5.02.20

Keila linna hankekord on kättesaadav Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/420092017009

 

Hankeplaan 2019

Hankeplaan 2018

Riigihangete kava 2017

Riigihangete kava 2016

Riigihangete kava 2015

Riigihangete kava 2014

Riigihangete kava 2013

Keila linna teostatavate ja teostatud riigihangete kohta saate informatsiooni Riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/ , sisestades registrisse kantud andmete otsimiseks lahtrisse "Hankija" sõna "Keila linn" ja Keila Linnavalitsuse dokumendiregistrist.
 

Keila Linnavalitsus viib läbi elektroonilise menetlusega avatud hanke „Keila linnas Jõe tänav (Tuula tee – Ülesõidu tänav) rekonstrueerimine" hanke viitenumber 219006.

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt riigihangete registri e-keskkonnas hiljemalt 03.03.2020 kell 10.00