Keila Linnavalitsus kiitis oma 21.märtsi 2019 istungil heaks Harju Maakonnaraamatukogu arengukava 2019- 2025 ja Harju Maakonnaraamatukogu tegevuskava 2019-2021 eelnõu, mis avaldatakse Keila linna veebilehel, linnavalitsuse kantseleis ja Harju Maakonnaraamatukogu kodulehel, kus eelnõu on avalikustatud 21.03.2019-14.04.2019. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 10.04. 2019 aadressil Harju Maakonnaraamatukogu, Ehitajate tee 1, Keila linn, või e-posti aadressil info@hcl.ee ja eike.kasi@keila.ee ning arengukava eelnõu avalik arutelu toimub 15.04. kell 17.00 Harju Maakonnaraamatukogus.

 

Keila Linnavalitsus kiitis oma 21.märtsi 2019 istungil heaks Keila Noortekeskuse arengukava tegevuskava 2019- 2021  eelnõu, mis avaldatakse Keila linna veebilehel, linnavalitsuse kantseleis ja Keila Noortekeskuse kodulehel, kus eelnõu on avalikustatud 21.03.2019-14.04.2019. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 10.04.2019 e-posti aadressil gethe@noortekeskus.ee  ning arengukava eelnõu avalik arutelu toimub 16. aprillil kell 17.00 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis.

 

KEHTIVAD ARENGUKAVAD:

KEILA LINN:

KEILA LINNA HALLATAVAD ASUTUSED:

MUUD: