Seletuskiri Situatsioon Kontaktvöönd Põhijoonis Tugiplaan Illustratsioon 1 Illustratsioon 2 Illustratsioon 3 ...

Haapsalu mnt 25 ja 27 DP eskiisi avalikustamine 24.04-08.05.2017ja avalik arutelu 08.05.2017 kell 17.30 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis Keskväljak

Seletuskiri Situatsioon Kontaktvöönd Põhijoonis Tugiplaan Illustratsioon 1 Illustratsioon 2 Illustratsioon 3 ...

Raba 45 DP teade Raba 45 DP seletuskiri Raba 45 DP põhijoonis Raba 45 DP kontaktvöönd Raba 45 DP tugiplaan Raba 45 DP veevarustuse ja...

Raba 45 kinnistu DP avalikul väljapanekul laekunud vastuväidete lahendamise arutelu 29. märtsil 2017 kell 16.30

Raba 45 DP teade Raba 45 DP seletuskiri Raba 45 DP põhijoonis Raba 45 DP kontaktvöönd Raba 45 DP tugiplaan Raba 45 DP veevarustuse ja...

Lisad Tugiplaan Põhijoonis Seletuskiri Situatsioon Tehnovõrgud Kontaktvöönd Ekspertarvamus Kooskõlastused Keila LV...

Jõesaare DP avalikustamine

Lisad Tugiplaan Põhijoonis Seletuskiri Situatsioon Tehnovõrgud Kontaktvöönd Ekspertarvamus Kooskõlastused Keila LV...

Raba 45 DP avaliku väljapaneku teade Raba 45 DP menetlusdmendid Raba 45 DP kooskõlastused Raba 45 DP seletuskiri Raba 45 DP põhijoonis Raba 45 DP...

Raba 45 detailplaneeringu avalik väljapanek 13.02. - 27.02.2017

Raba 45 DP avaliku väljapaneku teade Raba 45 DP menetlusdmendid Raba 45 DP kooskõlastused Raba 45 DP seletuskiri Raba 45 DP põhijoonis Raba 45 DP...

Piiri 16 DP avaliku arutelu teade
Situatsiooniskeem Tugiplaan Kontaktvööndi linnaehituslik analüüs Põhijoonis_ Variant nr 1 Põhijoonis_ Variant nr 2 Illustreerivad joonised_Variant nr...

Piiri 16 DP eskiisi ja lähteseisukohtade avalik väljapanek 17.-24.10.2016

Situatsiooniskeem Tugiplaan Kontaktvööndi linnaehituslik analüüs Põhijoonis_ Variant nr 1 Põhijoonis_ Variant nr 2 Illustreerivad joonised_Variant nr...

Kaare tn eskiis esitlus AS Hoolekandeteenuste esitlus Kaare tn DP seletuskiri Kaare tn DP põhijoonis Kaare tn DP situatsioon  Kaare tn DP...

Jõe tn 57b ja 57c ja Kaare tn ja Linnamäe tee ning Jõe tn 57b vahelise ala DP eskiisi ja lähteseisukohtade avalik väljapanek 19.09-28.09.2016

Kaare tn eskiis esitlus AS Hoolekandeteenuste esitlus Kaare tn DP seletuskiri Kaare tn DP põhijoonis Kaare tn DP situatsioon  Kaare tn DP...

Seletuskiri Asukohaskeem Põhijoonis Kontaktvööndi skeem
Raba 45 detailplaneering Raba 45 DP asukohaskeem Raba 45 DP põhijoonis Raba 45 DP tugiplaan

Raba 45 DP eskiisi ja lähteseisukohtade avalik väljapanek 05.09. - 12.09.2016

Raba 45 detailplaneering Raba 45 DP asukohaskeem Raba 45 DP põhijoonis Raba 45 DP tugiplaan

Fotod Tugiplaan Põhijoonis Seletuskiri Asendiskeem Kontaktvöönd Illustratsioon VV üldplaneeringust VV KR Nurmenuku tn ...

Paldiski mnt 37d kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek 09.05.-23.05.2016 a.

Fotod Tugiplaan Põhijoonis Seletuskiri Asendiskeem Kontaktvöönd Illustratsioon VV üldplaneeringust VV KR Nurmenuku tn ...

Avalik arutelu toimub 22.02.2016 kell 17.00 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis

Jõe 57b ja 57c detiailplaneeringu eskiis ja lähteseisukohtade avalik väljapanek 12.02. - 22.02.2016

Avalik arutelu toimub 22.02.2016 kell 17.00 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis

Avalik arutelu on 23.11.2015 kell 17.00 II korruse saalis Keskväljak 11.
avalik väljapanek 9.11.-23.11.2015.a.

Tuula tee 2b kinnistu detailplaneeringu

avalik väljapanek 9.11.-23.11.2015.a.

avalik väljapanek 26.10-09.11.2015.a.

Põhja tn 8 kinnistu osa detailplaneeringu

avalik väljapanek 26.10-09.11.2015.a.

avalikustamine 12.10-09.11.2015.a.

Ülase 4a kinnistu detailplaneeringu

avalikustamine 12.10-09.11.2015.a.

avalikustamine 12.10-09.11.2015a.

Eha 66a kinnistu detailplaneeringu

avalikustamine 12.10-09.11.2015a.

Tugiplaan Seletuskiri Põhijoonis Tehnovõrgud Hoone eskiis Situatsiooniskeem Kontaktvööndi analüüs Kooskõlastuste koondtabel ...

Tähe tn 9 kinnistu detailplaneering on avalikul väljapanekul 28.09-26.10.2015

Tugiplaan Seletuskiri Põhijoonis Tehnovõrgud Hoone eskiis Situatsiooniskeem Kontaktvööndi analüüs Kooskõlastuste koondtabel ...

Avalik arutelu 06.07.15.a. kell 17.30 Keila LV saalis