Keila Linnavalitsus kiitis 24.jaanuari 2019 istungil heaks  Keila Lasteaed Vikerkaar arengukava tegevuskava 2019-2020 eelnõu, mis avaldatakse Keila linna veebilehel, linnavalitsuse kantseleis ja Keila Lasteaed Vikerkaar kodulehel, kus eelnõu on avalikustatud 24.01.2019-14.02.2019. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 13.02. 2019 e-posti aadressil vikerkaar@keila.ee ning arengukava eelnõu avalik arutelu toimub 18. veebruaril 2019 kell 17.00 Keilas Põhja 12A  asuvas Keila Lasteaed Vikerkaar I korrusel asuvas puhketoas.

KEHTIVAD ARENGUKAVAD:

KEILA LINN:

KEILA LINNA HALLATAVAD ASUTUSED:

MUUD: