Linnavalitsus otsustas viia 17. novembrist 2017 kuni 31. detsembrini 2017 läbi Keila linna rahvastikuregistrijärgseks elanikuks registreerimise kampaania. Kampaanias osalevad kõik täisealised isikud, kes seisuga 1. jaanuar 2018 on rahvastikuregistrijärgsed Keila linna elanikud. Kõigile täisealistele isikutele, kes kampaania jooksul registreerivad end väljastpoolt Keila linna omavalitsusüksust Keila linna rahvastikuregistrijärgseks elanikuks ning kes on samas rahvastikuregistrijärgsed Keila linna elanikud seisuga 1. jaanuar 2018 ning kelle elukoht enne kampaania algust ei ole 1 kuu jooksul olnud Keila linn, makstakse nende poolt elu-kohateatele lisatud kontole 100 eurot. Kõigi täisealiste isikute vahel, kes seisuga 1. jaanuar 2018 on rahvastikuregistrijärgsed Keila linna elanikud, loositakse välja 12 auhinda, sh 2 kolmepäevast puhkusepaketti kahele Keila sõpruslinnas Siguldas (transport bussiga sinna ja tagasi on samuti linna poolt) ning 10 auhinnaraha 300 eurot.

 

 

KUTSUME KEILAKAD KODULINNA TAGASI

 

Iga registreeritud linnakodaniku maksutulu toetab kodukoha arengut umbes 1000 euroga aastas. Keila linn premeerib aasta lõpuks iga kodulinna registreerujat 100 euroga ning loosib kõigi, nii uute kui praeguste Keila elanike vahel kümme 300-eurost auhinda ning kaks nädalavahetuse paketti kahele Siguldasse!

 

Linnaelu hea planeerimise ja tugeva rahastuse üheks alustalaks on korrektsete andmetega elanike register. Linn peab teenuseid pakkuma kõigile oma elanikele ning kõige parema tulemuse annab see, kui linnakodanike maksutulu laekub kodukoha omavalitsusele. Siis on linnal võimalik toetada abivajajaid, koolitada lapsi ning hoida teid-tänavaid korras.

Registri järgi elas Keilas 1.novembri 2017 seisuga 9776 elanikku, hinnanguliselt arvame olema meid vähemalt poole tuhande võrra enam. 2016. aastal laekus elaniku kohta tulumaksu 837 eurot aastas.

 

Maksude seisukohalt on oluline tähtaeg aastavahetus, sest selle hetke elanike sissekirjutuste järgi jagab riik terve järgneva aasta jooksul omavalitsustele maksutulu. Seega on Keilas elavatel, aga mujale sissekirjutatud inimestel aega kuni selle aasta lõpuni, et elanike registrisse korrektsed andmed saata. Selleks on kolm lihtsat võimalust.

 

 

KUIDAS REGISTREERIDA END KEILA ELANIKUKS?

 

1. Täida elukohateade kodanikuportaalis

 

Kõige kiirem ja lihtsam viis elukohateate esitamiseks on läbi kodanikuportaali eesti.ee. Midagi keerulist peale nime, isikukoodi ja aadressi seal ei küsita. Otse elukohateate esitamise avalduse juurde pääseb SIIT . Peale lingil klõpsamist logi sisse ID-kaardiga ja pääsed otse elukohateate esitamise lehele.

 

 

2. Saada elukohateade postiga

 

Otsi veebist "elukohateate blankett" ning saad selle siseministeeriumi kodulehelt alla laadida. Täita blankett, lisa koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest

ning saada mõlemad Keila linnavalitsusse aadressil klv@keila.ee 

 

 

3. Täida elukohateade linnavalitsuses

 

Tulge linnavalitsusse, täitke elukohateate blankett või võtke kodust juba eeltäidetu kaasa. Kaasa tuleb võtta ka isikut tõendav dokument ja eluruumi kasutamise õigust tõendav dokument, kui te pole ise eluruumi (kaas)omanik.

 

 

KUI SA EI OLE ELURUUMI OMANIK

 

Juhul kui Sa ise ei ole eluruumi omanik, siis on vajalik lisada elukohateatele ka eluruumi omaniku nõusolek. Nõusoleku küsimine käib elektroonilise avalduse puhul elektrooniliselt. Kirjutage avalduses vastavasse lahtritesse omaniku kontaktandmed ning pange linnuke allkirjastamist nõudvasse kasti. Eluruumi omanik saab siis portaali logides omalt poolt digiallkirja panna. Kui te aga lisate avaldusele koopia üürilepingust, siis pole omaniku nõusolekut enam uuesti vaja küsida.

