Komisjoni esimees: Enno Fels, Keila linnapea
Komisjoni aseesimees: Timo Suslov, Keila abilinnapea
Komisjoni liikmed:
Elmet Puhm, Keila Linnavalitsuse liige
Maris Mäger, Keila linnasekretär
Valdur Vacht, Keila Linnavalitsuse pressiesindaja
Uno Paas, Keila Linnavalitsuse järelvalvespetsialist
Janno Jazõkov, AS Keila Vesi juhataja
Mart Meriküll, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Prefektuuri Lääne-Harju Politseijaoskond Keila konstaablijaoskonna juht, piirkonnavanem
Leino Reinola, Entek AS juhataja asetäitja
Ragnar Neudorf, Päästeameti Põhja päästekeskuse Keila päästekomando pealik
Priit Luure, Kaitseliidu Harju Malevkonna esindaja
Dmitri Opmann, AS Eraküte Keila osakonna juhataja
Elmo Meier, AS Eesti Keskkonnateenused, tänavahooldusosakonna juht