Keila Linnavolikogu 25.01.2005.a. otsus nr 1 "Riigi omandis oleva maa munitsipaalomandisse üleandmise taotlemine" 
Keila Linnavolikogu 25.01.2005.a. otsus nr 2 "Keila Linnavolikogu 23.12.2003 otsuse nr 73 "Riigi omandis oleva maa munitsipaalomandisse üleandmine taotlemine" kehtetuks tunnistamine 
Keila Linnavolikogu 25.01.2005.a. otsus nr 3 "Kontrolliülesannete kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 25.01.2005.a. otsus nr 4 "Keskkonnakomisjoni esimehe valimine" 
Keila Linnavolikogu 25.01.2005.a. otsus nr 5 "Keskkonnakomisjoni aseesimehe valimine" 
Keila Linnavolikogu 25.01.2005.a. otsus nr 6 "Keskkonnakomisjoni liikmete kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 22.02.2005.a. otsus nr 7 "Korteriomandi Paldiski mnt. 38-35 võõrandamine avalikul suulisel enampakkumisel" 
Keila Linnavolikogu 22.02.2005.a. otsus nr 8 "Ühistranspordiseadusest tulenevate küsimuste otsustamise delegeerimine" 
Keila Linnavolikogu 22.02.2005.a. otsus nr 9 "Detailplaneeringu kehtestamine" 
Keila Linnavolikogu 22.02.2005.a. otsus nr 10 "Detailplaneeringu kehtestamine" 
Keila Linnavolikogu 29.03.2005.a. otsus nr 11 "Kaasfinantseerimise tagamine" 
Keila Linnavolikogu 29.03.2005.a. otsus nr 12 "Paldiski mnt. 38-35 enampakkumisel võõrandamise tulemuste kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 29.03.2005.a. otsus nr 13 "Kultuuritegevustoetuste maksmine" 
Keila Linnavolikogu 29.03.2005.a. otsus nr 14 "Detailplaneeringu kehtestamine" 
Keila Linnavolikogu 29.03.2005.a.otsus nr 15 "Detailplaneeringu kehtestamine" 
Keila Linnavolikogu 29.03.2005.a. otsus nr 16 "Detailplaneeringu kehtestamine" 
Keila Linnavolikogu 29.03.2005.a. otsus nr 17 "Detailplaneeringu kehtestamine" 
Keila Linnavolikogu 29.03.2005.a. otsus nr 18 "Detailplaneeringu kehtestamine" 
Keila Linnavolikogu 29.03.2005.a. otsus nr 19 "Riigi omandis oleva maa munitsipaalomandisse üleandmise taotlemine" 
Keila Linnavolikogu 26.04.2005. otsus nr 21 "Keila linna teenetemärgi andmine" 
Keila Linnavolikogu 26.04.2005.a. otsus nr 22 "Keila linna teenetemärgi andmine" 
Keila Linnavolikogu 31.05.2005.a. otsus nr 23 "Keila Loodeosa Arenduse OÜ osakapitali suurendamise otsustamine mitterahalise sissemakse teel" 
Keila Linnavolikogu 31.05.2005.a. otsus nr 24 "Korteriomandi Põllu tn 1-202 võõrandamine avalikul suulisel enampakkumisel"
Keila Linnavolikogu 31.05.2005.a. otsus nr 25 "Detailplaneeringu kehtestamine" 
Keila Linnavolikogu 31.05.2005.a. otsus nr 26 "Detailplaneeringu kehtestamine" 
Keila Linnavolikogu 31.05.2005.a. otsus nr 27 "Kultuuritegevustoetuste maksmine" 
Keila Linnavolikogu 28.06.2005.a. otsus nr 28 "Riigi omandis oleva maa munitsipaalomandisse üleandmise taotlemine" 
Keila Linnavolikogu 28.06.2005.a. otsus nr 29 "Koostöökokkuleppe sõlmimine Leedu Vabariigi Birstonase vallaga" 
Keila Linnavolikogu 28.06.2005.a. otsus nr 30 "Arvelduskrediidi võtmine" 
Keila Linnavolikogu 28.06.2005.a. otsus nr 31 "Korteriomandi enampakkumisel võõrandamise tulemuste kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 28.06.2005.a. otsus nr 32 "Korteriomandi Paldiski mnt 38-24 võõrandamine avalikul suulisel enampakkumisel" 
Keila Linnavolikogu 28.06.2005.a. otsus nr 33 "Keila jaamahoone võõrandamine otsustuskorras" 
Keila Linnavolikogu 28.06.2005.a. otsus nr 34 "Linnavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ja mandaatide jaotamine" 
Keila Linnavolikogu 28.06.2005.a. otsus nr 35 "Kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks valimiskomisjoni moodustamine" 
Keila Linnavolikogu 28.06.2005.a.otsus nr 36 "Keila linna vara kasutamise sihipärasuse kontrollimise tulemuste realiseerimine" 
Keila Linnavolikogu 30.08.2005.a. otsus nr 37 "Korteriomandi enampakkumisel võõrandamise tulemuste kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 30.08.2005.a. otsus nr 38 "Detailplaneeringu kehtestamine" 
Keila Linnavolikogu 30.08.2005.a. otsus nr 39 "Detailplaneeringu kehtestamine" 
