31.01.19

Keila linna hankekord on kättesaadav Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/420092017009

 

Hankeplaan 2018

Riigihangete kava 2017

Riigihangete kava 2016

Riigihangete kava 2015

Riigihangete kava 2014

Riigihangete kava 2013

Keila linna teostatavate ja teostatud riigihangete kohta saate informatsiooni Riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/ , sisestades registrisse kantud andmete otsimiseks lahtrisse "Hankija" sõna "Keila linn" ja Keila Linnavalitsuse dokumendiregistrist.
 

Keila Linnavalitsus viib läbi elektroonilise lihthankemenetluse Keila linna jäätmejaama kontor-soojaku paigaldus, varjualuse ja piirdeaia ehitus hanke viitenumber 204529.

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt riigihangete registri e-keskkonnas hiljemalt 19.02.2019 kell 10:00.

 

Keila Linnavalitsus viib läbi elektroonilise avatud hankemenetluse Ülejõe jalgtee ja jalgteesilla ehitus hanke viitenumber 204335.

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt riigihangete registri e-keskkonnas hiljemalt 26.02.2019 kell 10:00.