Keila Linnavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Pargi tn 37 kinnistule paariselamu ehitusprojekti koostamiseks. Pargi tn 37 kinnistule tuleb kogukonnas elamise teenuse maja 5 + 5 psüühilise erivajadusega noorele inimesele. Kinnistu asub Keila loodeosa elurajoonis, mis on vastavalt üldplaneeringule väikeelamumaa. Kinnistu kuulub Keila linnale ning on praegu hoonestamata.

Projekteerimistingimuste eelnõu ja selle seletuskiri ning esialgne eskiis on kättesaadavad http://www.keila.ee/et/projekteerimistingimuste-eelnoude-avalikustamine. Avalik väljapanek toimub nimetatud veebiaadressil 29.03-12.04.2019. Selle aja jooksul saab linnavalitsuse üldmeilile klv@keila.ee esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Projekteerimistingimuste määramist arutatakse avalikku istungit läbi viimata.