Projekteerimistingimusi saab taotleda nii ehitisregistri kaudu kui ka Keila Linnavalitsusele avalduse esitamisega (taotluse blanketi saab veebilehelt).

Taotlust hakatakse menetlema pärast riigilõivu 25€ tasumist. Riigilõiv tuleb tasuda Keila Linnavalitsuse kontole:
 

Arvelduskonto: EE121010022073899009 SEB Pank

Arvelduskonto: EE272200221011747720 Swedbank 

Arvelduskonto: EE483300333476730008 Danske Bank

Makse selgitusse panna: Riigilõiv PT eest ja ehitise aadress (Nt riigilõiv Raba 100 projekteerimistingimuste eest)

 

Projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul - pdf

Projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul - rtf

Projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel - pdf

Projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel - rtf

Kaevetööde garantiiaegse ülevaatuse ja tees esinevate defektide hindamise akt - pdf

Kaevetööde garantiiaegse ülevaatuse ja tees esinevate defektide hindamise akt - rtf

Kaeveloa avaldus - pdf

Kaeveloa avaldus - rtf

Kaevetööde luba - pdf

Kaevetööde luba - rtf

Avariitööde akt - pdf

Avariitööde akt - rtf

Valminud ehitise ülevaatuse akt

Valminud ehitise ülevaatuse akt

Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringu algatamise taotlus

Raieloa taotlus

Raieloa taotlus