Keila linna arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise kord

EELNÕUD:

Keila Lasteaed Vikerkaar arengukava 2021-2026

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 11. detsember 2020 e-posti aadressil vikerkaar@keilalasteaiad.ee ning arengukava eelnõu avalik arutelu toimub 14. detsembril 2020 kell18.00 Keilas Põhja tn 12a asuvas Keila Lasteaed Vikerkaar majas.

Keila Lasteaed Miki arengukava 2021-2030

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 11. detsember 2020 e-posti aadressil miki@keilalasteaiad.ee ning arengukava eelnõu avalik arutelu toimub 16. detsembril 2020 kell 18.00 Keilas Jaama tn 10 asuvas Keila Lasteaed Miki majas. 

KEHTIVAD ARENGUKAVAD:

KEILA LINN:

Keila Linnavolikogu 27.08.2019 määrus nr 8 "Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava aastateks 2020-2023 vastuvõtmine"

Keila Linnavolikogu 27.10.2020 otsus nr 31 "Keila linna arengukava aastateks 2013-2025 tegevuskava muudatuste ja eelarvestrateegia heakskiitmine ja avalikustamine"

otsuse nr 31 juurde "Keila linna arengukava tegevuskava aastateks 2021-2024"

otsuse nr 31 juurde "Keila linna arengukava eelarvestrateegia aastateks 2021-2024"

KEILA LINNA HALLATAVAD ASUTUSED:

MUUD: