VASTUVÕETUD ÕPILASTE NIMEKIRI 12.JUUNI 2018
 

NB! I-VII KLASSI AKTUS TOIMUB 3. SEPTEMBRIL KELL 17.00

I KLASSI LAPSEVANEMATE KOOSOLEK TOIMUB 4. SEPTEMBRIL KELL 18.00      

I KLASS                                                                                           

68                    klaver                                                            

27                    klaver                                                            

3                      klaver                                                            

77                    klaver                                                            

29                    klaver                                                            

45                    klaver                                                            

7                      klaver                                                            

16                    klaver                                                            

39                    klaver                                                            

23                    klaver                                                            

76                    klaver                                                            

56                    klaver                                                            

2                      viiul                                                               

74                    viiul                                                               

14                    viiul                                                               

42                    viiul                                                               

36                    viiul                                                               

22                                                                                          

4                                                                                            

53                    tśello                                                              

38                    tśello                                                              

70                    kitarr                                                              

31                    kitarr                                                              

6                      kitarr                                                              

71                    kitarr                                                              

34                    kitarr                                                              

52                    kitarr                                                              

54                    kitarri rühmaõpe                                                                    

1                      kitarri rühmaõpe                                                                    

11                    kitarri rühmaõpe                                                                    

30                    kitarri rühmaõpe                                                                    

43                    kitarri rühmaõpe                                                                    

48                    kitarri rühmaõpe                                                                    

57                    saksofon                                                                    

64                    trompet                                                          

17                    flööt                                                               

19                    flööt                                                               

58                    flööt                                                               

32                    flööt                                                               

28                    flööt                                                               

35                    akordion                                                                    

66                    akordion                                                                    

20                    akordion                                                                    

                                                                                              

NB! ETTEVALMISTUSKLASSI AKTUS TOIMUB 6. SEPTEMBRIL KELL 18.00         

ETTEVALMISTUSKLASS                                                                                    

21                    ettevalmistusklass viiul                                                           

5                      ettevalmistusklass viiul                                                           

47                    ettevalmistuse rühmatund 1xnädalas                                                               

44                    ettevalmistuse rühmatund 1xnädalas                                                               

25                    ettevalmistuse rühmatund 1xnädalas                                                               

15                    ettevalmistuse rühmatund 1xnädalas                                                               

61                    ettevalmistuse rühmatund 1xnädalas                                                               

67                    ettevalmistuse rühmatund 1xnädalas                                                               

72                    ettevalmistuse rühmatund 1xnädalas                 

75                    ettevalmistuse rühmatund 1xnädalas                                                               

10                    ettevalmistuse rühmatund 1xnädalas                                                               

40                    ettevalmistuse rühmatund 1xnädalas                                                               

62                    ettevalmistuse rühmatund 1xnädalas                                                               

24                    ettevalmistuse rühmatund 1xnädalas         

                                                      

LISAINFO TELEFONIL 5165765 VÕI E-MAILIL muusikakool@keila.ee

 

VAJALIK INFORMATSIOON ÕPILASELE JA LAPSEVANEMALE

 

1. Õppetöö muusikakoolis toimub 1 . septembrist – 31. maini.

2. Koolivaheajad on Keila Kooliga samal ajal.

3. Õppetöö toimub tunniplaani alusel. Tunniplaan koostatakse üldhariduskoolide tunniplaane arvestades.

4. Õpilase poolt puudutud tunde ei asendata.

5. Õppemaks on 40.- eurot kuus septembrist maini, mis tuleb tasuda vastavalt arvel näidatud kuupäevale. Kõik üle 3 kuu võlglased lähevad üle Inkassole.

6. Pillirent on 5.- eurot kuus septembrist maini.

7. Õpilase nimekirjast kustutamise aluseks on lapsevanema kirjalik avaldus, mis rahuldatakse järgmise kuu alguses.

8. Õppetöö edukuse huvides on oluline erialaõpetaja ja lapsevanema regulaarne suhtlemine. Õpetaja kirjutab pidevalt õppetöö ülesanded ja muud informatsiooni õpilase päevikusse. Õpilaspäevik on kohustuslik õpilasele ja lapsevanemale.

9. Pilliõpe vajab õpilase igapäevast regulaarset harjutamist ja ettevalmistamist üldaineteks.

10. Õppetöö näeb ette esinemisi publikule.

11. Lapsevanemad on oodatud kuulama õpilaste avalikke kontserte.

12. Muusikakooli õpilaste koormus on piisavalt suur, seetõttu ei peaks lapse kooliväliste ringide ja treeningute arv ületada mõistlikkuse piiri.

13. Muusikakooli üldkasutatavates ruumides oodatakse kas tundi või transpordivahendit, järelevalve puudumise tõttu ei ole see vaba aja veetmise koht.

14. Muusikakooli ruumides ei ole lubatud välisjalatsid.

15. Muusikakooli ruumides on lubatud kasutada mobiiltelefoni ainult hädavajalikeks kõnedeks.

16. I klassi õpilased saavad muusikakooli poolt õpilaspäeviku ja uksekaardi. Uksekaart on vajalik muusikakooli sissepääsuks, selle kadumisest tuleb koheselt teatada.

17. Garderoob on valveta, sinna ei jäeta väärtuslikke asju.

18. Õpilastel ei ole lubatud sõita liftiga

 

1. Riiklikust huvihariduse raamõppekavast lähtuva muusikalise põhihariduse andmisel on Keila Muusikakooli lapsevanemalt või õppurilt võetava õppetasu määraks lapse kohta:

 1) põhikooli nooremas ja vanemas astmes 40 eurot kuus;
 2) eelkoolis 2 õppetunni korral nädalas 25 eurot kuus;
 3) eelkoolis 1 õppetunni korral nädalas 12,50 eurot kuus;
 4) lisa-aastal 2 õppetunni korral nädalas 25 eurot kuus;
 5) lisa-aastal 1 õppetunni korral nädalas 12,50 eurot kuus.

 2. Keila Muusikakoolile kuuluva pilli laenutamise tasu on 5 eurot kuus.