Enno Fels  
amet: linnapea  
vastuvõtuaeg: T 15.00 - 18.00 (eelregistreerimisega)  
telefon: 6 790 700  
e-posti aadress: enno.fels@keila.ee   
haridus: kõrgharidus  
tööülesanded: KOKS §50 lg1  
Timo Suslov  
amet: abilinnapea  
vastuvõtuaeg: T 15.00 - 18.00 (eelregistreerimisega)  
telefon: 6 790 700  
e-posti aadress: timo.suslov@keila.ee  
haridus: kõrgharidus  
valdkond: Ehitus, tehniline infrastruktuur, maakasutus, planeeringud, keskkond   
ametijuhend:

abilinnapea

 
Eike Käsi  
amet: abilinnapea  
vastuvõtuaeg: T 15.00 - 18.00 (eelregistreerimisega)  
telefon: 6 790 700  
e-posti aadress: eike.kasi@keila.ee  
haridus: kõrgharidus, matemaatika-füüsika õpetaja, sotsiaaltöötaja kutse, MA sotsiaaltöö alal  
valdkond: haridus, sotsiaal, noorsootöö, tervishoid, kultuur  
ametijuhend: abilinnapea  
Maris Mäger    
amet: linnasekretär  
vastuvõtt: T 15.00-18.00 (eelregistreerimisega)  
e- post: maris.mager@keila.ee  
haridus: kõrgharidus, jurist  
tööülesanded: KOKS § 55 lg 4  

Marju Vipper

 

 
amet: õigusnõunik   
telefon: 6 790 729  
e-posti aadress: marju.vipper@keila.ee  
haridus: kõrgharidus, jurist  
ametijuhend: õigusnõunik   
Janne Okspuu  
amet: personalispetsialist  
telefon: 6 790 714  
e-posti aadress: janne.okspuu@keila.ee  
haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö  
Raili Särev  
amet: volikogu referent  
e-posti aadress: raili.sarev@keila.ee  
haridus: kõrgharidus  
ametijuhend: volikogu referent  
Kristel Kõrvits  
amet: haridusspetsialist   
telefon: 6790 713  
vastuvõtuaeg: T 14.00-18.00, K 9.00-12.00  
e-posti aadress: kristel.korvits@keila.ee  
haridus: kõrgharidus  
ametijuhend: haridusspetsialist  
Inge Angerjas  
amet: linnaaednik-keskkonnanõunik  
vastuvõtuaeg: T 14.00 - 18.00, K 9.00-12.00  
telefon: 6 790 750  
e-posti aadress: inge.angerjas@keila.ee  
haridus: kõrgharidus  
ametijuhend: linnaaednik-keskkonnanõunik  
Avo Reiska  
amet: finantsjuht  
telefon: 6 790 700  
e-posti aadress: avo.reiska@keila.ee  
haridus: kõrgharidus  
ametijuhend: finantsjuht  
Jaanus Väljamäe  
amet: kultuurinõunik  
e-posti aadress: jaanus.valjamae@keila.ee  
haridus: kõrgharidus, kehalise kasvatuse õpetaja  
ametijuhend: kultuurinõunik  
Siiri Hunt  
amet: linnaarhitekt  
telefon: 6 790 712  
vastuvõtuaeg: T 14.00-18.00 (eelregistreerimisega)  
e-posti aadress: siiri.hunt@keila.ee  
haridus: kõrgharidus  
ametijuhend: linnaarhitekt  
Imbi Grünberg  
amet: ehitusnõunik  
vastuvõtuaeg: T 14.00-18.00 (eelregistreerimisega)  
telefon: 6 790 710  
e-posti aadress: imbi.grunberg@keila.ee  
haridus: kesk-eriharidus, ehitus  
ametijuhend: ehitusnõunik  
Sven Andrejev  
amet: maakorraldaja  
vastuvõtuaeg: T 14.00 - 18.00, K 9.00 - 12.00  
telefon: 6 790 715  
e-posti aadress: sven.andrejev@keila.ee  
haridus: kõrgharidus  
ametijuhend: maakorraldaja  
Olar Barndõk    
amet: ehitusinsener  
vastuvõtuaeg: T 14.00 - 18.00, K 9.00 - 12.00  
telefon: 6 790 706  
e-post: olar.barndok@keila.ee  
haridus: kõrgharidus  
ametijuhend: ehitusinsener  
Uno Paas  
amet: järelvalvespetsialist  
vastuvõtuaeg: T 14.00 - 18.00, K 9.00 - 12.00  
telefon: 6 790 720  
e-post: uno.paas@keila.ee  
haridus: kõrgharidus  
ametijuhend: järelvalvespetsialist  
Eve Aarma    
amet: raamatupidaja  
telefon: 6 790 716  
e-posti aadress: eve.aarma@keila.ee   
haridus: kesk-eriharidus, raamatupidaja  
Piret Puolokainen  
amet: raamatupidaja-eelarvestaja  
telefon: 6 790 717  
e-posti aadress: piret.puolokainen@keila.ee  
haridus: kõrgharidus  
Tatjana Tamm    
amet: pearaamatupidaja  
telefon: 6 790 721  
e-posti aadress: tatjana.tamm@keila.ee   
haridus: kõrgharidus  
Jaana Ojala  
amet: jurist  
telefon: 6 790 723  
e-posti aadress: jaana.ojala@keila.ee   
haridus: kõrgharidus  
ametijuhend:    
Eve Maibak    
amet: infospetsialist  
telefon: 6 790 700  
e-posti aadress: eve.maibak@keila.ee   
haridus: keskeriharidus  
ametijuhend: infospetsialist  
Piia Peterson  
amet: sotsiaalnõunik  
vastuvõtuaeg: T 14.00-18.00, K 9.00-12.00  
telefon: 6 790 726  
e-posti aadress: piia.peterson@keila.ee  
haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö eriala  
ametijuhend: sotsiaalnõunik  
Ave Kivinukk    
amet: sotsiaaltöö spetsialist  
vastuvõtuaeg: T 14.00 - 18.00  K 9.00 - 12.00  
telefon: 6 790 725, 588 36 764  
e-posti aadress: ave.kivinukk@keila.ee  