Keila Linnavolikogu 30.08.2005.a. otsus nr 40 "Detailplaneeringu kehtestamine" 
Keila Linnavolikogu 30.08.2005.a. otsus nr 41 "Detailplaneeringu kehtestamine" 
Keila Linnavolikogu 20.09.2005.a. otsus nr 42 "Jaoskonnakomisjonide moodustamine" 
Keila Linnavolikogu 20.09.2005.a. otsus nr 43 "Audiitori määramine" 
Keila Linnavolikogu 20.09.2005.a. otsus nr 44 "Riigi omandis oleva maa munitsipaalomandisse üleandmise taotlemine" 
Keila Linnavolikogu 20.09.2005.a. otsus nr 45 "Riigi omandis oleva maa munitsipaalomandisse üleandmise taotlemine" 
Keila Linnavolikogu 20.09.2005.a. otsus nr 46 "Riigi omandis oleva maa munitsipaalomandisse üleandmise taotlemine" 
Keila Linnavolikogu 20.09.2005.a. otsus nr 47 "Riigi omandis oleva maa munitsipaalomandisse üleandmise taotlemine" 
Keila Linnavolikogu 20.09.2005.a. otsus nr 48 "Riigi omandis oleva maa munitsipaalomandisse üleandmise taotlemine" 
Keila Linnavolikogu 20.09.2005.a. otsus nr 49 "Riigi omandis oleva maa munitsipaalomandisse üleandmise taotlemine" 
Keila Linnavolikogu 20.09.2005.a. otsus nr 50 "Riigi omandis oleva maa munitsipaalomandisse üleandmise taotlemine" 
Keila Linnavolikogu 20.09.2005.a. otsus nr 51 "Riigi omandis oleva maa munitsipaalomandisse üleandmise taotlemine" 
Keila Linnavolikogu 14.10.2005.a. otsus nr 52 "Detailplaneeringu kehtestamine" 
Keila Linnavolikogu 14.10.2005.a. otsus nr 53 "Detailplaneeringu kehtestamine" 
Keila Linnavolikogu 14.10.2005.a. otsus nr 54 "Detailplaneeringu kehtestamine" 
Keila Linnavolikogu 24.10.2005.a. otsus nr 55 "Keila Linnavolikogu aseesimehe valimine" 
Keila Linnavolikogu 08.11.2005.a. otsus nr 56 "Keila linnapea valimine" 
Keila Linnavolikogu 29.11.2005.a. otsus nr 57 "Keila Linnavalitsuse liikmete arvu ja linnavalitsuse liikmete kinnitamine ning valitsusliikmetele hüvituse maksmise otsustamine" 
Keila Linnavolikogu 29.11.2005.a. otsus nr 58 "Linnapea töötasustamise põhimõtete kinnitamine ja töötingimuste tagamine" 
Keila Linnavolikogu 29.11.2005.a. otsus nr 59 "Kohaliku omavalitsuse üksuse esindajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse (üldkoosolekule)" 
Keila Linnavolikogu 29.11.2005.a. otsus nr 60 "Eesti Linnade Liitu Keila linna esindajate ja nende asendajate nimetamine" 
Keila Linnavolikogu 29.11.2005.a. otsus nr 61 "Keila Linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine" 
Keila Linnavolikogu 29.11.2005.a. otsus nr 62 "Revisjonikomisjoni esimehe valimine" 
Keila Linnavolikogu 29.11.2005.a. otsus nr 63 "Revisjonikomisjoni aseesimehe valimine" 
Keila Linnavolikogu 29.11.2005.a. otsus nr 64 "Revisjonikomisjoni liikme valimine" 
Keila Linnavolikogu 29.11.2005.a. otsus nr 65 "Rahanduskomisjoni esimehe valimine" 
Keila Linnavolikogu 29.11.2005.a. otsus nr 66 "Rahanduskomisjoni aseesimehe valimine" 
Keila Linnavolikogu 29.11.2005.a. otsus nr 67 "Sotsiaalkomisjoni esimehe valimine" 
Keila Linnavolikogu 29.11.2005.a. otsus nr 68 "Sotsiaalkomisjoni aseesimehe valimine" 
Keila Linnavolikogu 29.11.2005.a. otsus nr 69 "Kultuurikomisjoni esimehe valimine" 
Keila Linnavolikogu 29.11.2005.a. otsus nr 70 "Kultuurikomisjoni aseesimehe valimine" 
Keila Linnavolikogu 29.11.2005.a. otsus nr 71 "Keskkonnakomisjoni esimehe valimine" 
Keila Linnavolikogu 29.11.2005.a. otsus nr 72 "Keskkonnakomisjoni aseesimehe valimine" 
Keila Linnavolikogu 29.11.2005.a. otsus nr 73 "Rahanduskomisjoni liikmete kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 29.11.2005.a. otsus nr 74 "Kultuurikomisjoni liikmete kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 20.12.2005.a. otsus nr 75 "Eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud assigneeringute sulgemine" 
Keila Linnavolikogu 20.12.2005.a. otsus nr 76 "Varalise kohustuse võtmine" 
Keila Linnavolikogu 20.12.2005.a. otsus nr 77 "Detailplaneeringu kehtestamine" 
Keila Linnavolikogu 20.12.2005.a. otsus nr 78 "Sotsiaalkomisjoni liikmete kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 20.12.2005.a. otsus nr 79 "Keskkonnakomisjoni liikmete kinnitamine"