28.03.19

Keila linna hankekord on kättesaadav Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/420092017009

 

Hankeplaan 2019

Hankeplaan 2018

Riigihangete kava 2017

Riigihangete kava 2016

Riigihangete kava 2015

Riigihangete kava 2014

Riigihangete kava 2013

Keila linna teostatavate ja teostatud riigihangete kohta saate informatsiooni Riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/ , sisestades registrisse kantud andmete otsimiseks lahtrisse "Hankija" sõna "Keila linn" ja Keila Linnavalitsuse dokumendiregistrist.

 

Keila Linnavalitsus viib läbi elektroonilise menetlusega avatud hanke „Vaikse tänava (Kruusa tänav – Vaikne tänav 46) ehitustööd" hanke viitenumber 205109.

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt riigihangete registri e-keskkonnas hiljemalt 08.04.2019 kell 10.00

* * *

Keila Linnavalitsus viib läbi elektroonilise lihthankemenetluse „Lauaarvutite ostmine" hanke viitenumber 206934.

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt riigihangete registri e-keskkonnas hiljemalt 05.04.2019 kell 10:00