Terje Rämmel

amet:

 

  haridusnõunik

vastuvõtuaeg:   E 14.00-18.30, N 9.00-12.00
telefon:   6 790 709
e-posti aadress:   terje.rammel@keila.ee

 

Marju Kullerkupp  
amet: haridusspetsialist  
telefon: 6 790 713  
vastuvõtuaeg: E 14.00-18.30, N 9.00-12.00  
e-posti aadress: marju.kullerkupp@keila.ee  

 

 

SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) on toeks nii ettevõtjatele, kodanikuühendustele kui ka omavalitsustele kohalikku arengut toetavate ideede elluviimisel ja omavahelise koostöö arendamisel.

Nõustame TASUTA ja tegutseme järgnevates valdkondades:

·         Ettevõtluse ja mittetulundusliku tegevuse alustamine

·         Arendusprojektid ja äriplaanid

·         Info toetusprogrammide ja finantseerimisvõimaluste kohta

·         Noorte ettevõtlikkuse edendamine

·         Harjumaa turismitegevuste koordineerimine ja tugi turismi arengu suunamisel

·         Maakondlike projektide algatamine ja elluviimine partnerina

·         Osalus ümarlaudades

·         Koolituste ja infopäevade korraldamine

HEAK kuulub Eesti maakondlike arenduskeskuste võrgustikku.

Kontakt:
Tel: 656 6641, 656 6522
E-post: info@heak.ee
www.heak.ee