Keila Linnavalitsus kiitis oma 21.märtsi 2019 istungil heaks Keila Noortekeskuse arengukava tegevuskava 2019- 2021  eelnõu, mis avaldatakse Keila linna veebilehel, linnavalitsuse kantseleis ja Keila Noortekeskuse kodulehel, kus eelnõu on avalikustatud 21.03.2019-14.04.2019. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 10.04.2019 e-posti aadressil gethe@noortekeskus.ee  ning arengukava eelnõu avalik arutelu toimub 16. aprillil kell 17.00 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis.

 

KEHTIVAD ARENGUKAVAD:

KEILA LINN:

KEILA LINNA HALLATAVAD ASUTUSED:

MUUD: