Tänavavalgustus: OÜ Varahooldus   6391420 
Lume- ja libedustõrje: Jaaksoni Linnahooldus OÜ keila@jaakson.ee 55560551      
Haljasalade hooldus: Turf OÜ        
Liikluskorraldus: OÜ Varahooldus      6391420     
Prügivedu:

Eesti Keskkonnateenused AS

Eesti Taaskasutus Organisatsioon

Eesti Pakendiringlus OÜ

   
 
  

Avalike  haljasalade hoolduse küsimustes pöörduda linnaaednik/keskkonnanõuniku poole.

Tel. 6790750, mobiil 5230863