Keila linna arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise kord

EELNÕUD:

Keila Lasteaed Vikerkaar arengukava 2021-2026

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg oli 11. detsember 2020 ning arengukava eelnõu avalik arutelu toimus 14. detsembril 2020 

Keila Lasteaed Miki arengukava 2021-2030

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg oli 11. detsember 2020 ning arengukava eelnõu avalik arutelu toimus 16. detsembril 2020 

KEHTIVAD ARENGUKAVAD:

KEILA LINN:

 

KEILA LINNA HALLATAVAD ASUTUSED:

MUUD: