut uutel alustel.

Nr. 2 Indrek Sei, kõrgetasemeliste sportlike saavutuste eest, millega on ta teadvustanud Eesti Vabariiki ja Keila linna ülemaailmsel areenil.

Nr. 3 Rein Siim, tunnustades tema teeneid Keila linna ja selle demokraatlikult valitud esinduskogu arendamisel.

Nr. 4 Hans Palla, tunnustades tema märkimisväärseid ja pikaajalisi teeneid Keila linna majanduse ning infrastruktuuri arengus.

Nr. 5 Harry Raemaekers, tunnustades tema teeneid õpilas- ja kultuurivahetuse algatajana ning edendajana Keila linna ja  Nieuvegeini Hollandis vahel.

Nr. 6 Koidula Kohver, tunnustades tema elutööd tantsijate kasvatamisel ja rahvatantsu propageerimisel.

Nr. 7 Svend Roed Nielsen, Taani Kuningriigi suursaadik Eesti Vabariigis aastatel 1995-2000, hinnates tema panust Keila linna arengusse.

Nr. 8 Vello Vensel, suurte teenete eest Keila linna omavalitsuse arendamisel, panganduse asutamise ja arendamise eest Keila linnas ning heategevusliikumise asutamise, arendamise ja juhtimise eest Keilas linnas.

Nr. 9 Antje Harde,  aktsiooni "Privatinitiative für Keila" korraldamise eest.

Nr. 10 Leino Mägi, teenete eest Keila Tervisekeskuse rajamisel ja linna elu edendamisel.

Nr. 11 Endel Palla, kes AS Harju Elekter juhina on tegutsenud Keila linna arengu huvides.

Nr. 12 Ina Ahlrichs, koostöö ja õpilasvahetuse arendamise eest Keila linna ja Barsbütteli valla vahel.

Nr. 13 Aado Salumäe, mudellennuspordi kauaaegse edendamise eest Keila linnas.

Nr. 14 Ruth Kukner, Keila linna ja Keila kooli ajaloo jäädvustamise eest. 

Nr. 15 Lembit Kirsme, AS Harju KEK nõukogu esimees - tänapäevase tööstusküla rajamise eest Keilasse.

Nr. 16 Liisa Ruha, Huittise Soome-Eesti seltsi esinaine - Keila Sõpruslinna Huittise pikaajaliste Soome-Eesti vaheliste kontaktide edendamise eest.

Nr. 17 Antanas Paleckas, Keila Sõpruslinna Birtsonase linnavalitsuse ametnik- kuumaõhupallide toomise eest Keilasse. 

Nr. 18 Ülo Jõgi, teenete eest Keila noorte kasvatamisel.

Nr. 19 Andres Allikmäe,  ettevõtluse arendamise ning hariduse, kultuuri ja spordi toetamise eest.

Nr 20 Vambola Kaldre, Keila ajaloolise raudteejaama hoone taastamise eest

Nr 21 Gerd Münchov, Loode-Keila elamurajooni arendamise eest.

Nr 22 Veiko Kaufmann, Keila linna veemajanduse ülesehitamise eest.

Nr 23 Elmar Õun, sõprussuhete loomise ja hoidmise eest Keila ja Nacka vahel. 

Nr 24 Madis Talgre, Harju KEK-i juhatajana koostöö eest Keila linnaga ja Keila Tööstuspargi arendamisel.

Nr 25 Hans-Dieter Ellerbrock, sõpruslinnade liikumise aktivistina aastatepikkuse töö eest sõprussuhete arendamisel Keila ja Barsbütteli vahel.

Nr 26 Ülo Kelement, järjepidevuse kandmise  ja pühendumuse eest Keila Miikaeli kirikule.

Nr 27 Merle Poom, pikaajalise ja pühendunud emaks olemise eest Keila SOS Lastekülas.

Nr 28 Tõnu Toomsalu,  noortele suunatud heategevusprojektide pikaajalisel elluviimisel Kiwanis liikumise kaudu.

Nr 29 Inge Angerjas, Keila linnamaastiku aastaringse silmapaistva kujundamise eest.

Nr 30 Andres Teppo, kõrgetasemelise tegevuse eest muusikaelu edendamisel Keilas.

Nr 31 Tiina Sinijärv Keila noorsootöö arendamise eest. 

Nr 32 Valdur Vacht, Keila linna tegevuste kajastamise ja talletamise eest nii sõnas kui pildis alates aastast 1999.

Nr 33 Enno Fels,  väärika panuse eest Keila linna arengusse 25 aasta vältel.

Nr 34 Ilma Adamson , rahvuskultuuri edendamise eest.

Nr 35 Ester Paap, sõpruslinnadega suhete hoidmise eest.