 

Kontrollige üle avaldusel olevad andmed ja vajutage nupule "Salvesta".  Kui esitatud andmed olid korras, siis peate avalduse allkirjastama, selleks vajutage nupule "Allkirjasta".

 

 

MIKS ON LINNAELANIKUKS REGISTREERUMINE OLULINE?

 

Linna kõige olulisemaks tuluallikaks on üksikisiku tulumaks ja eraldised riigieelarve tasandusfondist. Mõlema laekumine sõltub otseselt registreeritud elanike arvust.

 

Omavalitsuse pakutav teenuste ampluaa on väga lai. Näiteks on Keilas noortele 86 erinevat huviringi, neist võtab osa 1365 noort. 29 ringi on neist kõigile tasuta. Lisaks on olemas välised spordirajatised, staadion, terviserajad, muusikakool kõigi oma erinevate pillidega. Kui linna eelarvest jalutab minema linnaelaniku tulumaks, siis kannatavad ka muud linna elualad.

 

Mullune kampaania tõi rahvastikuregistri mõttes Keilasse tagasi 170 elanikku, mis tähendas linnale suurusjärgus 170 000-200 000 eurot täiendavat maksutulu aastas. Keila linna eelarve juures on see summa võrreldav näiteks aastase kuluga keskkonnakaitsele või noorsootööle või ka poole aasta kuluga teede- ja tänavate korrashoiuks.

 

Kogu linna areng sõltub linnakodanike arvust. Mida rohkem meid on, seda jõulisemalt areneb meie kodulinn.

 

 

 

Kutsume teid üles registreerima ennast Keila linna elanikuks ka Rahvastikuregistris.

 

Miks on oluline, et oleksite registreeritud Keilasse?

 

Seaduse kohaselt koosneb omavalitsuste konkreetse aasta tulubaas peamiselt üksikisikute  tulumaksurahast, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht seisuga eelmise aasta 31. detsember on kirjas selles omavalitsuses.

Seega, kui olete hiljemalt 31.detsembriks registreerunud Keila linna elanikuks, laekuvad Teie maksud järgmisel aastal Keila linna eelarvesse.

Üksikisiku tulumaksurahast rahast saab korras hoida tänavaid, pidada lasteaedu ja koole, rahastada laste huvitegevust ja sotsiaalteenuseid - korraldada kohalikku elu.

2016. aastal laekus elaniku kohta tulumaksu 837 eurot aastas.

Iga lisanduv linnakodanik tähendab maksuraha olulist kasvu ja puuduv vähendab võimalusi tegevusteks.

Keila linna elukeskkonna väärtustamine on meie ühine huvi. Siin on meie kodu, kus tahame end hästi tunda.

 

Toome maksud koju!

 

Enno Fels, Keila linnapea                                                             

Tanel Mõistus, Keila Linnavolikogu esimees

 

Kuidas käituda edasi?

Täita tuleb elukohateatevorm, mis on kättesaadav aadressil https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Rahvastiku-statistika/lisa_1_elukohateade_taidetav_sm_0.pdf ja Keila Linnavalitsuses (Keskväljak 11, tel 6790700), kust saab vajadusel ka konsultatsiooni.

 

Elukohateade on võimalik esitada Keila Linnavalitsusele:

1)      linnavalitsusse kohale tulles;

2)       saates posti teel ja lisades elukohateatele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest aadressil Keskväljak 11, Keila , 76608;

3)       saates digitaalse allkirjaga e-posti teel aadressil klv@keila.ee ;

4)       kasutades rahvastikuregistri e-teenust teabeväravas Eesti.ee (vajalik ID-kaardi, ID-kaardi lugeja ja ID-kaardi PIN-koodide olemasolu).

Kui inimene ei ole elukohateates märgitud ruumi omanik, tuleb lisada teatele koopia ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist, näiteks üürilepingust, või ruumi omaniku luba. Loana käsitletakse allkirja elukohateatel või nõusolekut eraldi dokumendina.