Keila Linnavolikogu 30.08.2016 otsus nr 29 "Keila linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 heakskiitmine ja avalikustamisel suunamine"

Otsuse nr 29 juurde "Keila linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026"

Keila Linnavolikogu 27.09.2016 otsus nr 35 "Keila linna ja Keila valla koolivõrgu arengukava aastani 2020 heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine"

Otsuse nr 35 juurde "Keila linna ja Keila valla koolivõrgu arengukava aastani 2020"

Keila linna jäätmekava aastateks 2016-2020

 

Keila Linnavolikogu otsus nr 25 "Keila linna arengukava aastateks 2013 - 2025 tegevuskava muudatuste ja eelarvestrateegia heakskiitmine ja avalikustamine"

otsuse nr 25 juurde "Eelarvestrateegia 2018-2021"

otsuse nr 25 juurde "Arengukava tegevuskava aastateks 2018-2021"