Keila Linnavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse ridaelamute ehitusprojektide koostamiseks Tammesaare tn 5, 10 ja 12 katastriüksustele, kus kehtib Paldiski mnt 37a detailplaneering. Ehitusseadustikus määratud ulatuses saab detailplaneeringut täpsustada projekteerimistingimustega. Projekteerimistingimuste taotleja soovib ridaelamud ja krundid projekteerida valdavalt detailplaneeringu kohaselt, kuid taotleb igale krundile ühe ridaelamuboksi lisamise võimalust ehk hoonestusala ning ehituslike tingimuste täpsustamist. Linnavalitsuse kaalutlused projekteerimistingimuste määramiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus ja selle seletuskirjas.  Taotlus, eskiis, projekteerimistingimuste eelnõu ja selle seletuskiri ning kehtiv detailplaneering ja teised asjakohased lisamaterjalid on kättesaadavad http://www.keila.ee/et/projekteerimistingimuste-eelnoude-avalikustamine

 Avalik väljapanek toimub  23.11.-09.12.2018. Selle aja jooksul saab linnavalitsuse üldmeilile klv@keila.ee esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Projekteerimistingimuste määramist arutatakse avalikku istungit läbi viimata.