« Tagasi

Uus tn 19, Uus tn 19a ja Uus tn 15a kinnistute ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Materjalidega saab tutvuda sahtel.keila.ee ja tööaegadel Keila linnavalitsuse I korrusel.

 

Keila Linnavalitsus võttis 13.08.2020 korraldusega nr 236 vastu Uus tn 19, Uus tn 19a ja Uus tn 15a kinnistute ning lähiala detailplaneeringu (DP).

Planeeringuala (0,4 ha) piirneb Keila raudteejaama ja Uus tn 17 kinnistutega ning Turu tn ja Uus tn liikluspindadega. DP-ga on määratud krunt (1836 m², liidetakse Uus tn 19 ja 19a) ja ehitusõigus turukompleksi rajamiseks: sihtotstarve 100% ärimaa, suurim hoonete arv 11 (1 turuhoone + 10 kioskit/katusealust), hoonete suurim ehitisealune pind 1370 m², hoonete suurim kõrgus 9 m. Turu juurde tuleb täiendav sõiduautode parkla (23 kohta). Pikendatakse jalgteed. Turuhoonesse tuleb avalik WC. DP elluviimisel saab Keila linn endale korraliku turu, mitmekesistub ja elavneb jaama piirkonna keskus, korrastatakse ja arendatakse edasi avalikku ruumi. Turuhoone ehitamiseks tuleb lammutada 1910.aastast pärinev raudteehoone – vana kaubaait. Turuhoone tuleb projekteerida tundlikult, miljöösse ja linnaväravasse sobivana, respektiga vana kaubaaida (ja jaamahoone) suhtes, kaubaaida väärtuslikke detaile ära kasutades ja eksponeerides.

DP avalik väljapanek toimub 05.09.-27.09.2020. Materjalid asuvad www.keila.ee ja Keila linnavalitsuse (Keskväljak 11) I korrusel.

Juhul, kui DP kohta esitatakse kirjalikke arvamusi, toimub DP avalik arutelu 28.09.2020 linnavalitsuse II korruse saalis kell 16.30.

DP on kooskõlas Keila linna üldplaneeringuga.