Keila Lehe reeglid seoses kohalike omavalitsuste valimisega

  1. Valimisreklaami saab osta kõigile lehekülgedele, v.a  esimesele ja teisele leheküljele.
  2. Ühte lehenumbrisse ei saa erakonnad, valimisliidud ja üksikkandidaadid osta reklaampinda mitte rohkem kui 1 lehekülg (280 x 390 mm).
  3. Erihinnakirja valimisreklaamidele ei tehta, ühel ajal samadele pindadele kandideerides on otsustajaks loos.
  4. Alates 10.09 lehest, kui on lõppenud kandidaatide registreerimine, ei avalda Keila Leht arvamuslugusid Keila Linnas üles seatud kandidaatidelt.
  5. Alates 22.09 saavad Keila Lehes sõna kõikide valimistel nimekirjadega osalevate erakonnad ja valimisliidud vastates Keila Lehe esitatud küsimustele linna olulisemate eluvaldkondade kohta.

Teemad on

·        Ettevõtlus ja majanduskeskkond

·        Keskkond, heakord ja turvalisus

·        Tervishoid ja arstiabi

·        Haridus ja kultuur

Küsimused esitatakse erakondadele ja valimisliitudele hiljemalt 31. augustiks 2017. Võimalikud üksikkandidaadid teemakülgedel ei osale, nendega tehakse ajavahemikus 22.09-06.10.2017 eraldi intervjuu.

       7. Valimiste-eelne leht ilmub 13.10.2017.

 

Reeglid kinnitas SA Keila Leht nõukogu 26. mail 2017.