haridus:

kõrgharidus

 
ametijuhend: sotsiaaltööspetsialist  
Janne Sutting    
amet: lastekaitsetöötaja  
telefon:  6 791 573, 5 188 628  
e-post:   janne.sutting@keila.ee  
haridus: kõrgharidus  
ametijuhend: lastekaitsetöötaja  
Ene Ellik    
amet: lastekaitsetöötaja  
telefon:  6 791 579, 5 883 4833  
e-post:  ene.ellik@keila.ee  
haridus: kõrgharidus  
ametijuhend: lastekaitsetöötaja  
Terje Rämmel    
amet: haridusnõunik  
vastuvõtuaeg: T 14.00-18.00, K 9.00-12.00  
telefon: 6 790 709  
e-posti aadress: terje.rammel@keila.ee  
haridus: kõrgharidus  
ametijuhend: haridusnõunik  
Valdur Vacht  
amet: pressiesindaja  
telefon: 6 790 700, 5 134 922  
e-posti aadress: valdur.vacht@keila.ee  
haridus: kõrgharidus, üldtehnilised distsipliinid  
Maret Lepiksaar    
amet: arendusnõunik  
telefon: 5 221 163  
e-posti aadress: maret.lepiksaar@keila.ee   
haridus: kõrgharidus, noorsootöö  
ametijuhend: arendusnõunik  
Tarmo Rande    
amet: IT spetsialist  
telefon: 6 566 550, 5 100 319  
e-posti aadress: tarmo.rande@keila.ee  
Alar Abe    
amet: IT spetsialist  
telefon: 55 679 403  
e-posti aadress: alar@keilakool.ee   
ametijuhend: IT spetsialist  
Andrus Nuudi  
amet: majandusjuhataja  
telefon: 6 790 700