Uudised

27.05.2016 Linnavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumisel

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, Keila linna põhimääruse § 38 ja Keila Linnavolikogu 27. veebruari 2007 määruse nr 7 “Keila linnavara eeskiri” § 18 lõike 3, § 19 lõike 1 punkti 2, § 21 lõike 1, § 26, § 29 lõike 1, lõike 2 punktide 1, 3 ja 5 ja lõike 3 punktide 1 ja 2 § 28 lõike 1 alusel:  Loe edasi »

25.05.2016 Kutse Keila Linnavolikogu istungile
20.05.2016 20.nädal
13.05.2016 19.nädal
09.05.2016 18.nädal