EELNÕUD:

Keila Linnavalitsus kiitis heaks Keila Kooli arengukava 2018-2022 eelnõu. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 16. juuli 2018 e-posti aadressil mait.toitoja@keilakool.ee ning arengukava eelnõu avalik arutelu toimub 17. juulil 2018 kell 18.00 Keilas Keskväljak 11 2. korrusel Keila Linnavalitsuse saalis

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 22. juuni 2018 e-posti aadressil kool@kyg.edu.ee ning arengukava eelnõu avalik arutelu toimub 28. juunil 2018 kell 18.00 Keilas Keskväljak 11 Keila Linnavalitsuse II korrusel asuvas linnavalitsuse saalis.

KEHTIVAD ARENGUKAVAD:

KEILA LINN:

KEILA LINNA HALLATAVAD ASUTUSED:

MUUD: