Lasteaiakoha taotlus

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Lasteaiakohta saab taotleda Keila linna lasteaeda pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele, juhul kui lapse elukohaks rahvastikuregistris on Keila linn. Kohtade jagamine järgmiseks õppeaastaks toimub kalendriaasta 31. märtsini esitatud avalduste alusel ja lõpeb 30. juuniks. Lasteaiakoha ajutise mittekasutamise korral ei tagata lapsele järgmisel õppeaastal lasteaiakohta samas lasteaias.

Vabade kohtade olemasolul jagatakse kohti kogu õppeaasta jooksul.

Kestvus:

Linnavalitsus saadab vanemale teate lasteaiakoha eraldamise kohta ajavahemikus 1. aprillist kuni 30. juunini. Selle teatise alusel allkirjastab vanem lasteaia direktoriga munitsipaallasteaias lasteaia avalduse, eralasteaias lepingu või teatab kirjalikult Linnavalitsusele lasteaiakohast loobumisest või soovist kohta ajutiselt mitte kasutada, säilitades oma koha järjekorras. 

Õigusaktid:

Vastutaja:

Terje Rämmel, tel 6790709, terje.rammel[@]keila.ee

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Keila linna teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Keila linnavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Keila linnavalitsusest.  Vastuvõtuajad: T 14.00-18.00 ja K 9.00-12.00

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument, sünnitõend

Viide: