Keila Linnavolikogu määrus nr 7 "Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava aastateks 2015-2018"

Keila linna eelarvestrateegia 2014-2018

Keila linna arengukava tegevuskava aastateks 2014-2018

Keila linna arengukava aastateks 2013-2025 tegevuskava muudatuste ja eelarvestrateegia heakskiitmine ja avalikustamine 

Keila linna arengukava tegevuskava aastateks 2016-2019

Keila linna eelarvestrateegia aastateks 2016-2019

 

Keila linna konsolideerimisgrupi 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Keila linna konsolideerimisgrupi 2016. aasta majandusaasta aruanne

Vandeaudiitori aruanne 

Keila Linnavalitsuse 18.05.2017 protokolliline otsus