« Tagasi

Pargi 2 (kooli) DP

Pargi tn 2 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu (edaspidi DP) eskiisi avalik väljapanek toimub 25.06.-02.07.2019. Avaliku väljapaneku ajal on materjalid kättesaadavad aadressil: www.keila.ee ja Keila linnavalitsuse (Keskväljak 11) I korruse infoletis. Avalik arutelu toimub 02.07.2019 kell 17.30 linnavalitsuse II korruse nõupidamiste ruumis.

DP eesmärk on laiendada Pargi tn 2 kinnistul asuvat koolihoonet. DP on vajalik kooli laiendusvõimaluste läbikaalumiseks ja kooli juures parkimis- ja liikluskorralduse läbitöötamiseks, arvestades: 1) hoone laienduse arhitektuurse sobitamisega Pargi tänava ja Männiku pargi vahele ning vana algkoolihoone kui kultuurimälestise lähedale; 2) laste turvalisuse tagamisega nii kooli territooriumil kui ka kooliteel (planeeringualas); 3) olemasoleva väärtusliku haljastuse säilimisega. Planeeringuala suurus on ligi 2 ha. Praeguseks on koostatud maa-ala geodeetiline alusplaan, muinsuskaitse eritingimused, ruumiline illustratsioon, määratud Pargi 2 kinnistu ehitusõigus, välja pakutud liikluslahendus ja lahendatud tehnovarustuse küsimused. DP on kooskõlas Keila linna üldplaneeringuga.